ขยับขยายสู่บ้านหลังเล็ก Thaipoem Facebook Page

ขยับขยายบ้านกลอน Thaipoem ไปสู่แฟนเพจในเฟซบุค ให้เป็นอีกห้องเล็กๆ ที่เพื่อนๆ สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกลอนดีๆ คำคมโดนๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น