25 ตุลาคม 2551 08:08 น.

ถนนสายนิรยบาล

กฤตศิลป์ ชินบุตร

สามัคคีสุดสิ้น..................ความหมาย
เกิดก่ออสุรกาย..............ทั่วแคว้น 
ประจัญศึกความตาย......นองเลือด
ตายสักพันแรงแค้น......ไม่รู้สามัคคี

น้ำ-น้ำมันเลือกชั้น.........ต่ำสูง
กาต่างเผ่านกยูง............หมื่นลี้
ชนสูงท่านจรุง	...............กดขี่
ชั้นล่างเพียงกระพี้.........เช่นนี้ปัจจุบัน

คิดต่างก็สิ้นรัก...............สามัคคี
พวกต่างคือไพรี.............ต่อสู้
เซ่นเลือดท่วมปฐวี.........ชำนะ
แล้วพ่ายทุกทุกผู้...........ชาติม้วยด้วยกัน 

ศึกนอกนั้นมากล้น.........ทำลาย
ยังศึกในมากหลาย........พี่น้อง
ต่างใจชาติคงมลาย.........ดับสูญ
นองเลือดนิรยบาลพร้อง..เร่งให้เดินทาง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกฤตศิลป์ ชินบุตร
Lovings  กฤตศิลป์ ชินบุตร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกฤตศิลป์ ชินบุตร
Lovings  กฤตศิลป์ ชินบุตร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกฤตศิลป์ ชินบุตร
Lovings  กฤตศิลป์ ชินบุตร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกฤตศิลป์ ชินบุตร