9 มกราคม 2552 23:52 น.

ดอกหญ้าดารดาษ

กฤตศิลป์ ชินบุตร

                             

                                 icon176.gif   icon177.gif   icon178.gif  icon179.gif  icon180.gif  icon181.gif  icon182.gif  icon184.gif

                               ผ่านเมืองมาดอกหญ้าดารดาษ

 

                                จิตกรวาดศิลปะอันหวงแหน

 

                                ขาวระย้าชูระยับประดับแดน

 

                                งามนี้มิได้แค่นคำวจี

 

                                                                                  

                                ถึงดอกหญ้าริมทางดูไร้ค่า

 

                                ไม่อาจเทียบปุบผาอันสดศรี

 

                                แต่ก็คือวงศ์วานพันธุ์มาลี

 

                                ภาพใบนี้เก็บไว้ไปฝากเธอ

 

 

                                ใช่เทียบค่าว่าเป็นเช่นดอกหญ้า

 

                                และกล่าวหาด้วยจิตคิดพลั้งเผลอ

 

                                มีสติหาใช่คำละเมอ

 

                                แต่คือคำพร่ำเพ้อถึงกานดา

 

 

                                งามดอกไม้คือสวรรค์บันดาลสร้าง

 

                                งามสะอางคืองามเทศนา

 

                                งามชดช้อยคือกลอยกัลยา

 

                                งามดอกหญ้าค่าสูงคือจิตใจ

 

 

                                เมื่อเจ้ากล้าผลิบานกลางสายลม

 

                                ย่อมต้องกล้าขื่นขมการเอนไหว

 

                                เมื่อเจ้ากร้านมายาและผองภัย

 

                                เจ้านั้นไซร้ดอกหญ้าที่ข้าปอง

 

 

                                ค่ามนุษย์วัดได้ที่ใจสูง

 

                                ถึงพันธุ์ยูงหมิ่นกาน่าเศร้าหมอง

 

                                มากยศศักดิ์ถือตนเหนือคนครอง

 

                                ย่อมกลัดหนองด้วยง่ายพ่ายภัยตัว

                               icon160.gif  icon163.gif  icon164.gif  icon166.gif  icon168.gif  icon168.gif icon166.gif icon163.gif icon162.gif icon161.gif 

                              หมายเหตุ บางส่วนของนิราศสุวรรณภูมิ

 

Free TextEditor
9 มกราคม 2552 01:03 น.

มดตัวน้อยๆ

กฤตศิลป์ ชินบุตร

                                                    icon377.gif     

                               ภาพทิวเขารายล้อมอยู่สองข้าง

 

                                ดังจัดวางตำแหน่งแห่งสิงขร

 

                                มีปราสาทเสียดฟ้าทิฆัมพร

 

                                ค่อยซับซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นไป

                                                   icon361.gif          

                                เราเสมือนมดน้อยด้อยคุณค่า

 

                                ปรารถนายอดบรรพตกำหนดไว้  

 

                                เสียงทานทัดขัดข้องต้องทำใจ

 

                                เดินตามหลังผู้ใหญ่ได้เศษทาน

 

                                                          icon385.gif                          

                                ขอเป็นมดตัวน้อยค่อยค่อยก้าว

 

                                แม้นห้วงหาวไร้ดาวมาผสาน

 

                                กลางความมืดจืดชืดอันยามนาน

 

                                ปณิธานหาญกล้าจะฝ่าฟัน

 

                                                     icon390.gif

                                ช่อผกามาลีสิ้นรสกลิ่น

 

                                เพียงเศษดินสิ้นค่าพฤกษาสวรรค์

 

                                ยามมนุษย์ถึงคราวสิ้นชีวัน

 

                                คุณความดีคงมั่นไม่เปลี่ยนแปลง

                                                           icon357.gif

                                เพียงมดน้อยแต่จะข้ามภูเขาใหญ่

                                แค่มดน้อยแต่ใจไม่แสลง

 

                                มั่นมดน้อยด้วยใจอันเปี่ยมแรง

 

                                คงมดน้อยคงแสดงกายกรรม

                               icon355.gificon356.gificon373.gificon374.gificon388.gificon387.gificon387.gificon389.gif

 

Free TextEditor
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกฤตศิลป์ ชินบุตร
Lovings  กฤตศิลป์ ชินบุตร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกฤตศิลป์ ชินบุตร
Lovings  กฤตศิลป์ ชินบุตร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกฤตศิลป์ ชินบุตร
Lovings  กฤตศิลป์ ชินบุตร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกฤตศิลป์ ชินบุตร