กลอน

เธอจะรักฉันหรือไม่ก็ช่างเธอ

LUNA

     ร้องแปดพันประการที่เธอพูดมา
ไม่อาจทำให้ฉันเปลี่ยนใจได้
เคยบอกว่ารักเธอ    ก็จะรักเธอไม่เปลี่ยนไป
ส่วนเธอจะรักฉันหรือไม่ก็ช่างเธอ				
 715    1    0    

ลอยกระทง

พี่ดอกแก้ว

กระทงนี้ที่หมายฝากสายน้ำ
มุ่งในความกตัญญุตาพาผ่องใส
บูชาพระพุทธองค์ผู้ทรงชัย
ดวงฤทัยงดงามความเมตตา
 
นับแต่ครั้งอธิษฐานตัดเมาลี
อีกครั้งที่ลอยถาดประกาศกล้า
ครั้งที่สามทรงโปรดพุทธมารดา
แลรอยบาทยาตรานัมมทานที
 
ขอเรียงร้อยกุศลผลสร้างสรรค์
บูชาองค์ทรงธรรม์พระชินสีห์
ผู้ให้ทางให้ธรรมนำเสรี
กระทงนี้ลอยธาราสักการ์คุณ
 
อีกโสตนั้นมั่นหมายไม่คลายว่า
ขอบูชาคุณท่านที่คอยหนุน
นับพ่อแม่ครูบาผู้การุณ
ทั้งผู้มีพระคุณทุกท่านไป
 
รวมถึงสายธาราคงคานี้
ประโยชน์มีเหลือรับนับแต่ไหน
จึงเป็นคุณหนุนเนื่องทั้งเมืองไพร
จึ่งบูชาคุณไว้ในคืนเพ็ญ
 
ก่อนกระทงลงสู่แม่คงคา
อธิษฐานอีกคราให้พ้นเข็ญ
ใ				
 1635    25    0