กลอน

. . . . . . ต ก ใ จ . . . . . . .

นาย มอมแมม

         ความรักอาจจะคือท้องฟ้า
 
        อาจจะคือดอกหญ้าสีสดใส

        อาจจะคือการให้กำลังใจ 

    อาจจะคือความยิ่งใหญ่ ของใครใคร
 


     เธอไม่ใช่ทุกอย่างที่ฉันต้องการมี

   แต่เธอคือสิ่งเดียวที่ฉันคนนี้-ต้องการได้

      ขอเธอแค่ ใจเต็มๆ-เพียงหนึ่งใจ

  ฉันคงไม่ต้องการอะไร-จากใครอีกเลย

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


ค ว า ม รั ก  คื อ อ ะ ไ ร . . . ห ว่ า				
 675    5    0    

ความเดียวดายบนความไม่เดียวดาย

ปุถุซน

๑
ม้านั่งสองตัวไม่เดียวดาย
ม้านั่งกี่ตัวจึงจะเดียวดาย
คนหนึ่งคนนั่งอาจเดียวดาย
คนสองคนนั่งไม่เดียวดาย

๒
บ้านหลังหนึ่งในป่าไม่เดียวดาย
บ้านหลายหลังในเมืองเดียวดาย
ห้องหลายพันห้องบนตึกเดียวดาย

๓
คนหนึ่งคนในป่าไม่เดียวดาย
คนหลายคนในเมืองเดียวดาย
คนบางคนเดียวดาย บางคนไม่

๔
ต้นไม้หนึ่งต้นเดียวดายไหม ต้นไม้
ต้นไม้หลายต้นเหนื่อยหน่ายไหม ต้นไม้ ต้นไม้ ต้นไม้
คนหนึ่งคนเดียวดายไหม คน
คนหลายคนเหนื่อยหน่ายไหม คน คน คน				
 3159    3    0