กลอน - กลอนกวนๆ

โดดเดี่ยว..เมื่อหน้าหนาว

เด็กเมืองยศ

เดินทางเปลี่ยวเดียวดายไม่มีเพื่อน
ก็ไม่เหมือนไร้คู่มาสู่สม
ทางเถื่อนถ้ำพรรณไม้พอได้ชม
เปลี่ยวอารมณ์โดดเดี่ยวแสนเปลี่ยวใจ

หนาวลมพัดพอสมจะห่มเสื้อ
แต่หนาวเนื้อไร้คู่ชิดพิสมัย
หนาวน้ำค้างหนาวยิ่งจะผิงไฟ
แต่หนาวใจไม่คลายหนาวร้าวระบม

             ...........เด็กเมืองยศ.........				
 560    0    0    

โคลงโลกกะติ๊ด 53 วัดค่าไอแพดต้อง

วัดค่าไอแพดต้อง...............ตอนหายหาพิกัดคืนได้หมาย.............ถูกชี้ตอนตกต่ำใจชาย.............ใช้วัด แฟนนาแพ้พ่ายชีวิตปี้-..................ป่นข้างเคียงเสมอI-pad’s value’s in………….when it’s lost.Your ID helps find it because…….of Apple’s.When most miserably, life's not……..as expected,A Man can prove his girl…………if she’s still with him.				
 0    0    0