เตือนสัตว์

เชษฐภัทร วิสัยจร

ตรองสัตว์ตามสัตย์แล้ว..........รำลึก 
สัตว์ผิดสัตย์หัดตรึก...........สติย้ำ 
สัตว์ละอคติสัตว์ฝึก................ฝากสัจ-ธรรมนา 
หยุดส่งเสริมสัตว์ซ้ำ................เสื่อมอ้างสวรรค์ สะเหว็น 
เห็นสัตว์เสียสัจซึ้ง..............สำแดง 
สัตว์ประเสริฐจำแลง............เล่นลิ้น 
สัตว์นรกตระบัดตะแบง.......เบือนสัตย์ ตนนอ 
สัตว์สนับสนุน "สั-ด" สิ้น.........สัตย์เค้าความดี				
comments powered by Disqus
 • ปราณรวี

  11 ธันวาคม 2550 10:24 น. - comment id 798637

  สัตว์เสพกามสัตว์พ้น.....กำหนัด
  สัตว์ผิเคยรู้สัตย์.............แห่งถ้อย
  สัตย์ซื่อย่อมถือสัจ์จ........บ่เลี่ยง หลีกเฮย
  ต่างมนุษย์ผู้คล้อย..........หลีกเร้นความจริงฯ
  
  ยกตนกล่าวเอ่ยอ้าง.......ทับถม
  เพื่อเสพกามารมณ์........กิเลสห้วง
  มุสาเกลือกอาจม...........สติพร่อง
  ใครมิอาจทักท้วง...........เบ่งกล้ามวางโตฯ
  
  
  นี่แระ.....สัตว์ มนุษย์       6.gif
 • ปราณรวี

  11 ธันวาคม 2550 10:26 น. - comment id 798638

  สัจจ์ พิมพ์ผิดไปที่นึงค่ะ  53.gif
 • ยาแก้ปวด

  12 ธันวาคม 2550 18:01 น. - comment id 799250

  
  สัตย์ปฎิญานสั่งให้   ต้องทำ
  ฤาหว่านเพียงแค่คำ เปล่าสิ้น
  สำนึกผ่านสมองจำ   หรือเปล่า
  สัตย์กลั่นออกจากลิ้น เพื่อเย้ยคนฟัง..อิอิ
  
  มามั่วกะเขามั่ง...
  6ez1mr4.gif