โคลงโลกกะติ๊ด 38 สวยกว่าอย่าได้คิดไปกลัว

เชษฐภัทร วิสัยจร

สวยกว่าอย่าได้คิด.............ไปกลัว
เด็กกว่าสิระวังผัว...............แอบอ้อน
แก่กว่ามักเป็นวัว................ควายถูก หลอกเนอ
เก่ากว่าสิ้นค่าย้อน...............อดีตได้คงดี
Fear not those of all ............beauties
But young girls should be............the case.
When you're older, he...............might cheat.
Impotent, due to your age...........that's what's dangerous.
comments powered by Disqus