อหังการนักกลอน (คนหนึ่ง)

วฤก


๑ ๏ ฉันท์ โคลง กลอน กาพย์ ซ้อง................เสนาะเสียง
ฉันสมัครจักจารเรียง..................................รจน์ร้อย
ฉันทาค่ากานท์เพียง...................................สุพรรณพร่าง.........พรายนอ
ฉันก่อทอสร้อยถ้อย.....................................ถักไว้วรรณศิลป์ ฯ
๒ ๏ วรรณสารสานสืบสร้าง...........................ส่งมา
ส่งผ่านกาลเวลา...........................................ล่วงนั้น
ล่วงไปใช่เซาซา..........................................ซึมเสื่อม
ซึมซ่านกานท์ฤๅกั้น.....................................กีดข้ามเขตสมัย ฯ
๓ ๏ คือเสมือนแม้นเพชรรุ้ง.........................เรืองสวรรค์
พรายพร่างสว่างพรรณ.................................เพริศแพร้ว
เพลงพจน์บทบวงบรรณ................................บูรณ์ดั่ง..........เพชรนา
เลอค่าเพียงแพรวแก้ว..................................ก่องล้ำเลอสรวง ฯ
๔ ๏ เรียงเสียงเพียงเพชรร้อย......................เรียงราย
ประภัสสร์ผ่องเพียงเพชรฉาย........................เฉิดจ้า
วรรณศิลป์ไป่สิ้นพราย..................................เพลาพร่า
ทรงอยู่คู่แผ่นหล้า..........................................ร่วมสร้างศุภักษร ๚				
comments powered by Disqus
 • คะน้า

  28 ธันวาคม 2544 21:43 น. - comment id 27777

  เพราะจังเลยค่ะ แต่ทำไมใช้ชื่อบทกลอนว่า
  อหังการของนักกลอนคะ คำว่าอหังการ มีความหมายในทางใด อยากรู้
 • วฤก

  28 ธันวาคม 2544 21:58 น. - comment id 27785

  อหังการ แปลว่า ความเย่อหยิ่ง ทะนงตัว หรือ อวดดี 
  มักใช้ในความหมายทางลบ ...
  ที่ใช้กับโคลงชุดนี้ ..เพราะในโคลงบรรยายถึงความงดงาม
   คุณค่าของบทกวี ที่สืบสานมาแต่โบราณ
  แล้วผม (ฉัน..ในบทที่ ๑) ตั้งใจที่สืบต่อ
  ทั้ง ๆ ที่เป็นแค่นักกลอนฝึกหัดเท่านั้นเองครับ
  
 • วฤก

  28 ธันวาคม 2544 22:03 น. - comment id 27789

  เรียกได้ว่า ถึงแม้มือไม่ถึง ..ก็อวดดีที่จะทำ 
  
  "ฉันก่อทอสร้อยถ้อย...........ถักไว้วรรณศิลป์"
  
  และ
  
  ทรงอยู่คู่แผ่นหล้า............ร่วมสร้างศุภักษร
  
  แหะ ๆ อย่างนี้จึงตั้งชื่อโคลงว่า อหังการ ครับผม
 • mono

  28 ธันวาคม 2544 22:24 น. - comment id 27797

  นับถือค่ะ....กลอนเพราะมาก ๆ เลยล่ะ
 • ธนรัฐ สวัสดิชัย

  29 ธันวาคม 2544 03:49 น. - comment id 27844

  คาราวะ.. ครูกลอนของผมเลยครับ....