รับเพื่อรุก

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพทุบายอุบาทว์อุจาดสยาม
นรกอุบัตินวัตกาม................................กะลวงชน
เหลี่ยม ฤ เล่ห์สิเลือกกระเสือกกระสน
กระทบประเทศเพราะเหตุพิกล............พิการธรรม
ใต้กะโหลกกะลากิเลสถลำ
กระแสอสัตย์วิบัติระยำ........................นิยมทุน
ยุบสภาสมัครสมานสมุน
เสมือนสิกอบสิเกื้อสกุล....................สิโกงกิน
ถอยก้าวเพื่อสิบก้าว
ตามองดาวเท้าติดดิน
ความชอบทำ เคยชิน
จะชั่วอ้าง ความชอบธรรม
หลอกล่อฝ่ายตรงข้าม
ขุดหลุมพรางเหนือเมฆนำ
ถอยรับเพื่อรุกยำ
รุมเหยียบเมื่อโอกาสมี				
comments powered by Disqus
 • เล็UมัJกS

  25 กุมภาพันธ์ 2549 22:27 น. - comment id 563213

  41.gif29.gif
 • ชมพูภูคา

  27 กุมภาพันธ์ 2549 13:08 น. - comment id 563386

  555...555...555
  
  
  38.gif38.gif38.gif