ไล่นายก

เชษฐภัทร วิสัยจร

เลือกนายกไม่ใช่อ้างมาตราเจ็ด
เลือกนายกไม่ใช่เผด็จการจัดตั้ง
เลือกนายกไม่ใช่แค่ใครอยากดัง
เลือกนายกไม่ใช่ฟังเสียงข้างน้อย
เลือกนายกไม่ใช่แค่ตามแฟชั่น
เลือกนายกไม่ใช่รั้นสันดานพล่อย
เลือกนายกไม่ใช่อ้างทางเลื่อนลอย
เลือกนายกไม่ใช่ถอยไปจมคู
เลือกนายกอย่าเพื่อยึดผลประโยชน์
เลือกนายกอย่าเพื่อโกรธถึงแกล้งสู้
เลือกนายกอย่าเพื่อชี้แต่ตัวกู
เลือกนายกอย่าเพื่อชูพวกเหี้ยแลน
เลือกนายกเพื่อเป็นผลประโยชน์ชาติ
เลือกนายกเพื่อประกาศธรรมะแผน
เลือกนายกเพื่อทิศทางสร้างแว่นแคว้น
เลือกนายกเพื่อปึกแผ่นของแดนไทย
เลือกนายกเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
เลือกนายกเพื่อรำลึกสัจวิสัย
เลือกนายกเพื่อความฝันอันอำไพ
เลือกนายกเพื่อหัวใจใฝ่ปัญญา
เลือกนายกเพื่อเคารพความเห็นต่าง
เลือกนายกเพื่อก้าวย่างอย่างก้าวหน้า
เลือกนายกเพื่อเสรีสิทธิ์ศรัทธา
เลือกนายกเพื่อค้นหาประชาชน				
comments powered by Disqus
 • อัสสุ

  6 พฤษภาคม 2549 07:02 น. - comment id 575155

  ใครเห็นข้างไหน
  
  ก็ว่าข้างนั้นแจ๋ว
  
  ผู้ใดหยั่งลงสู่ความคิด
  
  ที่7 แล้วย่อมไม่
  
  เชื่อเป็นอย่างอื่น
 • วนกวี

  6 พฤษภาคม 2549 17:07 น. - comment id 575245

  อืม 26.gif26.gif
 • แดนไกล ไลบีเรีย

  6 พฤษภาคม 2549 21:16 น. - comment id 575261

  มาเยี่ยมครับ
 • ปราณรดี

  6 พฤษภาคม 2549 22:04 น. - comment id 575270

  ทำไมตั้งชื่อเรื่องว่า \"ไล่นายก\"
  แต่เนื้อหาเป็น \"เลือกนายก\" ทั้งนั้นเลยละคะ 55.gif