กลอน - กลอนกำลังใจ

เสียงที่ไม่ได้ยิน

ต้นกล้า อันดามัน

ฟังสิเสียงธารน้ำไหล
สายลมไกวใบไม้ร่วง
ดาวตกทอดทิ้งดวง
ช่วงเวลาค่อยผ่านเลย

ความเงียบที่สะท้อน
รอยอาวรณ์ที่เมินเฉย
รสเก่าที่คุ้นเคย
จึงผ่านเลย ผ่านเลยไป

ฟังสิเสียงหัวใจ
สะเทือนไหว สะเทือนไหว
สะท้อนเตือนอยู่ภายใน
ดังใกล้ใกล้ - ไม่ได้ยิน

หยุด, ฟังความวุ่นวายสักประเดี๋ยว
คลายเกลียวห่วงหาถวิล
ทิ้งทุกอย่างอาจิณ
เพื่อยินเสียง ที่ไม่ได้ยิน.				
 829    3    0    

..ขอรับ ...ขอรัก

ดอกฟ้า .. ค้างคาวหากฉันเอ่ย แค่ขอบคุณ คงน้อยไป
กับหัวใจ ที่มอบกัน ณ วันนี้
ยื่นโอกาส ร่วมสร้าง ทางอีกที
เอาความดี ลบจุดด้อย เป็นรอยจาง

ไม่สัญญา จะรักกัน ถึงวันไหน
เพียงหัวใจ เราร่วมเรียง คอยเคียงข้าง
เป็นแรงหนุน ถึงจุดหมาย ยังปลายทาง
ไม่อ้างว้าง เดียวดาย แม้กายไกล

ความซื่อสัตย์ คุณมอบไว้ ด้วยใจภักดิ์
เพียงความรัก หนึ่งนั้น มิหวั่นไหว
จะขอรับ จะขอรัก จากหัวใจ
มิแบ่งใส่ หารห้อง สร้างกล่องกล

ต่อไปนี้ จะมีเพียง คุณเท่านั้น
ไม่ขอฝัน ถึงใครใคร ให้หมองหม่น
อดีตผ่าน แค่ความหลัง ฝังกมล
หวังของคน อยู่ข้างหน้า คว้ามาครอง* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
 772    1    0