กลอน - กลอนกำลังใจ

เสียงเพลง จากนกไพร

นกตะวัน


พอเช้าตรู่หมู่นกต้องผกผิน			
ฉันโผบินโบยไปได้ส่งเสียง
ฝากร้อยกรองร้องร่ำฉ่ำสำเนียง		
ขับกล่อมเคียงทุกคนบนหนทาง

เพื่อพวกเขาเหล่านั้นพลันแจ่มใส		
พบวันใหม่มีพลังความหวังสว่าง
ก้าวเดินไปในโลกาไม่ลาร้าง			
เลิกอ้างว้างอ่อนแอดูแลตน

ทุกวันคิดประดิษฐ์คำคอยพร่ำเพรียก		
ให้สำเหนียกสนองใจใครทุกหน
ด้วยใจภักดิ์รักแท้แน่ใจตน			
มอบให้ล้นรสถ้อยค่อยขับมา

หวังเสียงเพลงบรรเลงฝากจากใจฉัน		
สร้างเธอนั้นสนุกสุขทุกวันหนา
แล้วสร้างกลอนสอนใจส่งให้มา		
ราวนกป่าร้องรับขับขานเพลง


15 กันยายน 2547


				
 308    4    0    

เพราะเธอ.......

ja-ae


เพราะรัก...จึงยอมทุกอย่าง
เพราะรัก...ถึงอยู่เคียงข้างเธออย่างนี้
เพราะรัก...รักเธอมากนะคนดี
เพราะรัก...ใจฉันดวงนี้จึงมีเพียงเธอ

เพราะรัก...จึงทุ่มเททุกอย่างให้
เพราะรัก...จึงห่วงใยเธออยู่เสมอ
เพราะรัก...ฉันจึงคอยดูแลเอาใจเธอ
เพราะรัก...จึงพร้อมเสมอทำให้เธอสบายใจ
				
 556    1    0