กลอน - กลอนกำลังใจ

บทเพลงบรรเลงทุกข์

ทออักษร

เพลงพลิ้วเสนาะเสียงบรรเลง
วังเวงจนใจสั่นไหว
เสียงนั้นเสียงเศร้าของใคร
ในใจตอบได้ทันที
เสียงนั้นมาจากดวงจิต
ที่ติดกับความหม่นหมอง
เสียงเศร้าคล้ายบทร้อยกรอง
ทำนองกึกก้องในใจ

ทำไมฉันจึงเป็นทุกข์
กลบสุขไว้หลืบแห่งไหน
ถามหาความสุขเมื่อใด
ในใจสุดสงัดเช่นเคย
				
 429    5    0    

หัวใจ...ไร้ความสามารถ

windsaint

หัวใจ...ไร้ความสามารถ

เริ่มรู้ตัวหัวใจไร้สามารถ
เพราะว่าขาดคนดูแลคอยแก้ไข
หากมีเรื่องบางสิ่งตัดสินใจ
คงไม่ไหวให้คิดตามลำพัง

ต้องการคนดูแลไม่ให้พลาด
ไร้สามารถจะทำได้ตามหวัง
ต้องหาใครมาช่วยเสริมกำลัง
ไม่ให้พลั้งเผลอพลาดประมาทไป

เที่ยวตามหาคอยคนมาดูแล
ที่แน่แน่เป็นเธอจะได้ไหม
ช่วยตัดสินช่วยคิดเรื่องอื่นใด
เพราะหัวใจไร้สามารถถ้าขาดเธอ

เมื่อหัวใจไร้สามารถเพราะขาดรัก
ยากจะหักหัวใจจึงพลั้งเผลอ
พอหัวใจไร้สามารถก็อาจเบลอ
ขอนะเธอช่วยมาดูแลใจ

ขาดสามารถขาดรักขาดความรู้
เธอช่วยดูช่วยจำทำได้ไหม
ตอบคำถามของฉันจงมั่นใจ
เพราะอยากให้มาดูแลอย่างแน่นอน				
 365    6    0