กลอน - กลอนกำลังใจ

" ไก่งามเพราะขน...คนงามเพราะแต่ง "

อ.วรศิลป์

ไก่งามเพราะขน	  คนงามเพราะแต่ง
ฟังดูทะแม่ง	      คนแต่ง แต่ไก่ไม่

ไฉนจึงเปรียบเปรย	  หากฟังเฉยแค่ผ่านไป
โดยไม่คิดอะไร	      ก็ฟังได้เข้าที

แต่ถ้าใคร่ครวญ	  สำนวนที่ว่านี้
อาจไม่เข้าที	      สองสิ่งนี้ต่างกัน

ไก่งามตัวตน	      เพราะขนสร้างสรรค์
งามของคนนั้น	      ต้องหมั่นแต้มเติม

แต่งนั่นแต่งนี่	      ไม่มีก็เพิ่ม
ที่ขาดก็เสริม	      เติมกันเข้าไป

ที่มากก็ลด	          หดเล็กจากใหญ่
ทั้งหญิงทั้งชาย	      หาได้ต่างกัน

ไก่งามเพราะขน	  ขนไก่สร้างสรรค์
งามของคนนั้น	      ต่างกันแน่นอน

และความงามแท้	 				
 3847    1    0    

ไม่ใช่..เพียงหยาดฝนบนน้ำทะเล

..สีน้ำฟ้า..

ที่นี่.. แค่เคยเป็นที่ของเรา
ไม่มีเงาของความผูกพันเหลือให้เห็น
สายลมพัดเอื่อย ๆ เย็น ๆ
หยดน้ำที่เห็น..ไม่ใช่เพียงหยาดฝนบนน้ำทะเลสีคราม

วันนี้..ฉันมาที่นี่เพียงลำพัง
มาเพื่อให้เห็นเงาความหลัง ที่หัวใจไต่ถาม
ปล่อยหัวใจไปให้สุดความคิดถึงโดยไม่ห้ามปราม
รู้ว่า..หัวใจพยายามแล้ว แต่ไม่สามารถห้ามมัน

เม็ดทราย..บนหาดทราย ตรงนี้
ยังถูกย่ำยีจากผู้คนที่เปลี่ยนเวียนผัน
เหยียบ ย่ำ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ทุกวัน
ทรายเอยเจ็บพอกันนั่นแหละ.. ทราย

ที่นี่..แค่เคยเป็นที่ของเรา
ฉันกลายเป็นคนเก่า ที่สูญหาย
ป่านนี้..เขาคงมีคนใหม่อยู่ข้างกาย
เถอะ..ถ้าจะตาย..ฉันจะมาตายตรงที่ของเรา				
 376    3    0