อยู่ที่ใจ

zilver

หากว่าเป็นเช่นนางฟ้า
เป็นดาราคอยส่องแสง
เป็นนางพญาหมู่แมลง
จะขอแปลงเป็นพลัง
หากว่าเป็นเช่นขนนก
พาวิหคสู่ความหวัง
โบยบินจากถิ่นรัง
ยากจะรั้งให้กลับคืน
หากว่าเป็นเช่นดอกหญ้า
ลมพัดพาให้ตื่นฟื้น
ลอยลู่ลมยังหยัดยืน
พร้อมกลับคืนสู่เบื้องบน
หากว่าเป็นเช่นมวลเมฆ
ที่คอยเสกละอองฝน
หล่อเลี้ยงชีวิตคน
ชุ่มกายกมลพร้อมก้าวเดิน
แต่ไม่ใช่ผู้วิเศษ
ไร้ฤทธิ์เดชมานานเนิ่น
ชีวิตจึงต้องเดิน
ถึงยากเกินก็ต้องทน
เพราะชีวิตมันต้องสู้
เพื่อยืนอยู่ยามหมองหม่น
คุณค่าของความเป็นคน
อย่าสับสน อยู่ที่ใจ				
comments powered by Disqus