ก้าวเดิน

คนใจเย็น

   เริ่มต้นสู่การเดินทางครั้งใหม่
ด้วยดวงใจดวงนี้ที่สดใส
เต็มเปี่ยมด้วยพลังกำลังใจ
ก้าวต่อไปสู่เส้นทางที่ก้าวเดิน
comments powered by Disqus