เพราะเธอห่วงใย : Because you care

Prayad

งานที่ทำบรรเทาดูเบาง่าย

หนักก็คลายผ่อนปรนมีคนหนุน

ทุกรุ่งสางสดใสใหม่ละมุน

ทุกทิวาหอมกรุ่นคุณห่วงใย

 

หฤหรรษ์เพิ่มทวีในชีวิต

คือคู่คิดล้ำค่าจะหาไหน

เติมความหวานเต็มขั้วสุดหัวใจ

ความฝันใฝ่ยิ่งทวีเพราะมีเธอ

Because you care, each task will be much lighter,

Each burden so much easier to bear;

And each new morning’s outlook better,  brighter,

And each new day more blest, because you care.

Because you care, each joy will seem completes,

Each treasure doubly dear and true and rare;

And in my heart I’ll always find it sweeter

To want the higher things, because you care.

(Frank Crane)

comments powered by Disqus
  Prayad