๏ อำลาอาลัย ๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ เปลวเพลิงโหมโลมกายสลายร่าง
ถ้วนทุกอย่างเกิดดับเลือนลับหาย
ดิน น้ำ ลม ไฟ สร้างเป็นร่างกาย
แล้วสลายคืนหล้าเป็นสากล

เพียงน้ำตาปลดเปลื้องคนเบื้องหลัง
ให้โศกหลั่งละลายกับสายฝน
หลากคำลากึกก้องลั่นท้องชล
อาบเถ้าป่นครอบขันธ์ในวันลา

เหลือเพียงความทรงจำให้ย้ำจิต
ช่วงชีวิตเจ้าเพียงวัยเดียงสา
ภาพเด็กน้อยงดงามจักล่ามคา
ในอุราสุดห้วงของดวงมาน

เปลวเพลิงโหมโลมกายสลายสิ้น
คืนสู่ดินตามวงแห่งสงสาร
สิ่งสุดทัายที่ยังเพียงอังคาร
ให้สายธารโอบอุ้มได้ชุ่มเย็น๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗
ข้าพเจ้าขออุทิศงานเขียนชิ้นนี้และงานเขียนก่อนหน้านี้
ให้กับดวงวิญญาณของ น้องแก้ม ขอให้น้องไปสู่ภพภูมิ
ที่ดี ด้วยจิตบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า				
comments powered by Disqus