ขอเป็นมิตรแท้ร่วมทาง

อ.วรศิลป์

อยากถาม ว่าเหนื่อยไหม
และยังไหว อยู่หรือเปล่า
ชีวิต ที่ทอดยาว
ขาที่ก้าว ย่อมอ่อนล้า

ส่งหนึ่ง กำลังใจ
จากคนไกล ข้ามขอบฟ้า
ด้วยรัก และศรัทธา
แม้เหนื่อยล้า อย่าท้อใจ

ก้าวมั่น อย่าสั่นคลอน
แม้นทุกข์ร้อน อย่าอ่อนไหว
ทุกข์หนัก สักเพียงใด
ขอเพียงใจ ไม่ยอมแพ้

ส่งหนึ่ง กำลังใจ
จากหัวใจ ที่แน่วแน่
รักมั่น ไม่ผันแปร
เป็นมิตรแท้....ร่วมทางเดิน
				
comments powered by Disqus