กลอน - กลอนชมธรรมชาติ

""จุดมุ่งหมาย นัยสำคัญ"""

...ทางแสงดาว...

หยาดน้ำค้างวาบวับที่จับกลีบ

ดุจประทีปส่องแสงทั่วแหล่งหล้าเอื้อมมือกอบหยาดน้ำค้างนั้นขึ้นมาแล้วคิดว่า..เอามาฝากจากใจจริง

บรรจง คลี่กลีบดอกไม้ใส่น้ำค้าง

หุ้มห่อพลางเพียงเบาๆแอบเฝ้าหวัง

ป่านฉะนี้..จะถึงมือท่านหรือยัง     หรือใครทำพลั้ง


พลาดราดรดใจ.........แค่ชื่นใจ.......				
 497    3    0    

ผู้แทน

ลุงรอง

ผู้แทน...ร้อนๆ....อีกแล้วจ้า....

          ๐  สู้อดทน พ้นเวลา คืนหมาหอน
	ตะวันจร ส่องสว่าง พร่างแสงสี
	เหล่าวิหค ผกโผลง จากพงพี
	เกิดหน้าที่ คนผู้แทน เขตแดนดิน
			อุดมคติ แก่กล้า มหาศาล
			อุดมการณ์ สานสนอง งานท้องถิ่น
			บริสุทธิ์ สดใส ไร้ราคิน
			ในดวงจินต์ สดสวย ด้วยคุณธรรม
	ต่างชาติพันธุ์ ต่างชั้นยศ จากทศทิศ
	หลากความคิด หลายจิตใจ ใฝ่สูงต่ำ
	ทั้งชาติกา ชาติหงส์ เป็นกงกรรม
           เป็นผู้นำ ร่างกฎหมาย ให้ปวงชน
		คนที่ดี มีคุณธรรม คนนำหนุน
		คนทุ่มทุน ตั้งตา มาหาบขน
		สืบเสาะซื้อ แทรกแซง แย่งผู้คน
		โกลาหล อลเวง ไม่เกรงใ				
 847    2    0