ดอกเอ๋ย...ดอกบัว

เชษฐภัทร วิสัยจร

ดอกเอ๋ย ดอกบัว
เหมือนเธอยั่วยิ้มเย้าเยาะเราเล่น
หรือยิ้มหยอกแดดงามเมื่อยามเย็น
จนโดดเด่นเพลินตากลางสาคร
เมื่อเธอบานเบ่งรับกับโลกหล้า
ย่อมบังเกิดปัญญาอุทาหรณ์
จากปลักตมต้อยต่ำอำนวยพร
เสกเกสรงามสง่าน่าชมเอย				
comments powered by Disqus