ลำโขง

สมภพ แจ่มจันทร์

ไหลเรื่อยเอื่อยล้นฝั่งนที
หล่อเลี้ยงชีวีมาช้านาน
ลัดเลาะเซาะฝั่งห้วยละหาน
แหวกม่านเมฆหมอกล่องลอย
อรุณรุ่งพุ่งแสงกระทบน้ำ
ประกายงามพริ้วไหวในกระแส
วันเปลี่ยนไปแต่สายน้ำไม่ผันแปร
ยังไหลเรื่อย ไม่เชือนแชในผู้ใด
ตามวิถีชีวีที่ผกผัน
แต่ละวันเป็นลำนำสายน้ำไหล
บอกเรื่องราวชีวาอันยาวไกล
ที่แฝงไว้ในน่านน้ำลำวารี
ยามอาทิตย์อัศดงลงลาดับ
แสงจันทร์จับวับวาวสกาวใส
ระลอกคลื่นฝั่งโขงบอกความนัย
เก็บเกี่ยวเรื่องราวไว้ในนาวา				
comments powered by Disqus
 • การัณยภาส

  10 มิถุนายน 2553 14:52 น. - comment id 1135189

  งดงามและไพเราะัมากค่ะ
 • Comedian Family (M)

  10 มิถุนายน 2553 23:31 น. - comment id 1135417

  ทักทายนะคะ 4.gif
   กลอนนี้ใช้ำคำสวยจังเลยค่ะ (เช่น ไหลเรื่อยเอื่ยยล้น,อรุณรุ่ง, ยามอาทิตย์อัสดง,แสงจันทร์จับวับวาวสกาวใส) ไพเราะดีค่ะ