น้ำตก

กวี

สายน้ำเชี่ยวเกรี้ยวกราดราดรดหิน
สู่พื้นดินสิ้นสลายกลายสถาน
ดูกลมกลืนชื่นชิดสนิทนาน
ผสมผสานผ่านพ้นล้นคูคลอง

ช่วยล่อเลี้ยงสัตว์ป่าอนาเขต
ทั่วนิเวศพงพีขจีก้อง
ทุกชีวาเกิดตายอยู่ก่ายกอง
มีเพียงสองสิ่งนี้คลุกคลีมา

สายธาราป่าอุดมบ่มชีวิต
สรรพสิ่งมีสิทธิ์ชิดห่วงหา
วัฎจักรโลกมนุษย์ฉุดนำพา
พร้อมดาราเดือนฉายพระพายเย็น

ธรรมชาติเกิดก่อละออกำเนิด
สุดประเสริฐเลิศค่าเช่นตาเห็น
มิทำร้ายผู้ใดให้ลำเค็ญ
ประดับเด่นโลกาสง่างาม
........
..กวีชาวบ้าน......
comments powered by Disqus