คืนหนาว ฟ้าพราว กับดาวเืดือน

สมภพ แจ่มจันทร์

ขุนเขาเว้าวอนกับสายลม
ให้มาห่มอุ่นไอในยามหนาว
สายลมพัดเมฆหมอกคืนฟ้าพราว
เดือนและดาวห่มฟ้าในราตรี
comments powered by Disqus