วันนี้แปลก

ครูกระดาษทราย

วันนี้ช่างแปลกจัง
แต่เช้ายังไร้รพี
ทำให้หทัยนี้
พานหดหู่ดูพิกล
ภุมภาหน้าคิมหันต์
มวลเหมันต์ควรผ่านพ้น
เหตุใดใยเวียนวน
วสันต์ปนฝนหนาวร้อน
comments powered by Disqus