ร้อน ร้อน

คนกรุงศรี

เกรงแดด แผดเผา เราไหม้
เข้าใต้ ชายคา หาร่ม
พ้นแสง ตะวัน ดวงกลม
พัดลม เล่าหนอ พอคลาย
comments powered by Disqus