โอ้....บางแสน

เจรนัย

มะพร้าวลิ่วเล่นลมไหวสบัด
พระพายพัดใบสีเสนาะหู
คลื่นทะเลชนฝั่งยังน่าดู
ฟ้าแบกอาทิตย์อยู่เมื่อยามเย็น
แสงตกดินแต่นี่กลับตกน้ำ
กลิ่นข้าวหลามขนมจากอยากเมื่อเห็น
ของทะเลนี้สดรสเป็นเป็น
แสงจันทร์เพ็ญเสน่ห์เร้นบางแสนนาน				
comments powered by Disqus
  • โคลอน

    15 กรกฎาคม 2545 21:34 น. - comment id 61176

    พูดถึงบางแสนคิดตึ๋ง...ยำแม่ริ้วจัง