กลอน - กลอนตามใจคุณ

จะทิ้งก็ทิ้งกันไป

mini_pk

จะทิ้งก็ทิ้งกันไป
ไม่ต้องมาเห็นใจและสงสาร
ถึงฉันเจ็บก็คงอีกไม่นาน
ลืมเรื่องราววันวานแล้วรีบไป
ฉันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องสน
ก็แค่คนที่ไม่เคยสำคัญกับคนไหน
ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงใย
รีบๆไปก่อนที่ใครคนนี้จะอ่อนแอ
				
 1290    1    0    

ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มอง

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อนเรายังมองอยู่

แม้ตอนปิดเปลือกตาลง

ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มอง

.. มันมีการมอง

และมันมีการมอง เห็น

แล้วมันมีการมอง ไม่เห็น

				
 1137    1    0