กลอน - กลอนตามใจคุณ

****ค่าวซอพญาพรม4***

ปติ ตันขุนทด

ต่อ.....
หล้างพ่องเขาเมายาฝิ่นเหล้า  พี่นี้เท่าเมาลม กันกึ๊ดรอดน้องแม่ป้องแขนก๋ม พี่เมาลมงุ่มงั้วดั่งบ้า  ฟู่จ๋าสัง ปอลืมหลังหน้า  คอบคัวลืมละไว้ ลวดสูญหายบ่คืนได้ใช้ ถ้านปุ๋นอั้นเนอนาย  ได้ยกย่างย้าย ไต่ตวยต๋ามสาย หื้อเถิงเติงนาย ที่
เมืองแพร่ห้อง  ก็ความกั๋ว เป๋นมัวเมฆต้อง เหมือนสีจมฟองหากรู้  บ่ใช่ว่าตั๋วพี่แ
แข้งขดคู้  หากสุดส่วนเสี้ยงปัญญา  จิ่งมีปิยะ วะระกถา  จ่ำเริญมา  เถิงถองรอดเจ้า  ไขความจิ๋ง บอกญิงน้องเหน้า  หื้อหันลายเงาถี่แส้ม  เป๋นจดหมาย  
เป๋นจดหมายนิยายคักแค้ม  เถิงรอดห้องเรือนนาย  จะหลอนว่าน้องที่ข้องใจ๋หมาย หันเลขลาย อักษรม่อนแสร้ง   ขอ				
 817    1    0    

ไม่มีวันรู้

ละอองน้ำ

    ถ้อยคำของเธอ

     มอบรอยยิ้ม 
      ให้คนอื่น
      มอบน้ำตา
       ให้ฉัน

      ขนมหวาน
      เจือรสขม

       คนชม
     ชื่นในความงาม
       คนชิม    
     ขื่นในรสชาติ

   ปวดร้าวในการได้รับ
     เป็นเรื่องลึก
      ที่คนอื่น
     ................
     
      ไม่มีวันรู้				
 632    8    0