อนุโมทนารัมภคาถาแปล

ลักษมณ์

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ ฉันใด
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้,
ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ฉันนั้น
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง
ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
จงสำเร็จโดยฉับพลัน
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่
จันโท ปัณณะระโส ยะถา
เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ
มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี ฯ				
comments powered by Disqus
 • เพียงพลิ้ว

  3 เมษายน 2550 08:30 น. - comment id 679471

  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • White roses

  3 เมษายน 2550 16:16 น. - comment id 679721

  มารับคำอนุโมทนาค่ะ..29.gif
 • ลักษมณ์

  6 เมษายน 2551 05:28 น. - comment id 837164

  16.gif
ชื่อเรื่องสั้น