ของขวัญวันแม่ (2550)

อ.วรศิลป์

รักของใครจะยิ่งใหญ่เท่ารักแม่
รักของใครจะเที่ยงแท้เท่าแม่ฉัน
รักของใครไหนอื่นกี่หมื่นพัน
รักของใครเทียบแม่ฉันนั้นไม่มี
รักของแม่กว้างใหญ่แสนไพศาล
รักของแม่กล่อมวิญญาณให้สุขี
รักของแม่เทียบค่ามหานที
รักของแม่มิมีรักใดปาน
แม่ให้ฉันทั้งชีวีที่ให้ได้
แม่ให้ฉันมากมายมหาศาล
แม่ให้ฉันเริงรื่นสุขชื่นบาน
แม่ให้ฉันแม้ทรมานแทบสิ้นลม
แม่ให้ฉันได้อิ่มแม้ต้องอด
แม่ให้ฉันได้ลิ้มรสความสุขสม
แม่ให้ฉันแม้ทนทุกข์สุดระทม
แม่ให้ฉันแม้ต้องตรมขมขื่นใจ
ฉันเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ววันนี้
ฉันเข้าใจในหวังดีแม่มีให้
ฉันวันนี้อยากบอกรักแม่จากใจ
แม่ยิ่งใหญ่ดุจร่มไทรคุ้มชีวัน
ขอสัญญาจะยึดถือซึ่งคำสอน
จะขอพรเพื่อแม่ได้สุขสันต์
ขอสัญญาว่าจะดีทุกทุกวัน
แทนของขวัญจากใจให้แม่เอย				
comments powered by Disqus
 • Black MooN

  12 สิงหาคม 2550 01:34 น. - comment id 737372

  ต่อจากนี้จะไม่ทำให้แม่เสียใจ
  เวลาใดที่ลูกเสียใจแม่ร้องให้
  ต่อจากนี้จะสัญญากับแม่เอาไว้
  จะเข้มแข็งอดทนให้เหมือนแม่
  
  อยากบอกแม่นะค่ะว่าขอบคุณ
  ในบุญคุณที่แม่เคยสั่งสอน
  อยากบอกว่ารักแม่ไม่เสื่อมคลาย
  ต่อไปนี้ลูกสัญญาจะเป็นลูกที่ดี
  
  16.gif16.gif16.gif