....รักคิมหันต์

"เพชรสังคีต"

"รักคิมหันต์"
....โอ้คิมหันต์ผันผายละลายหมอก
มวลไม้ดอกออกบานผสานสี
พอเวหนห่างแสงแห่งราตรี
ตะวันก็จรลีตามกันมา
รักคิมหันต์บรรเจิดเพริศเพราช่วง
นึกเหนี่ยวหน่วงนุชนักนี่หนักหนา
พอลมร้อนผ่อนเรื่อยให้เฉื่อยชา
พาให้เห็นดวงหน้าน้องมาเยือน
รักลมร้อนคลอนคลึงถึงเมืองทิพย์
ชั้นห้าสิบลิบฟ้ามิมาเหมือน
หวั่นสุดาข้าคิดทำบิดเบือน
แล้วลืมเลือนพี่ยาที่พาที
โอ้คิมหันต์ผันผายละลายหมอก
มวลไม้ดอกออกบานผสานสี
พอลมร้อนผ่อนผ่านดาลฤดี
ปล่อยให้พี่เฝ้าแลชะแง้คอย ฯ
10:14 24/9/255				
comments powered by Disqus