เธอคือ..

บูรณา

เธอคือดวงตะวันฉาย..
..สาดส่องแสงพรายที่ปลายฟ้า
เธอคือดวงดารา..
..กระพริบแสงพราวตาจับฟ้างาม
เธอคือจันทร์กระจ่างแจ้ง..
..สาดส่องแสงสีนวลชวนวาบหวาม
เธอคือเมฆาบนฟ้างาม..
..ล่องลอยไปตามกระแสลม
เธอคือต้นไม้ในไพร่กว้าง..
..ให้ร่มเงากางกั้นแดดและสายฝน
เธอคือต้นหญ้าน้อยร้อยล้านต้น..
..ที่โอบอุ้มพื้นดินจนชุ่มชื่นเย็น
เธอคือลำธารน้ำใสที่ไหลริน..
..เป็นที่ดื่มที่กินดับร้อนผ่อนทุกข์เข็ญ
และ..เธอคือนางงามผู้หลบเร้น..
..แต่โดดเด่นในใจฉันนิรันดร..				
comments powered by Disqus