ห้องหัวใจ

winterstar


ช่องหนึ่งของหัวใจ 
เก็บเอาไว้ซับน้ำตา
อีกช่องหนึ่งนั้นหนา 
เก็บอุราที่ช้ำตรม
ห้องหัวใจอีกสอง
ห้องหนึ่งลองใช้ไม่สุขสม
เหลือไว้อีกห้องความขื่นขม
ทุกข์ถมท่วมใจมลายพลัน
				
comments powered by Disqus