. . . . คิดถึง . . . .

. . เพลงดาบปีกผีเสื้อฯ . .


๏ มองตาวัน...โรยรา...ลาลับแสง
ฟ้าสีแดง...กว้างใหญ่...ตามไหล่เขา
หมู่วิหค...โผผิน...บินลับเงา
เหลือเพียงเรา...ยืนเศร้า...อยู่เดียวดาย
ที่ตรงนี้...เคยมีเธอ...ในวันก่อน
หนุนตักนอน...เคียงกัน...คราจันทร์ฉาย
มองดูดาว...พราวแสง...เราข้างกาย
แต่วันนี้เหลือเพียงอาย...ของไอจันทร์ ๏ฯะ
๖ กันยายน ๒๕๕๑
 				
comments powered by Disqus
  • . . เพลงดาบปีกผีเสื้อฯ . .

    6 กันยายน 2551 23:28 น. - comment id 893297

    51.gif