*** ควันธูปแสงเทียน. ***

แก้วประเสริฐ


    ***  ควันธูปแสงเทียน  ***
๏นมัสการยกนอบน้อม พุทธา
สองกรแนบวันทา     กราบก้ม
ธรรมะที่แสดงมา     ซึ้งซ่าน  กมลแฮ
พ้นสิ่งกิเลสโน้ม      ฝากไว้ดวงใจ ฯ
  ภาวนาให้หลุดพ้น  หลักพัน  ผูกแฮ
หวังสู่มิขาดกัน      เจิดจ้า
รวมเป็นหนึ่งจิตพลัน  สรรค์สู่  ธรรมเฮย
เพียรก่อจิตปราศล้า  มุ่งไว้คำสอน ฯ
  พุทธะองค์มอบไว้   ทุกตอน
เห็นทุกข์เกิดลิดรอน   ใฝ่รู้
อริยสัจสี่นำสอน      พ้นสิ่ง  เกิดแฮ
ขาดต่อวัฏฏะผู้       จัดสร้างเสกสรร ฯ
  วิปัสสนาสู่น้อม     ฝึกฝน  มากนา
พิศเพ่งกายาจน      สู่สล้าง
ตัดรอนต่อเปรอะปน   ฝังอยู่  ใจเฮย
หนีจากกิเลสสร้าง     ซ่อนไว้ลึกหทัย ฯ
  จิตเจตสิกย่อมสร้าง  เกิดดับ
เวรย่อมเข้าประดับ     อ่อนล้า
จนหมกมุ่นติดกับ      นำก่อ  กรรมแฮ
ดุจดังมีดคมกล้า      ขาดแล้วซึ่งคม ฯ
  หากเพียรฝึกหลีกพ้น  ทุกข์ภัย  หนีนา
สุขย่อมเข้าอาศัย       สุดพลิ้ว
เกิดมิก่อปราชัย       ยวนยั่ว  มากนา
ล้างลบกิเลสกริ้ว       ผูกขึ้นจองเวร ฯ
  อย่าหักโหมเร่งซึ้ง    ฉับพลัน
จงหมั่นคอยเสกสรร     สู่ไว้
เพียรจิตก่อทุกวาร      ผันสู่  ธรรมเฮย
หากเร่งรัดแล้วไซร้     ย่อมสิ้นทางหนี ฯ
  พระองค์ตรัสเทิดไว้   จงเพียร  มากแฮ
พิศต่อกายหมุนเวียน    เปลี่ยนแล้ว
ควันธูปล่องดังเทียน     แสงส่อง  ไหวเฮย
กายย่อมวางเพริศแพร้ว  ลบล้างสิ่งสนอง ๚ะ๛
         ***  แก้วประเสริฐ.  ***

n016.gif				
comments powered by Disqus
 • คนกุลา

  20 มิถุนายน 2552 18:22 น. - comment id 1002884

  สาธุ...มาขอ อนุโมทนาธรรม ด้วยคนครับ
  ท่านพี่ 1.gif
 • อรุโณทัย

  20 มิถุนายน 2552 19:50 น. - comment id 1002937

  แวะมาร่วมบูชาพระสงฆ์ พระธรรม พระพุทธ ครับ
 • white rose.

  20 มิถุนายน 2552 19:51 น. - comment id 1002939

  แวะมาอนุโมทนาธรรมด้วยคนค่ะ...11.gif36.gif
 • คนบนเกาะ

  20 มิถุนายน 2552 20:15 น. - comment id 1002965

  36.gif สาธุ... ท่านพี่นี่ทางธรรมก็เก่งนะขอรับ
 • แมงกุ๊ดจี่

  20 มิถุนายน 2552 21:50 น. - comment id 1003030

  สาธุ
  
  29.gif
 • วฤก

  21 มิถุนายน 2552 07:21 น. - comment id 1003077

  29.gif ขอน้อมรับ ... สดับธรรม ครับผม
 • ไร้อันดับ

  21 มิถุนายน 2552 07:47 น. - comment id 1003085

  มารับฟังธรรมะ 
  ด้วยคนครับ
  
  ดูแลสุขภาพดีดีนะครับ 29.gif
 • ใจปลายทาง

  21 มิถุนายน 2552 10:22 น. - comment id 1003137

  สาธุ มารับพรด้วยคนค่ะคุณลุง
 • แก้วประภัสสร

  21 มิถุนายน 2552 13:09 น. - comment id 1003226

  มาน้อมรับคำสอนทางธรรมจากคุณครูค่ะ
  ได้คิดค่ะ ต่อไปทำอะไรจะใจเย็นๆ ไม่ผลีผลาม รีบร้อน จะตรวจทานก่อนเจ้าค่ะ
  29.gif29.gif36.gif11.gif
 • ไหมไทย

  21 มิถุนายน 2552 14:27 น. - comment id 1003259

  พรุ่งนี้วันพระ
  น้อมนำแสงธรรมเข้าหาชีวิต
  เพื่อความสงบสุขของชีวิตนะคะ
  
  36.gif36.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2552 16:30 น. - comment id 1003309

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ กุลา
  
       สมัยก่อนนี้นผมเล่นกลอนใหม่ๆก็เล่นกลอน
  ธรรมนี่แหละครับ เพราะเขียนยาก ผมชอบหัดสิ่ง
  ที่ยากก่อนครับ วันนี้ครบวันเกิดผมพอดีและตรง
  กับวันเสียด้วยน้อยครั้งจะเป็นแบบนี้ตอนเช้าก็ตื่น
  มาใส่บาตรปกติผมมักนอนดึกตื่นสายครับ อีก
  อย่างหนึ่งกลอนธรรมคนสมัยนี้มักจะไม่ค่อยจะ
  สนใจเท่าไหร่หรอกครับ รักเสมอ
  
           16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2552 16:39 น. - comment id 1003314

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ อรุโณทัย
  
     ดีมากเลยครับหากคนสมัยนี้เป็นคนอย่างคุณ
  โลกก็จะไม่วุ่นวายเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกครับ เพราะ
  คำสอนพระพุทธองค์ทำให้เกิดปัญญาคิดอ่านมีสติ
  สัมปชัญญะ และทำให้คนเราใจเย็นมากครับเพราะ
  คำสอนนี่แหละทำให้คนใจเย็นครับ เมื่อใจเย็นแล้ว
  ก็เกิดความคิดอ่านรู้รักรู้อภัยกันครับ รักเสมอ
  
          
  
           16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2552 16:42 น. - comment id 1003317

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ white rose
  
       ครับสาธุด้วยครับแม่กุ่หลาบขาวแสนสวย 
  ด้วยผลกุศลที่มีจงมีแด่คุณครับ รักเสมอ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2552 16:48 น. - comment id 1003320

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ คนบนเกาะ
  
     เริ่มเล่นกลอนนี่ก็เพื่อหวังจะเขียนกลอนธรรม
  ครับเมื่อก่อนนนี้ผมเขียนไว้แยะ แต่ว่าคนเขาไม่
  ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ ก็เลยหยุดเขียนจะเขียนก็
  เป็นบางโอกาสเท่านั้น การเขียนกลอนธรรมจะเข้า
  กับการให้ทานด้วยธรรมย่อมได้กุศลมากครับ ผม
  เองไม่เก่งหรอกครับ ด้านธรรมนี้เป็นนิสัยผมมา
  ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับถึงเข้าใจด้วยศึกษามามากครับ
  ทั้งทางปริยัติและปฏิบัติครับมาระยะหลังนี้แหละ
  ถึงได้ห่างเหินไปนานครับ ขอบคุณ รักเสมอ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2552 16:57 น. - comment id 1003324

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ หมอวฤก
  
       ผมอ่านผลงานธรรมที่ลงไว้ในเวปฯดอกแก้ว
  แล้วเขียนได้เยี่ยมจริงๆครับ โดยเฉพาะงานด้าน
  โคลงนับได้ว่าเป็นยอดแห่งการเขียนครับ ผมรู้สึก
  ปลาบปลื้มมากที่แวะมาเยี่ยมครับ ผมเองใฝ่ศึกษา
  เรื่องศาสนาตลอดจนลัทธิต่างๆมามากครับ เพราะ
  ผมเองมีความเชื่อมั่นตนเองไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆ
  หรอกครับได้เพียงแต่รับฟัง อีกอย่างหนึ่งไม่อยาก
  ที่จะให้เขาว่านับถือศาสนาตามกันมา จึงค้นคว้า
  และศึกษาทุกๆศาสนาและลัทธิต่างๆ จนกระทั่ง
  ผมยอมรับว่าพุทธศาสนานี้นี่แหละสุดยอดแห่ง
  ศาสนาลัทธิทั้งปวงตลอดจนเข้าได้กับวิทยาศาสตร์
  จนแม้กระทั่งชาวตะวันตกว่าเป็นศาสนาแห่ง
  ปรัชญา แปลกหากว่าผ่านมาสองพันกว่าปีแล้ว
  การทำนายก็ตรงกับปัจจุบันทุกๆประการครับ
  ส่วนศาสนาอิสลามหรือคริสตร์ก็ตามยังเอามา
  จากของเราเลยครับ จริงอยู่ปัจจุบันนี้พุทธกับ
  พรหร์มนั้นกลมกลืนกันมากครับ ส่วนศาสนา
  พุทธนั้นเพื่อปลดทุกข์ปวงเพื่อละกิเลสต่างๆให้
  หมดจด ขอขอบคุณคุณหมอมากมาเยี่ยมผม
  ครับ ขอขอบคุณมากครับ รักเสมอ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2552 17:01 น. - comment id 1003326

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ นักสืบไร้อันดับ
  
       ขอบคุณครับเชอร์ล๊อคโฮม การเรียนรู้ธรรม
  ย่อมน้อมนำความสุขมาให้เสมอๆครับ และทำให้
  จิตใจเราเข้าใจเยือกเย็นลงครับ รักเสมอ
  
           16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2552 17:05 น. - comment id 1003328

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ใจปลายทาง
  
      อนุโมทนาครับ ด้วยผลแห่งธรรมจงบังเกิดให้
  คุณรุ่งโรจน์ในธรรมครับ รักเสมอ
  
            16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2552 17:13 น. - comment id 1003331

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ แก้วประภัสสร
  
      การน้อมนำธรรมไว้ในใจเรา ย่อมทำให้เรา
  นั้นมีจิตใจเยือกเย็นรู้สิ่งใดควรไม่ควร หากคนเรา
  ไม่ใจเย็นแล้วสิ่งผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นง่ายครับจำไว้
  การสร้างทางกุศลไม่ยากหรอกครับที่บ้านก็ทำได้
  การไหว้พระสวดมนตร์ก็คือกุศลผลบุญประการหนึ่ง
  ไม่ใช่ใส่บาตรพระหรือสร้างสิ่งสารณะกุศลเป็นผล
  บุญอันยิ่งใหญ่ก็หาไม่ การหมั่นพิจารณากายเราให้
  แจ้งและรู้เท่าทันกิเลสนั่นแหละคือบุญอันยิ่งใหญ่
  สิ่งแรกคือการทำสมถะกรรมฐาน การทำลักษณะ
  นี้ไม่ใช่ว่าต้องนั่งขัดสมาธิทำ จะทำในลักษณะใดๆ
  ย่อมได้ การ ยืน เดิน นั่งและนอนหากฝึกอาปานา
  ณสติไว้อย่างสม่ำเสมอก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่มาก
  หากยิ่งมาพิจารณาที่เรียกว่าวิปัสสนาด้วยแล้ว
  ก็ยิ่งเป็นบุญกุศลอันหาใดเทียบมิได้ กุศลเกิด
  จากใจเรา ใจเราเป็นประธานต่องร่างกายเรา
  หากฝึกใจเราให้มีธรรมเข้าย้อมนำเสมอนั่นแหละ
  ก็จะพบแต่ความสุขจ้า ศิษย์เราหากเรามีสมาธิ
  ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาใดๆก็ได้เพราะเมื่อมี
  สมาธิย่อมก่อเกิดแห่งปัญญามองทางออกจ๊ะ
  รักเสมอ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2552 17:18 น. - comment id 1003333

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ไหมไทย
  
      ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ ใช่ครับพรุ่งนี้วัน
  พระเป็นวันที่ควรยิ่งในการฝึกฝนตนเองรักษาศีล
  แค่ศีล 5 พยายามรักษาไว้ให้มั่นก็เพียงพอแล้วหาก
  ทำสมาธิด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ครับ ขอบคุณ รักเสมอ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2552 17:23 น. - comment id 1003334

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ แมงกุ๊ดจี่
  
      โทษทีนะครับที่ตอบช้าเพราะทราบว่าคุณนั้น
  ถึงแล้วแห่งธรรม อนุโมทนาด้วยครับ ผมคิดว่าคุณ
  นั้นย่อมมีธรรมอยู่ในจิตใจเสมอต้นเสมอปลายครับ
  ด้วยผลบุญกุศลที่ผมมีและคุณมีจงเกิดแก่คุณครับ
  คุณมะกรูดคนสวย รักเสมอ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • ธันวันตรี

  21 มิถุนายน 2552 20:59 น. - comment id 1003420

  สาธุ สาธุ
 • กวีน้อยเจ้าสำราญ

  21 มิถุนายน 2552 21:33 น. - comment id 1003441

  ผมว่าโคลงกลอนนี้ยากแล้วนะครับ
  
  พอฟัง ครูแก้วประเสริฐ อธิบายธรรมะ ยากกว่าอีก
  
  ผมจะจำไว้ครับ หัดทำสิ่งที่ยาก แล้วมาง่าย แต่ปฏิบัติไม่แน่นะครับ เพราง่ายๆ ผมยังยากเลย อิอิ
  
  สาธุ ในกุศลกรรม ความหวังดีครับ
 • ลำน้ำน่าน

  21 มิถุนายน 2552 23:40 น. - comment id 1003488

  เข้ามาอวยพรวันเกิดเพื่อนแก้วช้าคงไม่เป็นไรนะครับ เข้ามาก็ได้รู้ว่าภูมิธรรมของเพื่อนแก้วนี่ไม่ใช่เล่นๆ ซะแล้วครับ แนะนำผมด้วยนะครับ
 • ครูกระดาษทราย

  22 มิถุนายน 2552 07:55 น. - comment id 1003517

  candleani.gif
  สวัสดีค่ะ คุณครูแก้วประเสริฐ
  
  เพราะจังเลยค่ะ ขอมอบเทียนให้ความสว่างด้วยคนค่ะ
 • แก้วประเสริฐ

  22 มิถุนายน 2552 12:01 น. - comment id 1003576

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ธันวันตรี
  
      ขอบคุณครับอนุโมทนาด้วยครับ ผมไปส่งงาน
  ที่คุณดอกแก้วก็พบและอ่านงานคุณด้วยครับ เขียน
  ได้ดีครับ ขอบคุณว่างๆแวะมาหน่อยนะครับ เรื่องนี้
  ผมก็ไปส่งให้เขาด้วยยอดหญิงแห่งธรรม 
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  22 มิถุนายน 2552 12:06 น. - comment id 1003578

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ กวีน้อยเจ้าสำราญ
  
      ครับงานกลอนธรรมจะยากกว่างานทั่วๆไปครับ
  ด้วยเหตุว่าการอธิบายให้คนอ่านเข้าใจนั้นยาก
  และอีกประการหนึ่งหากยกคำบาลีสันสฤตยิ่งยาก
  ไปใหญ่เพราะผมถือหลักสำคัญในการเขียนกลอน
  คือหากกลอนแปดต้องครบแปดคำพร้อมทำนองยก
  เว้นคำกล้ำมักจะไปไว้ท้ายเสมอ กลอนที่เขียนด้วย
  งานธรรมบางคำต้องมากกว่าเพราะออกเสียงถึงสาม
  หรือสี่เสียงเป็นต้นครับ เริ่มแรกผมเล่นกลอน
  ใหม่ๆก็หัดฝึกหัดสิ่งที่ยากไว้ก่อน หากฝึกจนเข้า
  ใจจับจุดได้สามารถฝึกฝนจนพอตัว พองานง่ายๆ
  ก็จะมองออก อย่างการทำงานเป็นต้นครับ ขอบคุณ
  ที่แวะมาเยี่ยมครับ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  22 มิถุนายน 2552 12:48 น. - comment id 1003589

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ลำน้ำน่าน
  
      ขอบคุณในคำอวยพรครับผมครบอายุเมื่อวาน
  นี้เองแหละครับวันนี้เริ่มต้นใหม่ว่าชีวิตเรารอดมา
  ได้อีกหนึ่งปีแล้วจะด้วยปัจจัยใดๆก็ตามเถอะ หากจะ
  บอกวิธิการฝึกให้ก็เกรงว่าจะเอามะพร้าวไปขายสวน
  เสีย เอาเพียงเล็กน้อยนะครับคือ ลองคิดดูแบบง่ายๆ
  นะครับว่าปัญญาเราเกิดจากอะไรก่อน ปัญญา
  เกิดได้ก็มาจากสมาธิเป็นปัจจัยคือเริ่มต้นแห่ง
  สมาธิคือ ขนิกษสมาธิ ด้วยทุกๆคนต้องมีหากไม่
  มีก็ไม่สามารถอ่านหนังสือได้นั่นคือบ่อเกิดแห่ง
  สมาธิ พูดถึงเรื่องสมาธิเบื้องต้นคือ สมาธิที่สำคัญ
  มากคือ อุปปาจารสมาธิ แม้แต่องค์สมเด็จพระ
  สัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะเข้าปรินิพพานก็เจริญสมาธิ
  จากล่างไปถึงสูงสุดแล้วค่อยเพื่อให้เกิดความมั่น
  คงแน่วแน่ตรวจสอบจนแน่ใจถึงฌานต่างๆแล้ว
  ก็ถดถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิและก็เสด็จเข้าสู่
  ปรินิพานในสมาธินี้ครับถึงแม้จะดูว่าเป็นสมาธิ
  อันต่ำต้อยก็ตามด้วยเหตุอุปจารสมาธินี้จะออก
  ในสองแนวทางคือทางโลกและทางธรรมสามารถ
  มีสติสัมปชัญญะทั้งสองแนวทางครับ การฝึกหัด
  ควรเชี่ยวชาญจากล่างไปสู่ที่สูงคือฌานแล้วถอย
  ลงมาตรวจสอบถึงจะเกิดปัญญาอันแท้จริงครับ
  อาปานานสตินั้นส่วนใหญ่จะฝึกลมหายใจเข้า
  ออกจากมากเข้าสู่ละเอียดอ่อนและตั้งจิตไว้ที่
  ปลายจมูกเพื่อสังเกตุลมหายใจของเรา แต่ส่วน
  ผมนั้นฝึกจากใจซึ่งอยู่ที่ทรวงอกเราระหว่าง
  ซี่โครงกระดูบรรจบกันด้านหนึ่งอยู่ตรงกลางซึ่ง
  เป็นที่อาศัยของใจเรามิใช่หัวใจนะครับ หากเรา
  ฝึกฝนจิตตรวจสอบลมหายใจเราที่นั่นได้ประโยชน์
  มหาศาลเพราะหนึ่งจิตนั้นจะจับได้ง่าย สองทำให้
  จิตเรามั่นคงแข็งกล้าไม่เกรงหวั่นต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้น
  จิตก็พร้อมจะอาศัยอยู่ด้วย ผมทดลองหลายๆแห่ง
  เช่นกลางหน้าผาก ปลายจมูก ศูนย์กลางของร่าง
  กายเราอย่างหลวงพ่อสดคือสะดือของหลวงพ่อสด
  เหนือสะดือขึ้นมาหนึ่งนิ้ว แต่ผมทดลองมาหลายๆ
  วิธีสู้วิธีนี้ไม่ได้หรอกครับ คือฝึกที่ใจเราเองโดย
  ค้นหาต้นตอที่ใจอาศัยอยู่เป็นหลักสำคัญ การ
  เจริญสมาธิก็จะง่ายกว่าเพราะสามารถตรวจสอบ
  สิ่งภายนอกภายในได้ง่ายตลอดจนใจเราไม่
  แกว่งไกวไปตามกระแสลมหายใจเข้าออกด้วย
  จะเกิดความเยือกเย็นนี่คือหลักของผมที่ค้นพบ
  เองครับ เมื่อฝึกไปนานๆเข้าปัญญาย่อมเกิดขึ้น
  ได้เอง คุณลองสังเกตุตัวเองซิครับว่าสิ่งแรกที่
  คุณคิดต้องการเริ่มต้นจากไหนก่อน สาเหตุเกิด
  จากจิตซึ่งมีการสอดส่ายไปมาๆเหมือนกระแสลม
  พอจิตเกิดขึ้นพร้อมจะนิ่งเจตสิกนั้นก็จะเกิดมาก
  ขึ้นจิตกับเจตสิกเปรียบดั่งเงาของร่างกายเราเอง
  หน้าที่ของเจตสิกคือบันทึกจดจำในสิ่งที่จิตไปรับ
  รู้ในสิ่งต่างๆทั้งหลายแล้วก็นำส่งไปยังใจของคน
  เรา เมื่อใจทราบทั้งภายในภายนอก ซึ่งทางธรรม
  เรียกว่าอายตนะภายนอกและภายในนั่นเอง
  อายตนะภายนอก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
  อายตนะภายในคือ รูป รส กลิ่น เสียง โผสธัพพะ
  และธรรมมารมย์ ทั้งหมดนี้จิตเป็นผู้สอดส่าย
  แสวงหาทั้งสิ้น เมื่อเจตสิตบันทึกไว้ก็ส่งไปที่ใจ
  ใจก็จะส่งไปยังขันธ์ห้า เพื่อสนองความต้องการ
  ของคนเรา อันขันธ์ห้านี่ไม่ใช่พวกคนทรงเจ้า
  ชอบยกอ้างนะครับ ขันธ์ห้านี้ คือ รูปนาม เวทนา
  สัญญา สังขารและวิญญาณ เกิดได้ก็ด้วยอายตนะ
  ทั้งสิ้น การเข้าสู่นิพพานได้ที่ใด ผมจะบอกให้
  ครับด้วยผมเคยฝึกจนรับรู้มาไม่มีในตำราหรอก
  รับรองได้  ขันธ์ห้า คือ รูปนาม นั่นจะสวยหรือ
  ไม่เสียงไพเราะหรือไม่ชื่อด้วยรวมไว้หมด 
  ส่วนเวทนาคือการเสวยอารมณ์ของเราคือ สุข 
  ทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์วางเฉยๆ สัญญาคือสิ่งที่จำ
  ได้หมายรู้ก็เกิดจากใจนี่แหละ สังขารคือการ
  ปรุงแต่งของอารมณ์เราเองคือจิตเจตสิกและใจ
  เมื่อปรุงแต่งเรียบร้อยมากบ้างน้อยบ้างก็ส่งไป
  ที่วิญญาณ วิญญาณนี่เปรียบเสมือนผ้าขาวใส
  สะอาดไม่มีมลทินใดๆทั้งสิ้นคือเป็นอมตะวิญญาณ
   เมื่อสังขารปรุงแต่งในลักษณะที่กล่าวมาแล้วก็
  จะส่งไปที่วิญญาณ วิญญาณก็จะส่งไปยังรูปหาก
  เปรียบคือสมองของเราเองนั่นแหละสั่งการให้
  รูปกระทำสิ่งผิดหรือถูกนั้นๆ การเข้าสู่นิพพาน
  ได้นั้นคือต้องตัดการปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายคือ
  สังขารเสียให้หมดทั้งสิ้นไม่เหลือแม้แต่รากเง่า
  ที่ซ่อนเร้นฝังลึกในใจหรือเรียกว่าสามัญสำนึก
  เล็กบ้างน้อยบ้างใหญ่บ้างเป็นปัจจัย เมื่อเราหยุด
  ได้โดยการปล่อยวางละเสียให้สิ้นก็ย่อมไม่มีอะไร
  ไปส่งให้วิญญาณ วิญญาณก็จะเกิดรัศมีส่งประกาย
  ดั่งแก้วประภัสสรสว่างรัศมีพร่างพรายนี่คือบ่อเกิด
  แห่งปวงเทพทั้งหลายก่อนจะมีโลกนี้เกิดขึ้น ที่ทำ
  ให้เกิดกิเลส เพราะความ โลภ โกรธ หลงด้วย
  ต้นตอแห่งตัณหาคือความอยากนั่นเอง เมื่อขาด
  การปรุงแต่งแล้วก็จะเข้าสู่ปรินิพานก็ตรงที่สังขาร
  นี่แหละ ฌานต่างๆนั้นจะยังมีกิเลสซ่อนเร้นอยู่
  ยกเว้นพระอรหัตตผลเท่านั้นที่จะพึงทำได้ แม้
  แต่อรหัตต์นั้นยังแบ่งออกเป็นสองทาง คือ
  อรหันตมรรค และอรหัตต์ผลครับ จะไปได้ก็มี
  ทางเดียวคือ อุปจารสมาธิดังกล่าวนั่นเอง โอ้ย
  นี่เป็นเพื่อนนะถึงได้แจ้งให้ทราบไว้เพราะเห็น
  ว่าชอบในแนวทางเดียวกัน การทำได้อยู่ที่บารมี
  ของแต่ละบุคคลที่พึงปฏิบัติรวมถึงอดีตชาติด้วย
  เป็นปัจจัยต่อเนื่องมา เอาเท่านี้ก่อนนะครับนี่
  ผมสรุปไว้แบบให้ง่ายๆตามที่ฝึกฝนและศึกษา
  มาแต่ อิอิ ผมยังทำไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่เพียง
  แค่รู้และค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ รักเสมอ
  
        16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  22 มิถุนายน 2552 12:54 น. - comment id 1003590

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ครูกระดาษทราย
  
       สวัสดีครับ ผมว่าผมนั้นอ่อนเชลาเบาปัญญา
  แล้วยังอุตส่าห์มาชมอีก ขอบคุณครับ เทียนนั้นผม
  ขอเก็บไว้นะครับ คุณดูภาพของเสงเทียนกับที่รอง
  เทียนซิครับยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนอารมณ์
  ของคนเรามิผิดครับ ขอบคุณ รักเสมอ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • ลำน้ำน่าน

  22 มิถุนายน 2552 13:19 น. - comment id 1003594

  ต้องขอบคุณครับเพื่อนแก้วที่บรรยายไว้อย่างดีมาก ผมเองก็พยายามฝึก ไม่รู้จะได้สักแค่ไหนครับ ซาบซึ้งมากกับภูมิธรรมที่ถ่ายทอดมาให้ครับ
 • แก้วประเสริฐ

  22 มิถุนายน 2552 13:46 น. - comment id 1003601

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ลำน้ำน่าน
  
      มิเป็นไรหรอกครับสิ่งใดรู้ก็บอกสิ่งใดไม่รู้ผม
  ก็ไม่บอก ทุกๆอย่างอยู่ที่ใจ ใจเราเป็นประธานเป็น
  ใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายสำเร็จได้ก็ด้วยที่ใจนี่แหละครับ
  การฝึกฝนดังกล่าวไว้แล้ว อยากบอกอีกนิดคิดว่า
  ลมเข้าให้เก็บไว้ที่ใจ ลมออกให้ออกไปที่ปลายจมูก
  เอาแค่นี้ ส่วนองค์ภาวนาไม่จำเป็นหรอกว่าต้องใช้
  แบบเขายึดติดไว้ อยู่ที่ใจเรานี่แหละชอบบทภาวนา
  บทใดใช้บทนั้น เพราะจะทำให้จิตใจเราไม่หวั่นไหว
  ต่อกระแสลมของเราเองครับ พอนานๆเข้าจิต
  ก็จะรวมตัวเป็นหนึ่งเหลือไว้แค่ใจเราเพียงอย่าง
  เดียวครับ ปัญญาก็เกิดการพิจารณาเองครับ
  ตอนแรกจะเกิดเป็นสองส่วนคือ ส่วนหนึ่งคอย
  ถามอีกส่วนหนึ่งคอยตอบภูมิปัญญาธรรมทั้งหลาย
  เราจะรู้ก็เกิดจากสิ่งนี้ สาเหตุเพราะการเก็บสะสม
  ไว้มาหลายกัลป์แล้วพอถึงในจุดๆหนึ่งมันจะแจ้ง
  เองแหละครับ ผมทราบก็เพราะสิ่งเหล่านี้นี่แหละ
  ถึงสามารถเข้าใจในกายได้พอประมาณครับ
  อันที่จริงคือหนึ่งเดียวคือใจนั่นเองแต่เพียงจะ
  แจ้งให้เรารู้ไว้เท่านั้นเองครับ รักเสมอครับ
  
            16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • ธันวันตรี

  22 มิถุนายน 2552 15:15 น. - comment id 1003649

  อ้าว เกิดวันเดียวกันกับพี่ราชิกานิครับ ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ
  ^ ^ เข้าไปอ่านงานของคุณแก้ว ที่นั่นเหมือนกันครับ เขียนได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับ ^ ^
 • แก้วประเสริฐ

  22 มิถุนายน 2552 16:35 น. - comment id 1003710

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ธันวันตรี
  
       ครับผมเกิดวันเดือนเดียวกับแฝดเพื่อนครับ
  และรู้สึกว่าจะตกฟากคล้ายๆกันด้วยครับ ขอบคุณ
  ที่อวยพรครับ งานผมนั้นไปเรื่อยๆแหละครับไม่
  โลดโผนทันสมัยกับเขาหรอกครับและรู้สึกว่าจะออก
  แนวโบราณครับ ขอบคุณครับ รักเสมอ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • เพียงพลิ้ว

  22 มิถุนายน 2552 16:40 น. - comment id 1003714

  สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังค่ะคุณลุง
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • แก้วประเสริฐ

  22 มิถุนายน 2552 18:06 น. - comment id 1003751

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ เพียงพลิ้ว
  
       หลานกานต์ที่รักยิ่ง แหม๋ๆๆเลยวันครบเกิด
  เวลาตกฟากพอดีเลยจ้า เกินไป 1 วันพอดิบพอดี
  เลย ขอบใจหลานรักมากขอให้มีความสุขสมหวัง
  สมปรารถนาทุกๆประการนะจ๊ะหลานรัก รักเสมอๆ
  
            16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • ราชิกา

  22 มิถุนายน 2552 19:40 น. - comment id 1003791

  แฝดเพื่อน....เป็นอย่างไรบ้างคะ..อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ...คิดถึงและเป็นห่วงค่ะ...
  
  ..ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ...มาอวยพรวันเกิดย้อนหลัง 1 วันจ๊ะ...36.gif44.gif36.gif
 • แก้วประเสริฐ

  22 มิถุนายน 2552 20:07 น. - comment id 1003826

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ราชิกา
  
       แหม๋ๆๆๆแฝดเพื่อนที่รักยิ่ง ระยะนี้ผมไม่ได้
  ไปไหนหรอกครับกลัวฝน เพราะตกทุกๆวันเลย
  ตกมากไม่เท่าไหร่นี่เล่นตกปรอยๆซิ อีกอย่างหนึ่ง
  ปกติระยะหลังนี้ผมเองไม่ค่อยชอบเที่ยวที่ไหนอีก
  นอกจากฟังเพลง เล่นคอมฯ ดูโน่นนี่บ้าง ให้อาหาร
  สัตว์ที่เลี้ยง รดน้ำต้นไม้เป็นประจำ เย็นมากหน่อย
  ก็บริหารร่างกายนิดๆหน่อยแก้เมื่อจ้า ไม่อยากให้
  เส้นยึดมาก เมื่อก่อนขี่จักรยานวันละ 10-20เที่ยว
  แต่ระยะนี้ไม่ได้ขี่เลย ผมชอบขี่จักรยานมาก
  ได้กำลังข้อขาดีจ้า อีกอย่างหนึ่งผ่านไปอีกปีหนึ่ง
  แล้วนะปีสองจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้ แต่ผมเอง
  เป็นห่วงคุณมากเช่นกัน งานการเพลาบ้างก็ควร
  เพลาบ้าง การหักโหมมากนักก็ไม่ดี อยู่รพ.คงไม่
  เป็นไรหรอกหยูกยาและความรู้ก็แยะ ผมเองซิ
  ต้องเป็นหมอเอง อิอิ ทานจนรู้ว่าต้องใช้แบบไหน
  รักและห่วงใยมากจ้า รักเสมอๆ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • whitelily

  23 มิถุนายน 2552 09:29 น. - comment id 1004036

  8301E4F2-ADD3-409F-8DC8-78DD2E228C8B.jpg
  
  
  สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะค่ะคุณลุงแก้ว  หลานคนนี้เอาดอกไม้มามอบให้  สุขภาพแข็งแรง  หวังสิ่งใดก็สมหวังนะค่ะ
 • แก้วประเสริฐ

  23 มิถุนายน 2552 10:07 น. - comment id 1004069

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ whitelily
  
      แม่ดอกลิลลี่สี่ขาวแสนสวย ขอบคุณครับใน
  คำอวยพรให้แก่ผม ขอให้หลานรักจงประสพแต่
  ความสุขคิดอะไรสมความปรารถนาทุกประการ
  และผองภัยภยันตรายอย่าได้บังเกิดกล้ำกราย
  เจริญๆเถอะครับ รักเสมอ
  
           16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • กิ่งโศก

  23 มิถุนายน 2552 22:26 น. - comment id 1004484

  เพิ่งทราบว่าครูแก้ว เกิดวันเดียว เดือนเดียวกับคุณราชิกา...ถึงว่าเห็นครูแก้วเรียกคุณราชิกาว่าแฝดเพื่อน
  
  ผมขอให้ครูแก้วมีแต่ความสุขกายและใจไปตลอดนะครับ( มาช้า ต้องขออภัยด้วยครับ)
  
  ..โคลงธรรมแบบนี้ ครูเขียนได้ดีครับ..ที่จริงผมเองก้อยากเขียนโคลง แต่ลงมือเท่าไหร่ก็ไม่ดีสักครั้ง แต่ก็จะหัดฝึกฝนไปเรื่อยๆ ครับ ดูจาก กลอนครูแก้ว และคุณหมอวฤก อีกท่านหนึ่ง ..ดูแลตัวเองด้วยครับครู
 • แก้วประเสริฐ

  24 มิถุนายน 2552 19:51 น. - comment id 1004805

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ กิ่งโศก
  
      หมอวฤกนั้นท่านเป็นนายแพทย์จริงๆและเก่ง
  เรื่องโคลงมากผมเองสู้ท่านไม่ได้หรอกครับ แต่แนว
  การเขียนจะคนละทางกัน แล้วแต่คนเขียนครับ
  ทั้งที่ผมเองเป็นคนชอบโคลงมาก แต่มาฝึกฝนทาง
  ด้านกลอนแปดเป็นหลักใหญ่ เพราะว่ากลอนแปด
  นั้นหากฝึกฝนจนชำนาญแล้วสามารถประยุกต์ไป
  กับสิ่งอื่นๆได้หมดครับ ศิษย์เราก็เหมือนกันนะจง
  ฝึกกลอนแปดให้เชี่ยวชาญและแม่นยำไว้หาก
  เมื่อแน่ใจว่าสามารถเอาตัวรอดได้แล้ว นั่นแหละ
  ถึงจะมาฝึกอะไรอีก แต่ว่าอย่าให้เกินสามอย่าง
  นะเพราะจะสับสน ตอนแรกผมก็ทดลองและจริง
  เสียด้วยซิ พอจะหันมาจับสิ่งที่กระทำก็ทำให้รู้สึก
  ขัดๆชอบกล หากฝึกโคลงประสานกับกลอนแปด
  นั้นทำให้โคลงอ่อนไหวและง่ายมากเพราะเรา
  รู้จักการค้นหาอักษรมาเข้ากับทำนองได้ง่ายๆขึ้น
  อีกประการหนึ่ง ทำนองนั้นควรรู้และอ่านได้ด้วย
  การฝึกการอ่านคือหาดนตรีไทยเกี่ยวกับการอ่าน
  โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและร่าย มาฝึกหัดไว้
  อ่านทำนองไว้ก็จะง่ายต่อการแต่งสิ่งต่างๆได้
  นะ จงพยายามหามักจะมีขายแถวสนามหลวง
  กรมศิลปกรนั่นแหละ ส่วนผมเองนั้นฝึกมาก่อน
  เมื่อคราวศึกษาชั้นมัธยมสมัยก่อนจึงสามารถ
  ท่องทำนองและขับเสภาได้ อนึ่งกลอนแปดนั้น
  สามารถขับเสภาได้ด้วยนะ เพราะทำนองเสภา
  นั้นสำคัญอยู่ที่การเอื้อนทำนองนะจำไว้ รักเสมอ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif