20/104 ถักทอรัก... (ว่าด้วย กลบทถอยหลังเข้าคลอง)

กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

กฏเหล็ก กลบทนี้ ถึงแม้จะถอยหลังทุกคำ
แต่ มีข้อแม้ว่า ในคำท้าย บาทที่ 1 ต้องเชื่อม 
กับบาทที่สอง ในคำที่ 2-5 เหมือนกลอนแปด
หากแต่งแล้ว ไม่สัมผัส ในบาทที่ 1-2 และ 3-4 
ในคำ 2-5  โปรดจงพิจารณา ให้ถ่องแท้....
* นั่นจันทร์นวลชวนพิศพินิจจิต 
จิตพินิจพิศชวนนวลจันทร์นั่น
คืนเงียบเหงาเราหวั่นรำพันจันทร์
จันทร์รำพันหวั่นเราเหงาเงียบคืน
* ฝืนทนยังตั้งตาคราห่วงหา
ห่วงหาคราตาตั้งยังทนฝืน
มากแค่ไหนใจขื่นขมทุกคืน
คืนทุกขมขื่นใจไหนแค่มาก
* ฝากรสถ้อยร้อยคำพร่ำคืนค่ำ
ค่ำคืนพร่ำคำร้อยถ้อยรสฝาก
รักเธอจนล้นหลากเอ่ยยากมาก
มากยากเอ่ยหลากล้นจนเธอรัก
* ถักทอรักนานวันพลันหวั่นฝัน
ฝันหวั่นพลันวันนานรักทอถัก
นานยังหวานปานภักดิ์สลักรัก
รักสลักภักดิ์ปานหวานยังนาน
ตามคำอธิบาย ของคุณ ญามี่
เป็นกลบทที่เขียนให้ได้ความยากมากอีกบทหนึ่ง 
เพราะเป็นกลบทสลับทั้งวรรคดังนี้
คือเมื่อเริ่มเขียนวรรคแรกแล้ว
จะนำมาเขียนซ้ำโดยการถอยหลังทั้งวรรค
ดังนี้
12345678
87654321
และในบาทที่ 1 คำท้าย สัมผัสกับ บาทที่ 2
ตังแต่ บาทที่ 2-5 
และใน บาทที่ 3-4 เช่นเดียวกับกลอนแปดค่ะ
กฏของกลบทถอยหลังเข้าคลอง
 
หาใช่แค่เขียนวรรคแรกแล้วถอยกลับ
จากคำท้ายมาใส่ในวรรคสองเลย
ต้องดูด้วย คุณมีคำสัมผัสระหว่างวรรคไหม
กฏสัมผัสวรรคกลอนแปดคือ คำที่๒ถึง๕ คำใดคำหนึ่ง
ต้องสัมผัสกับคำท้ายวรรคแรก
และคำท้ายวรรคสามก็ต้องสัมผัสกับ
คำที่๒ถึง๕ คำใดคำหนึ่งของวรรคสี่
กลอนกลบท ที่เกี่ยวข้อง 
แพ้เงาช้ำ(ด้วยกลบทถอยหลังเข้าคลอง) โอเลี้ยง
ฝันใกล้กรายคล้ายดักเหมือนหลงรัก
รักหลงเหมือนดักคล้ายกรายใกล้ฝัน
วันและคืนลืมยากเพราะฝันพัน
พันฝันเพราะยากลืมคืนและวัน
หวั่นไหวคอยหาสิ่งอาลัยยิ่ง
ยิ่งอาลัยสิ่งหาคอยไหวหวั่น
ล้าปนหวังปั่นป่วนคอยดึงดัน
ดันดึงคอยป่วนปั่นหวังปนล้า
ท่าทีรอคอยฝืนเหมือนขมขื่น
ขื่นขมเหมือนฝืนคอยรอทีท่า
เคียงหวังคลอพ้อหาพิงเหว่ว้า
ว้าเหว่พิงหาพ้อคลอหวังเคียง
เสียงแว่วเหมือนใกล้ไกลใครร้อนร้าว
ร้าวร้อนใครไกลใกล้เหมือนแว่วเสียง
ช้ำเจ็บจิตลอยลอดเบี่ยงร่ายเรียง
เรียงร่ายเบี่ยงลอดลอยจิตเจ็บช้ำ
ค่ำจรดวันพันใฝ่สรรค์หวังฝัน
ฝันหวังสรรค์ใฝ่พันวันจรดค่ำ
พบเพียงเคียงเรียงแผลตำเติมซ้ำ
ซ้ำเติมตำแผลเรียงเคียงเพียงพบ
กลบซุกซ่อนร้าวรอนลดปัดปลด
ปลดปัดลดรอนร้าวซ่อนซุกกลบ
แพ้พ่ายเพราะเพ้อช้ำเฝ้าเร้ารบ
รบเร้าเฝ้าช้ำเพ้อเพราะพ่ายแพ้
///////////////////////////////////
ใจพิมพ์ยิ้ม(กลบทถอยหลังเข้าคลอง  กฤตศิลป์ ชินบุตร
นั่งมอง ตามองเฝ้า เราคู่สอง.....................สองคู่เรา เฝ้ามอง ตามองนั่ง
ใจละมุน อุ่นละไม มั่งพลัง........................พลังมั่ง ละไมอุ่น ละมุนใจ
ได้นวลน้อง ต้องจิต ห้ามคิดคร้าม........คร้ามคิดห้าม จิตต้อง น้องนวลได้
ยิ้มพิมพ์ใจ ละไมต้อง คล้องหทัย.......หทัยคล้อง ต้องละไม ใจพิมพ์ยิ้มฯ
////////////////////////////////////////////////////////////////
ลมหนาว...ร้าวทรวงใน...(กลบทถอยหลังเข้าคลอง) จะไม่เด็ด.
หนาวลมแนบแอบอิงจริงหวั่นไหว
ไหวหวั่นจริงอิงแอบแนบลมหนาว
มาประดังภวังค์จมถมทุกข์คราว
คราวทุกข์ถมจมภวังค์ประดังมา
ว่าเหมือนดังหลั่งไหลไปละลิ่ว
ละลิ่วไปไหลหลั่งดังเหมือนว่า
ใจเลื่อนลอยถอยร่นหนร้อยครา
คราร้อยหนร่นถอยลอยเลื่อนใจ
ไม่หวลกลับลับลงคงคืนยาก
ยากคืนคงลงลับกลับหวลไม่
ลมผ่านแล้วแนวห่างจางจืดไป
ไปจืดจางห่างแนวแล้วผ่านลม
ขมจากรักหนักหนามาหน้าหนาว
หนาวหน้ามาหนาหนักรักจากขม
ใครไหนอื่นชื่นรักภักดิ์ภิรมย์
ภิรมย์ภักดิ์รักชื่นอื่นไหนใคร...
/////////////////////////////////////////////////////
กลบทถอยหลังเข้าคลอง : พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ฯ) 
                                 เจ้างามสรรพสรรพางค์ดังนางสวรรค์       
โพยมแจ่มจันทร์เปรียบพอเทียบทัน   ทันเทียบพอเปรียบจันทร์แจ่มโพยม 
โฉมชะอ้อนอัปสรทรงเสมอสมร     สมรเสมอทรงอัปสรชะอ้อนโฉม 
ฤๅทัยโทมโทรมเศร้าประเล้าประโลม   ประโลมประเล้าเศร้าโทรมโทมฤาทัย 
ไฉนคิดจะชิดชมสนมสนิท       สนิทสนมชมชิดจะคิดไฉน
เจียมใจด้วยไหวหวั่นเพราะพรั่นใจ   ใจพรั่นเพราะหวั่นไหวด้วยใจเจียม
เสงี่ยมงามเจ้าแจ้งประจักษ์รักแถลง   แถลงรักษ์ประจักษ์แจ้งเจ้างามเสงี่ยม
ร้อนอกเรียมเทียมระทมกรมเกรียม   เกรียมกรมระทมเทียมเรียมอกร้อน
ถอนฤๅทัยทอดถอนนอนกรกอด    กอดกรนอนถอนทอดฤาทัยถอน
คิดครวญใคร่สมรมิ่งวิงวอน     วอนวิงมิ่งสมรใคร่ครวญคิด
จิตจริง เจ้า สวาทจงอนงค์นาฎ    นาฎอนงค์จงสวาท เจ้า จริงจิต
ร้างแรมไม่คิดหวังฝังชีวิต      ชีวิตฝังหวังคิดไม่แรมร้าง
ขนางใจไยสุดาสัญญาให้      ให้สัญญาสุดาใยใจขนาง
นวลแหนงด้วยหมางบาดสวาทวาง   วางสวาทบาดหมางด้วยแหนงนวล
สงวนงามเจ้าทรามรักขอซักถาม    ถามซักขอรักทรามเจ้างามสงวน
พรายแพร่งไม่ม้วนมิดต้องคิดครวญ  ครวญคิดต้องมิดม้วนไม่แพร่งพราย
หมายมุ่งเหมือนเดือนดับลับเมฆเกลื่อน เกลื่อนเมฆลับดับเดือนเหมือนมุ่งหมาย
นึกแน่โอ้ วายชีวีครั้งนี้ชาย      ชายนี้ครั้งชีวีวายโอ้แน่นึก
ตรึงตรองหวังยั้งจิตคิดรอรั้ง       รั้งรอคิดจิตยั้งหวังตรองตรึก
ลำลำใจนึกคลั่งโอหังฮึก        ฮึกโอหังคลั่งนึกใจลำลำ
ค่ำเช้าทุกข์ใจร้อนนอนจับไข้      ไข้จับนอนร้อนใจทุกข์เช้าค่ำ
คะนึงครวญคร่ำถวิลกินระกำ      ระกำกินถวิลคร่ำครวญคะนึง
ถึงคิดให้จิตจนพิกลจิต         จิตพิกลจนจิตให้คิดถึง
น้องนี้ฉะอึ้งอ้ำทำมึนตึง         ตึงมึนทำอ้ำอึ้งฉะนี้น้อง
สองภิรมย์ชมชิดประสิทธิ์สม       สมประสิทธิ์ชิดชมภิรมย์สอง
กลบทบรรยายย้ายทำนอง       ชื่อ ถอยหลังเข้าคลอง ตรองอ่านเอย.				
comments powered by Disqus
 • โอ้ละหนอ

  25 พฤศจิกายน 2552 21:35 น. - comment id 1068029

  41.gif29.gif41.gif29.gif41.gif29.gif41.gif29.gif
 • เฌอมาลย์

  25 พฤศจิกายน 2552 21:37 น. - comment id 1068033

  อดที่ 1 เลย32.gif
 • คนกุลา

  25 พฤศจิกายน 2552 21:48 น. - comment id 1068037

  1.gif1.gif1.gif16.gif
 • สุริยันต์ จันทราทิตย์

  25 พฤศจิกายน 2552 23:21 น. - comment id 1068080

  เจ้าพ่อกลบทเลยนะครับคุณกวีน้อยฯ
  41.gif41.gif41.gif
 • เทียนหยด

  25 พฤศจิกายน 2552 23:22 น. - comment id 1068081

  21.gif21.gif21.gif50.gif50.gif50.gif
  นับถือในความพยายามจริงน้องเอ๋ย
  29.gif29.gif29.gif
 • ปรางทิพย์

  25 พฤศจิกายน 2552 23:42 น. - comment id 1068087

  หากต้องถอยหลังเข้าคลองแบบนี้
  พี่ปรางขอศึกษาก่อนนะคะ
  11.gif36.gif36.gif36.gif
 • ตั ว เ ล็ ก

  26 พฤศจิกายน 2552 00:56 น. - comment id 1068099

  41.gif
  
  รู้สึกว่า บ้านกลอนไทยเนี่ย 
  มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลย
  
  เมื่อกี๊แตงไปแวะ ดูดาว ของพี่สุริยันต์มา
  ก็ว่าเต็มอิ่มแล้ว
  มาเจอของพี่กวีน้อยฯ อีก
  
  รู้สึกว่า
  เสน่ห์ของกลอนไทยเนี่ยแพรวพราวจริงๆ
  
  ขอบคุณที่พามาเปิดหูเปิดตาค่ะ
 • สุรศรี

  26 พฤศจิกายน 2552 06:56 น. - comment id 1068111

  จะหักอื่นขีนหักก็จักได้
  ด้ายจักรหักแล้วทำไฉน
  ไปซื้อร้านอื่นไปรีบไวไว
  ไวไวรีบไปซื้อแล้วรีบมา
    กินข้าวกินปลากันก่อนนะ
    นะก่อนกินรีบไปปิ้งปลาก่อน
    เก็บผักหุงหาอย่าอาทรณ์
    อาทรณ์อย่าหุงหาข้าวปลาเลย
  
  ผมไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ หรอก ท่าน กวี ฯ ฮือ ฮือ
  กลบทปูแตกแถวผสมผสานกับ
  กลบทคลุมถุงชน และถอยหลังลงห้วย แฮ่ ๆ ๆ
  สนุกอย่าบอกใคร
 • เพียงพลิ้ว

  26 พฤศจิกายน 2552 07:52 น. - comment id 1068116

  คุณพี่ไม่ชอบถอยหลังค่ะคุณน้อง
  สบายดีนะคะ
  
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • กู้ภัย

  26 พฤศจิกายน 2552 10:50 น. - comment id 1068158

  สุดยอดจริงๆ41.gif41.gif41.gif41.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  26 พฤศจิกายน 2552 10:51 น. - comment id 1068160

  ดีครับ คุณโอ้ละหนอ
  
  ดูแล้ว ทำท่าจะหลับหรือเปล่า ครับนั่น อิอิ
  
  31.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  26 พฤศจิกายน 2552 10:53 น. - comment id 1068161

  ดีครับ คุณพลอย กะ เฌอ
  
  ดีใจด้วยครับ
  
  ที่ไม่ได้ ที่ 1 ถ้าได้ที่ 1 ก็ยินดีด้วยที่ได้  20.gif แต่ไม่ได้น่ะสิ  19.gif37.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  26 พฤศจิกายน 2552 10:58 น. - comment id 1068166

  สวัสดีครับ ท่านอาจารย์....
  
  กลบทนี้ ยากมากเลยครับ ตอนแรกที่เขียน งง และเครียดมาก ต้องหยุดเขียน
  
  กว่าจะเข้าใจ ว่ามันสัมผัสกันยังไง เห้อออ ปวดหัวแทบแย่ครับ ตอนนั้น
  
  เห็นชื่อกลฯ นี้ นึกในใจ ใครแต่งคงจะถอยลงคลองเป็นแน่ 30.gif ราว 4-5 วันครับ
  
  จากกลบทที่แล้ว มาสู่ ตรงนี้ ถ้าไม่มี น้องมี่ แนะนำ เรื่องกลบท ผมคงเดินทางผิดไปไกลเหมือนกันครับ
  
  ด้วยเคารพรัก ท่านอาจารย์ คุณน้าคนกุลา ที่ใจดีต่อผมเสมอมา....
  
  29.gif29.gif29.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  26 พฤศจิกายน 2552 11:02 น. - comment id 1068172

  ดีครับ พี่สุริยันต์ฯ
  
  กำล่ะครับพี่ ถ้าเจ้าพ่อ กลบท แต่งออกมาได้แค่นี้ 
  
  ใครมาอ่านคงขำกันตาย  20.gif 
  
  เขาคงจะคิดว่า โหฯ นี่นะ เจ้าพ่อกลบท แต่งได้แค่เนี๊ยะ 
  
  สรุปว่า ผมไม่ได้เป็นเชื้อเจ้า.... ครับ ถ้าเจ้าหนี้ ก็ค่อยว่ากัน 555+
  
  31.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  26 พฤศจิกายน 2552 11:05 น. - comment id 1068176

  ดีคร้าบบบบบบบบบ พี่เทียนหยด...ติ๋งติ๋ง
  
  นับ...ได้กี่ครั้งครับ
  
  ถือ....มากไปจะหนัก
  
  ใน...ความเป็นจริง
  
  ความ...พยายามอยู่ไหน (หาไม่เจอ)
  
  พยายาม....ตะบี้ตะบันแต่ง (กำจริงเรา)
  
  จริง....เลยล่ะครับที่ว่ามา
  
  น้อง....คนนี้ เครียดไม่น้อยเลย
  
  เอ๋ยยย.....เอวัง สักที  20.gif19.gif21.gif27.gif30.gif44.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  26 พฤศจิกายน 2552 11:07 น. - comment id 1068178

  ดีครับ พี่ปรางทิพย์ กระพริบลีลาวดี ศรีอีสาน
  
  อย่าศึกษานานครับ ผมใช้เวลาแค่ 4-5 วันเท่านั้น 5555+
  
  ถ้าแต่งตามกฏถูก มานคงมะเครียดเท่าไรหรอกครับ
  
  31.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  26 พฤศจิกายน 2552 11:44 น. - comment id 1068191

  ดีครับ น้องแตง....
  
  ถ้ารักบ้านกลอน ก็ควรร่วมพัฒนาร่วมกัน ครับ
  
  อย่าได้ละทิ้งไปไหน ทำให้เวปบ้านกลอนเป็น สถานศึกษา ผลงาน กลอน-กลบท, โคลง-ผวน
  กาพย์, ฉันท์, ร่าย ฯลฯ
  
  เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา เวปบ้านกลอน ร่วมกันดีกว่า  
  
  31.gif
 • donjuann

  26 พฤศจิกายน 2552 11:51 น. - comment id 1068193

  แต่งได้เก่งจังเลยครับ  
  ความสามารถพิเศษ.. 
  ช่างคิดนะครับ
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  26 พฤศจิกายน 2552 11:55 น. - comment id 1068195

  ดีครับ พี่สุรศรี
  
  มานเป็นยังไงครับ 
  1 ล่ะปูแตกแถว พอเข้าใจ 
  2 คลุมถุงชน นี่แหละตัว กาละปังหา
  3 ถอยหลังคลองจม เอ๊ย ลงคลอง 
  
  เอาละ เสี่ยงตายดูสักครั้ง งานนี้ ไม่รอดก็เหลือ ล่ะ
  
  ะหักอื่นขีนหักก็จักได้
  ด้ายจักรหักแล้วทำไฉน
  ไปซื้อร้านอื่นไปรีบไวไว
  ไวไวรีบไปซื้อแล้วรีบมา
    กินข้าวกินปลากันก่อนนะ
    นะก่อนกินรีบไปปิ้งปลาก่อน
    เก็บผักหุงหาอย่าอาทรณ์
    อาทรณ์อย่าหุงหาข้าวปลาเลย
  
  ************************************
  
  *ละงงเต๊กงงแต้แน่ล่ะหว่า
  ละหว่าแน่พางงจงเฉลย
  คลุมถุงชนกระเด็นเช่นนั้นเลย
  ช่างเอื้อนเอ่ยอิดอ้อนสะท้อนอุรา
  
  *ว่าแต่ว่าครานี้มีใครไหม
  ไหมใครมีนี้ครว่าแต่ว่า
  จะเห็นแววแววเด่นเช่นกล่าวมา
  ฤา ฤา ว่านั่นนั่นมานงงและงง และงง ยิ่ง งง เอ่อ งงง งงจริง งงเข้าไป งงเจริญรุดหน้าสถาพร 20.gif
  
  เอวง งง......จง เอวัง
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ก้าวที่...กล้า

  26 พฤศจิกายน 2552 14:36 น. - comment id 1068248

  ดีจ้ะกวีน้อยเจ้าสำราญครับ
  
  พี่ลองๆเขียนดูนะ 
  ไม่ค่อยจะเคยเขียนเป็นกลอนสักเท่าไร 
  
  สว่างไสววางใจขอถักทอรัก
  รักทอถักขอใจวางไสวสว่าง
  ร้อยจันทร์ที่ฝันเนาพร่างสรรค์ทาง
  ทางสรรค์พร่างเนาฝันที่จันทร์ร้อย
  
  11.gif36.gif
 • virismara

  26 พฤศจิกายน 2552 22:56 น. - comment id 1068348

  อ่านกลบทกวีน้อยแล้วคุงพี่จาเปงลม... เอิ๊กกกก
  ขอยางพารา เอ๊ย ยาพาราเซไปเซมา แก้ปวดหัวหน่อยเถิด
  รู้สึกจะยืนไม่อยู่ ... คร่อก  69.gif21.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  27 พฤศจิกายน 2552 05:00 น. - comment id 1068368

  ดีครับ พี่เพียงจะพลิ้ว ละลิ่วลม
  
  ไม่หัดถอยหลังหรอครับ อิอิ
  
  ไม่ถอยหลังแหละครับดี แสดงว่าก้าวหน้า
  
  
  31.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  27 พฤศจิกายน 2552 05:00 น. - comment id 1068369

  ดีครับ ท่านกู้ภัย
  
  ขอบคุณทีแวะมาทักทายกันครับ
  
  31.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  27 พฤศจิกายน 2552 05:12 น. - comment id 1068370

  ดีครับ พี่กล้า...ที่จะก้าว
  
  สว่างไสววางใจขอถักทอรัก
  รักทอถักขอใจวางไสวสว่าง
  ร้อยจันทร์ที่ฝันเนาพร่างสรรค์ทาง
  ทางสรรค์พร่างเนาฝันที่จันทร์ร้อย
  
  *****************************************
  
  *เฉลยเอ่ยเผยคำพร่ำสดใส
  ใสสดพร่ำคำเผยเอ่ยเฉลย
  รักแสนชื่นหมื่นเผยเอ่ยคุ้นเคย
  คุ้นเคยเอ่ยเผยหมื่นชื่นแสนรัก
  
  ตอบยากมะเล่น ครับ กลบทนี้ อิอิ
  
  31.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  27 พฤศจิกายน 2552 05:14 น. - comment id 1068371

  ดีครับ พี่วริสสมาหรา
  
  มึนจริงๆ ด้วยแหละครับ 
  
  กลบทนี้ มึนเพราะทีแรก งง ว่าแต่งยังไง
  นึกว่า แค่ถอยหลังธรรมดา อิอิ
  
  สวัสดียามเช้าครับ
  
  31.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  27 พฤศจิกายน 2552 05:15 น. - comment id 1068372

  ดีครับ พี่ดอนฮวน...ซูเปอร์ คาสโนว่า
  
  กลบทนี้ ยากครับ ลองสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับ
  
  ช่วยกันมึนหน่อย 20.gif
  
  อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า ครับ
  
  31.gif
 • ยายแม่มด

  27 พฤศจิกายน 2552 10:57 น. - comment id 1068432

  โอ๊ย.......
  
  ยายวิน  7.gif7.gif7.gif
  
  อิอิอิ
  
  11.gif6.gif36.gif
 • เจ้าสาวแห่งโลกวิญญาณ

  27 พฤศจิกายน 2552 19:57 น. - comment id 1068551

  ๕๕๕๕๕
  ในที่สุดก็ลงจนได้
  อิอิอิ
  แวะมาเยี่ยมอ่ะ
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  28 พฤศจิกายน 2552 05:07 น. - comment id 1068656

  ดีครับ คุณยาย....
  
  นั่นสิครับ ผมล่ะ วิน แต้ๆๆ อิอิ
  
  31.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  28 พฤศจิกายน 2552 05:08 น. - comment id 1068657

  ดีครับ คุณกี้...
  
  55555+
  
  น่านจิ เกือบมะรอดแน่ะ กลบทฯ อาราย มะรู้นี่
  
  มีแต่งง กะ ลงคลอง อย่างเดียว 53.gif ทำเอาเหงื่อแตกซิกๆๆๆ 39.gif31.gif