39/104 โปรดรู้....ว่าห่วงใย (ว่าด้วยกลบทมังกรคาบแก้ว)

กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

*ห่างไกลกาย  สุดขอบฟ้า  คราไกลห่าง
ห่วงใยนาง    เกินกว่าใคร  เยื่อใยห่วง
ทวงถามคำ   รำพันถึง    จึงถามทวง
จันทร์เจ้าจวง   อย่าหงอยเหงา นะเจ้าจันทร์
*เหน็บหนาวไหม  สายลมโชย  โปรยหนาวเหน็บ
ฝันว่าเก็บ   ดาวบนฟ้า   ฤาว่าฝัน
ตาวันรอน ผ่อนแรงล้า  สิ้นตาวัน
เวลาผัน   อาจหักเห  เพียงเวลา				
comments powered by Disqus
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  20 มกราคม 2553 23:33 น. - comment id 1088791

  กลิ่นเศร้ามัดใจ (ด้วยกลบทมังกรคาบแก้ว) โอเลี้ยง
  
  เหงาอวลอาบนาบจิตวุ่นอวลเหงา
  เร่ารัวเศร้าไล้เลียลามรัวเร่า
  เงาเหม่อเปล่าเปลี่ยวรัดมัดเหม่อเงา
  คว้างเคว้งเผาลอยวนบนเคว้งคว้าง
  
  วุ่นวนวางอ้างว้างปนวนวุ่น
  ห่างเหินคุ้นกรุ่นกรายคราเหินห่าง
  ทางสู่สุขมืดมิดยากสู่ทาง
  รอนโรยกว้างเกินก้าวห่างโรยรอน
  
  ไหวจิตหาดอกเศร้าท่ามจิตไหว
  อ้อนคิดใคร่เคียงใกล้จิตคิดอ้อน
  ทอนหักห้ามหัวใจอย่าหักทอน
  คอยร้อนกร่อนลุกลนด้วยร้อนคอย
  
  หวั่นวุ่นหวังคอยพบดับวุ่นหวั่น
  สอยเอื้อมเด็ดเก็บฝันตามเอื้อมสอย
  ลอยใจเหม่อเพ้อเหงาเคล้าใจลอย
  ชิดใกล้คล้อยระทมกลิ่นใกล้ชิด
  
  กรุ่นกลิ่นกรายซ่านเศร้าโปรยกลิ่นกรุ่น
  คิดค้นคุ้นอาบอวลกวนค้นคิด
  ติดตามหาวุ่นวายคล้ายตามติด
  เคียงสนิทแนบชิดสนิทเคียงกลบทมังกรคาบแก้ว
  
  เป็นกลบทที่บังคับซ้ำคำถอยหลัง๒คำทุกวรรค
  โดยบังคับซ้ำ ๒คำต้นวรรคกับ๒คำท้ายวรรค
  เช่น
  
  โศกถวิลกินเทวษถวิลโศก
  พี่ห่างน้องต้องวิโยคด้วยห่างพี่
  ปีกว่าปานประมาณไว้ได้กว่าปี
  แลสุดที่พำนักนุชพี่สุดแล
  
  (กรมหมื่นไกรสรวิชิต : ประชุมจารึกวัดพระเชตุ
  
  พนฯ)
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  http://www.thaipoem.com/forever/ipage/poem132063.html
  เด็กขอร้อง นายตุ้ม 
  เด็กขอร้อง
  กลบทมังกรคาบแก้ว
  ร้องขอดู ผู้ใหญ่ ได้ขอร้อง
  ช่วยมามอง ข้องด่วน ชวนมาช่วย
  รวยความหวัง ดังว่า ค่าความรวย
  ใจที่ป่วย ด้วยคิด ผิดที่ใคร
  ห้ามแบ่งสี ชี้ต่าง อ้างแบ่งห้าม
  ไถ่ถึงถาม ข้ามถิ่น ยินถึงไถ่
  ใครกันเล่า เขาซ่า ว่ากันใคร
  ดูก่อนใน ได้มอง ร้องก่อนดู
  อย่าทะเลาะ เยาะนะ ทะเลาะอย่า
  สู้หมดท่า ว่าแย้ม แถมหมดสู้
  ชูเรื่องร้อน ซ่อนรัก ชักเรื่องชู
  ตีกันหนู รู้หนอ พ่อกันตี
  เรื่องเหล้ายา อาหาร ขานเล่าเรื่อง
  ถี่มากเคือง เฟื่องจริง ยิ่งมากถี่
  มีทำไม ให้หยุด จุดทำมี
  นานถึงปี สีเปลี่ยน เขียนถึงนาน
  แม่ขอร้อง ต้องดู หนูของแม่
  ผ่านกระแส แลสวย ด้วยกะผ่าน
  ลานแหลกเลย  เผยมา ด่าแหลกลาญ
  ควรสืบสาน ขานไข ได้สืบควร
  ห้ามบ่อยครั้ง ยังดู รู้บ่อยห้าม
  ด่วนปราบปราม ถามลูก ถูกปราบด่วน
  ชวนเชิญแม่ แลพ่อ ขอเชิญชวน
  ทำตีรวน สวนทาง อ้างตีทำ
  นายตุ้ม คลองสามวา
  ชมรมนักกวีเพื่อชีวิตคลองสามวามหากล
  ชมรมนักกลอนบึงกุ่ม
  k_longsamwa@hotmail.com
  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=317492
  กลบท มังกรคาบแก้ว
  มี ข้อบังคับให้คำซ้ำกันทุกวรรค คือ ให้คำแรกกับคำสุดท้ายของวรรค ซ้ำกัน และคำที่สองต้นวรรค กับคำที่สองนับจากท้ายวรรค ซ้ำกันด้วย ดังแผน
   
  ที่โยงข้างล่าง คือคำซ้ำกัน ดังตัวอย่าง ให้สังเกต อักษร แอน
                               ไหนที่สุข สุทธิ มีที่ไหน
           ไปค้นมา หาผล จงค้นไป     คนหาไว วิ่งพา ไปหาคน
  ต่อ ไปนี้ ให้ท่านอ่านกลอนโดยวิธี ให้เติมคำที่เว้นปรุไข่ปลา(.....)ไว้ ซึ่งหมายความว่าให้ท่านเติมคำที่ ๒ และที่ ๑ ต้นวรรค ให้เหมือนกับสองคำต้นวรรค เพียงแต่สลับกัน ดังแผนที่เขียนไว้แล้วนั้น
  กลบท มังกรคาบแก้ว
                   ไหนที่สุข สุทธิ มี... (ที่ไหน)
               ไปค้นมา หาผล จง... (ค้นไป วรรคต่อไปเติมเองนะ)
                คนหาไว วิ่งพา ไป...
  เที่ยวมองหา พาส่อง มา...
  หนแห่งเดียว เที่ยวแจ้ง ทุก...
  บลตำตา พาย่ำ ทุก...
  เจอไม่คน จนใจ หา...
  
  ทุกข์คนพบ จบถนน แต่...  
  เผลอนั่งขลุก ทุกข์จัง มา... 
  ละเมอบ่น คนจน บ่น...   
  คนทุกข์เจอ เพ้อขลุก ไป...
  
  หาเราบ้าง ทางเอา ให้... 
  ผลมีค่า ว่าดี ล้วน...    
  คนเจอดี ที่ว่า มา...    
  ตนที่ค้น ผลมี จบ...   
  
  ทุกข์มีทั่ว ทุกที่ ล้วน...    
  สนใจยุค ยุคไหน เพราะ...  
  คนค้นหา เหตุผล ต้อง...   
  ทางหลุดพ้น จนวิมุตติ มา...
  
  ขันธ์ห้ารุก ทุกข์มา ทั้ง...
  ผางโผงดัง ดังโด่ง เสียง...
  ทางผิดดื้อ ถือคิด มา...
  มาไกลห่าง สว่างใส โอ้...
  
  สุขทุกข์หน คนขลุก ทั้ง... 
  หาค้นทุกข์ ยุคคน ที่...   
  มาดูกาย ได้รู้ ที่...      
  กันทั่วหน้า พาสนุก สุข...
  
  ค่ำคืนชื่น สนุก ทุก...      
  สันสีทำ ช้ำฤดี เพราะ...     
  มันหลงใหล ไม่ปลง เพราะ...
  มาโศกศัลย์ วิปโยค เดิน...  
  
  จริงรักไหน ไม่หนัก เท่า...   
  หนาชายหญิง ทิ้งง่าย หญิง...
  มาสร้างโศก เศร้าทาง ที่...  
  ดีไหนหนา หาไป ที่...   
    
  ถูกที่ทำ กรรมสร้าง ทาง...
  ศรีศักดิ์สุข สมพักตร์ งาม...
  มีมากหนา คารม ชม...
  คนหลายดี ที่ไหว้ มี...
  
  เลิศสูงสุด หยุดยุ่ง มัน... 
  ผลมรรคเชิด ช่วยชัก สู่...
  ตนพบสุข สงบ เพราะ... 
  มาพบผล จนสงบ ค้น... 
  
  แน่นอนกาย ตายก่อน ต้อง... 
  หนาเชือนแช แลเตือน อย่า...
  มาทำดี นี้ประจำ รีบ...     
  ใครรอช้า เวลา ไม่...      
  
  เว้นไม่ได้ ตายไหน ใคร...
  ไหนที่เป็น เห็นยืน ขืน...  
  ใครเว้นได้ ตายเห็น ไม่... 
  ลงตายไหน ที่หมาย มา...
  
  จัดเร่งทำ กรรมเก่ง ให้...
  สงฆ์เคร่งครัด วัดเก่ง ครัด...
  วงศ์ศากยะ อริยะ มี...
  ใจมั่นคง ลงกัน ที่...
  
  เสียงดังฟัง ผึงผัง มัน...   
  ไฉนเพียง ใกล้เคียง เพียง...
  ไปฟังดู หมู่ชนัง เดิน...    
  ความว่าใคร ไหนมา ให้... 
  
  วุ่นวายเหลือ เบื่อหน่าย ใจ...   
  ถามคนบุญ กุศล มี...       
  ตามทำนอง คลองธรรม ควร...
  เอยสุขงาม ตามยุค ให้...    
  
  หยาดกวี        
  ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑     
  โดย หยาดกวี
  
   
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  http://reocities.com/Tokyo/club/8843/100poem/poem010.htm
     กลบทมังกรคาบแก้ว                  
  	-----
  นานคนึงเสน่ห์นวลคนึงนาน
  โศกถวิลกินเทวษถวิลโศก
  ปีกว่าปานประมาณไว้ได้กว่าปี
  ทุกวันโหยมิได้ห่างว่างวันทุกข์
  แปรปรวนรักสมัครนวลก็ปรวนแปร
  คิดเรื่องสารมาให้ทราบในเรื่องคิด
  ใดข้อผิดคิดเคืองที่ข้อใด
  มาดเหมือนบุญน้อยไกลไม่เหมือนมาด
  ราเริดสิ่งสวาทน้องต้องเริดรา
  สองสมเสริมเริ่มรุ่นแรกขอสมสอง
  รักจงเหมือนใจพี่ปลงเจ้าจงรัก
  หมายมั่นตราบศิวโมกข์ที่มั่นหมาย
  ยงเยี่ยงกลอนเรียกมังกรคาบแก้วยง	สารสงวนควรมิตรสงวนสาร
  ทวีทุกข์เหลือที่ทานทนทุกข์ทวี
  พี่ห่างน้องต้องวิโยคด้วยห่างพี่
  แลสุดที่พำนักนุชนี่สุดแล
  แน่หมายสุขฤาไม่ได้เหมือนหมายแน่
  ใจระกำกลแต่ระกำใจ
  ไฉนควรนวลไม่พิศเห็นควรไฉน
  มาว่าให้เห็นจริงสิ่งว่ามา
  หาหวนเศร้าเปล่าสวาทเฝ้าหวนหา
  พักตร์ไกลนวลชาติหน้าอย่าไกลพักตร์
  สมัครน้องขอให้ต้องใจน้องสมัคร
  ตรงสองเราให้ประจักษ์แต่สองตรง
  ประสงค์เสน่ห์อย่ารู้หน่ายเสน่ห์ประสงค์
  สองชั้นตรงสกัดแคร่แน่อย่างเอย ฯ
  
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=6554.135
  kunta
  ผู้ดูแล
  พันจินตนาการ
  ถ้อยคำเผยเอ่ยพร่ำทุกคำถ้อย
  หนักหน่วงรอยรักแน่นแสนหน่วงหนัก
  พรักพร้อมกลิ่นกรุ่นหอมมาพร้อมพรัก
  ไกลห่างสักเพียงไหนไม่ห่างไกล
  
  อ้อมโอบมาเฉี่ยวโฉบด้วยโอบอ้อม
  ไหลหลั่งล้อมกลางภวังค์รักหลั่งไหล
  ใจมั่นคงพะวงฝันอย่างมั่นใจ
  มีไม่ไหวอีกหรอกบอกไม่มี.
  
  jk-rolling
  ผู้ดูแล
  พันจินตนาการ
  
  กลบท มังกรคาบแก้ว
  ฝากฝัง คำค่ำเช้าเฝ้า ฝังฝาก
  สีสัน มากหมายมั่นเสริม สันสี
  พลีพร้อม พรักรักล้อมใจ พร้อมพลี
  มามอบ ให้คนดีมี มอบมา
  
  ฉันเธอ อยู่คู่เคียงเพียง เธอฉัน
  ฝ่าฟัน ให้ถึงฝันมั่น ฟันฝ่า
  พารัก ไปให้พร้อมน้อม รักพา
  ค่าควร ซึ้งตรึงตรามี ค่าควร
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  http://www.thaipoet.net/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=thaipoetnet&thispage=10&No=1194977
  ๒๘
  ( ตัวอย่างกลอนกลบท )
  มังกรคาบแก้ว
            หุ่นเชิด ชักมักถูกมอง จ้องเชิดหุ่น      หลายหลากตัว มัวแต่วุ่น หุ่นหลากหลาย
        ลายแต่งหุ่น เห็นหุ่นสวย ด้วยแต่งลาย       เพลินเพ่งชม สุขสมหมาย ได้เพ่งเพลิน
        เต้นตามบท กำหนดงาม ไปตามเต้น        เหินเหาะดี ลีลาเด่น เห็นเหาะเหิน
        เกินขาดบ้าง ในบางครั้ง ยังขาดเกิน         คนเชิดเผลอ ทำเหม่อเมิน เพลินเชิดคน
   
  ข้อสังเกต           ชื่อสำนวนกลอน “คนเชิดหุ่น”
  - เป็นกลอน ๙  (จัดเรียงในวรรค ๓ – ๓ – ๓)
  - สองพยางค์ตอนต้นนำไปสลับกลับใช้ในสองพยางค์สุดท้ายของวรรค ทุกวรรค เช่น หุ่นเชิด-เชิดหุ่น,
   หลายหลาก-หลากหลาย,  ลายแต่ง-แต่งลาย,  เพลินเพ่ง-เพ่งเพลิน  เป็นต้น
  - พยางค์ท้ายวรรค ๑ ไปสัมผัสสระพยางค์ที่หกในวรรค ๒ เช่น หุ่น-วุ่น,  เต้น-เด่น  เป็นต้น   
  - พยางค์ท้ายวรรค ๓ ไปสัมผัสสระพยางค์ที่หกในวรรค ๔ เช่น กาย-หมาย,  เกิน-เดิน  เป็นต้น
  
  /////////////////////////////////////////////////////////
  
  กลบทมังกรคายแก้ว  อัณณ์ริน
  
  สารสงวน ควรมิตร สงวนสาร
  นานคะนึง เสน่ห์น้อง คะนึงนาน
  ทวีทุกข์ เหลือที่ทาน ทนทุกข์ทวี
   
  โศกถวิล กินเทวษ ถวิลโศก
  พี่ห่างน้อง ต้องวิโยค ด้วยห่างพี่
  ปีกว่าปาน ประมาณไว้ ได้กว่าปี
  แลสุดที่ จะพำนัก ที่สุดแล
   
  ลักษณะ พิเศษของกลบทมังกรคายแก้วก็คือ จะเอาคำที่ ๑,๒ ในแต่ละวรรคมาใช้ย้อนถอยหลังในตำแหน่งที่ ๗,๘ คล้ายๆ มังกรที่กลืนแก้วเข้าไป(ในคำที่ ๑,๒) แล้วคายแก้วออกมา (โดยคำที่ ๒ ต้องออกมาก่อนคำที่ ๑) ดังนั้นตำแหน่งที่ ๗,๘ ก็คือคำที่ ๒ และ ๑ ในวรรคนั้นนั่นเอง เช่น
  
  สารสงวน จะมาใช้ในท้ายวรรคเป็น สงวนสาร
  นานคะนึง จะมาใช้ในท้ายวรรคเป็น คะนึงนาน
  ทวีทุกข์ จะมาใช้ในท้ายวรรคเป็น ทุกข์ทวี
  โศกถวิล จะมาใช้ในท้ายวรรคเป็น ถวิลโศก
  พี่ห่าง จะมาใช้ในท้ายวรรคเป็น ห่างพี่
  ปีกว่า จะมาใช้ในท้ายวรรคเป็น กว่าปี
  เป็นต้น
 • เจ้าสาวแห่งโลกวิญญาณ

  20 มกราคม 2553 23:38 น. - comment id 1088792

  ใครหว่าน้องโสภา
  อิอิอิ
  วันนี้กลอนถูกใจ
  เลยแวะมาก่อนใครใครเลยอ่ะ
  แบบว่าชอบๆๆๆๆๆ20.gif20.gif
 • หนูสน

  21 มกราคม 2553 00:06 น. - comment id 1088799

  ฝันฝันฝันว่าเก่งกาจเชี่ยวการรบ
  กระบวนครบแกล้วกล้าอาจสามารถ
  ตะวันแยงแจ้งตื่นอย่างอืดอาด
  จึงรู้พลาดเพียงฝันมิทันไป
  
  จักฝึกหัดเซล์สมองประลองกฎ
  กลบทพี่ยาหามาให้
  เป็นบทเรียนฝึกหัดจึงจัดไป
  แล้วมาใหม่ประลองกันให้ทันที
  
  ขอตัวไปฝึกปรือ(ในฝัน) ก่อนเน้อจ้า พี่กวีฯราตรีสวัสดิ์22.gif1.gif11.gif
 • คมดาบนารี

  21 มกราคม 2553 02:46 น. - comment id 1088814

  ปรอยฝนพราว  ราวกับว่า  น้ำตาปรอย
  ฝนพร่างพร้อย   ลอยละลิ่ว   พลิ้วหยาดฝน
  กลสีสัน     พันแสงดาว    ราวเล่นกล
  เงาจันทร์หม่น   ดั่งคนเศร้า    ใต้เงาจันทร์
  
  ลมเย็นเยียบ  เลียบไล้ผิว  หวิวตามลม      
  หวั่นฝนพรม  โลมรดทั่ว  หัวใจหวั่น
  พลันความเหงา  เข้าทาบทับ  จับใจพลัน
  วอนแสงจันทร์  ช่วยอาบฝัน   ฉันขอวอน
  ..................................................................
  
  36.gifแอบมาทักทายค่ะ แต่ว่านู๋มั่วอ่ะ ....มั่วจริง ๆ ไม่ได้ล้อเล่น แบบว่าอยากมีส่วนร่วมอ่ะค่ะ 46.gif
  
  ชักจะชอบกลบทนี้ขึ้นมาแล้วสิ..........36.gif
 • คมดาบนารี

  21 มกราคม 2553 02:50 น. - comment id 1088815

  20.gif19.gif20.gif
  
  ก่อนไป ขอมาฮาตัวเองอีกที มั่วแบบไม่น่าให้อภัย...มังกรนู๋มันไม่คาบแก้วอ่ะ พี่กวีฯ 
  มันกลืนแล้วกลืนเลย ไม่คายออกมา
  นู๋ลืมสลับคำหง่ะ...20.gif...เดี๋ยว ๆ ไปฝึกก่อนค่ะ
  สงสัยจะดึกเกินไป...แหม ๆๆ ชักจะมึน ซะงั้น
 • ประทาน

  21 มกราคม 2553 06:12 น. - comment id 1088821

  ผมเข้ามาคาบแก้วครับ..หวังจะร่วมวงกับกวีน้อยฯ
  ครับผม..
 • ครูกระดาษทราย

  21 มกราคม 2553 06:28 น. - comment id 1088829

  12.gifไกลห่างยังคิดถึง
  
  ตราตรึงในใจฉัน
  
  รู้ไว้ห่วงใยกัน
  
  จงสุขสันต์ทั้งกายใจ16.gif
 • นางฟ้าซานตาน...

  21 มกราคม 2553 09:49 น. - comment id 1088942

  เข้ามาอ่านทีไรไม่เคยผิดหวังเลยนะคะ
  กลอนก็เพราะแถมยัง....เก่งกลบทอีกต่างหาก
  นับถือๆคะ 36.gif36.gif
 • เพียงพลิ้ว

  21 มกราคม 2553 11:16 น. - comment id 1088981

  ความห่วงใยจากปลายฟ้าหรือเปล่าคะคุณน้อง
  
  คุณพี่รับรู้แล้วค่ะ
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • ปรางทิพย์

  21 มกราคม 2553 12:08 น. - comment id 1089002

  ถึงมิใช่น้องโสภา ขอพี่ปรางอ่านหน่อยนะคะ
  หนาวจริง ๆ ค่ะ
  36.gif36.gif36.gif
 • bananaleaf

  21 มกราคม 2553 14:12 น. - comment id 1089060

  มารับรู้ความห่วงใยค่ะ 36.gif46.gif
 • ลานเทวา

  21 มกราคม 2553 14:20 น. - comment id 1089073

  รับรู้ทุก ความห่วงใย
  
  31.gif31.gif31.gif31.gif41.gif41.gif
 • ม่านแก้ว

  21 มกราคม 2553 19:39 น. - comment id 1089210

  ต๊ะ....เอ๋... 
  
  44.gif41.gif41.gif36.gif11.gif
 • น้องป้อ

  21 มกราคม 2553 19:46 น. - comment id 1089218

  อ่านแล้วรูสึก แอบเหงา ๆ 
  เหมือนกันนะเนี่ยย
  แล้วก้อ แอบ งง เหมือนกันอ่า
  
  ฝันว่าเก็บ   ดาวบนฟ้า   ฤาว่าฝัน
  
  แล้วตกลง ฝันอะป่าวค่ะ อิอิ
 • โสภา

  28 มกราคม 2553 22:08 น. - comment id 1092802

  วันนี้อ่อนแอ อ่อนหล้าเหลือกำลัง
  เหมือนก้าวย่างในกลางไพร
  โดดเดี่ยว อ้างว้าง มองหาผู้คน ไม่เห็นมี
  รีบกลับมาเร็วนะค่ะกวีน้อย