พระสมาธิ

ลักษมณ์

KAAA.jpg
วิธีนับของพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงทำดังนี้ หายใจเข้าครั้งที่หนึ่ง นับหนึ่ง หายใจเข้าครั้งที่สอง นับสอง หายใจเข้าครั้งที่สาม นับสาม หายใจเข้าครั้งที่สี่ นับสี่ หายใจเข้าครั้งที่ห้า นับห้า หายใจออกครั้งที่หนึ่ง นับหนึ่ง หายใจออกครั้งที่สอง นับสอง หายใจออกครั้งที่สาม นับสาม หายใจออกครั้งที่สี่ นับสี่ หายใจออกครั้งที่ห้า นับห้า 
เมื่อถึงห้าแล้ว หากจิตยังไม่สงบ ก็นับถอยหลังจากห้าลงมาหาหนึ่ง แล้วนับจากหนึ่งขึ้นไปหาห้าใหม่ กลับไปกลับมาเช่นนั้นจนกว่าจิตจะสงบ รับสั่งว่า ที่เห็นพระองค์ประทับอยู่นิ่งๆ นั้น พระจิตทรงอยู่กับหนึ่งเข้าหนึ่งออกตลอดเวลา 
พระสมาธิของพระเจ้าอยู่หัว 
โดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1875
http://mblog.manager.co.th/uploads/1715/images/KAAA.jpg
http://mblog.manager.co.th/athenaz/th-94313/				
comments powered by Disqus
 • แมวเหลือง

  10 เมษายน 2553 20:48 น. - comment id 1112471

  พระองค์จึงมีพระสติปัญญาเป็นเลิศ
  
  29.gif29.gif29.gif12.gif
 • รัมณีย์

  9 เมษายน 2553 12:09 น. - comment id 1119950

  สาธุครับ
 • เฌอมาลย์

  9 เมษายน 2553 12:39 น. - comment id 1119978

  29.gif29.gif29.gif
 • ลักษมณ์

  20 เมษายน 2553 01:24 น. - comment id 1121043

  16.gif
ชื่อเรื่องสั้น