ขึ้นหิ้ง

กุ้งหนามแดง

เมื่อกฏหมายถูกกดด้วยกฏหมู่
นำหดหู่รันทดมิหดหาย
ช้ำอุราหมองหม่นกลอุบาย
ใครทำลายกลืนกล้ำใครธำรง
บังคับใช้เปลี่ยนปรับผู้คับข้อง
หลักประคองหรือตามความประสงค์
เสียงยืนหยัดยุบสภาพายืนยง
ยุติลงรอนริดนิตินัย
หลักปกครองบอกปัดเพื่อปกป้อง
พินิจพ้องร่วมจิตวินิจฉัย
ปราศชิงชังละทิ้งสิ้นชิงชัย
ไว้อาลัยความกล้าด้วยอาดูร
เก็บขึ้นหิ้งฝุ่นจับซับขึ้นคราบ
เสียงสาบส่งหยามหยาบก่อนสาบสูญ
ในพิพิธภัณฑ์อันพิบูล
อนุสรณ์เกื้อกูลอนุชน..
..				
comments powered by Disqus
 • วิชัย

  10 เมษายน 2553 14:59 น. - comment id 1119931

  ฟังข่าวต่างประเทศ อังกฤษประกาศยุบสภา
  เลือกตั้งใหม่ วันที่ 6 พ.ค. นี้ เดิมพันตำแหน่ง
  นายกรัฐมนตรีด้วยผลงานการกู้วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ
  นักวิเคราะห์ชี้ อาจส่งผลถึงกับหมด
  ยุคพรรคแรงงานครองอังกฤษที่ต่อเนื่องมานาน
  ถึง 13 ปี เชื่อพรรคใหญ่อาจไม่ได้เสียง
  ข้างมากเด็ดขาด เพราะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหน่าย
  เรื่องอื้อฉาว หลังจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทน
  ราษฎรอังกฤษอยู่ในตำแหน่งมาครบวาระ 5
  ปีเต็มและเต็มไปด้วยเรื่องราวอื้อฉาวเป็น
  ระลอก ๆ จนมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 150 คน
  ต้องลาออกจากตำแหน่งด้วยสาเหตุต่างๆ 
  นานา
  
  ข่าวจากรอยเตอร์ เอพี รายงาน
  
  
  อิทธิพลการเมืองของประเทศยักษ์ใหญ่
  ทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการเมืองของทุก
  ประเทศทั่วโลก นับตั้งแต่การเปลี่ยน
  แปลงการเมืองครั้งใหญ่ในอเมริกา
  ญี่ปุ่น และประเทศอังกฤษการเปลี่ยนแปลง
  จะชี้ให้เห็นว่าการเมืองทุกประเทศทั่วโลก
  จะดำเนินไปในทิศทางใด
  ในปัจจุบันประชาธิปไตยของอเมริกาเป็น
  รูปแบบเสรีนิยมไม่นิยมสร้างสงครามเน้น
  ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจระบบ
  ทุนนิยมให้มีเสถียรภาพเพื่อให้ค่าเงิน
  ดอลล่าร์ยังถือเป็นสกุลเงินหลักของโลก
  ได้ต่อไปไม่อ่อนค่าจนน่ากลัวจนชาวโลก
  ขายทิ้งกันหมด
  การเมืองของประเทศไทยก็ต้องหลีกเลี่ยง
  ไม่พ้นจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงการ
  เมืองของประเทศยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจ
  ระดับโลกไม่ว่าจะเคลื่อนไปในทิศทางใด
  การเมืองของประเทศไทยต้องเคลื่อนไหว
  ตาม ปัจจุบันยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
  สื่อทางอินเตอร์เนทมีผลต่อความรู้สึก
  ของประชาชนทั่วโลกในการตัดสินใจ
  ทางการเมืองครั้งสำคัญแต่ละครั้งและ
  จะเป็นเครื่องกำหนดชะตากรรมของโลก
  ว่านิยมให้ทิศทางการเมืองไปในแนวทางใด
  การเมืองของไทยต้องตามหลังเขาเหมือนกับ
  ทิศทางเศรษฐกิจมหาอำนาจเป็นผู้กำหนด
  เรากำหนดเองไม่ได้
 • เฌอมาลย์

  10 เมษายน 2553 13:37 น. - comment id 1120197

  อะไรขึ้นหิ้งคะป้า 29.gif
  
  เมนท์เฌอ เหมาะสมทุกเพศทุกวัย46.gif65.gif
 • ครูกระดาษทราย

  12 เมษายน 2553 14:10 น. - comment id 1120673

  1124746dv043sgf0k.gif
  เศร้าอ่าค่ะ
 • ธันวันตรี

  13 เมษายน 2553 12:19 น. - comment id 1120880

  สวัสดีวันปีใหม่ไทย แวะมารดน้ำขอพรจากคุณกุ้งครับ
  
  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
  
  จกปกปักรักษาคุ้มครองให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสืบไปครับ
  
  
  
  36.gif11.gif36.gif