ดุจดั่งไร้แผ่นดิน

แก้วประเสริฐ

76.gif
    ดุจดั่งไร้แผ่นดิน(ภาคสอง) 
  ขอลาแล้วแก้วตาอนิจจาเจ้า 
ต้องจากเรือนหนีเหย้าเฝ้าเสน่หา 
พรากสถานรักเงาไม้ร่มชายคา 
หลั่งน้ำตาแผ่นดินถิ่นจากจร 
  เหลือแต่เพียงไออุ่นละมุนซึ้ง 
ที่ตราตรึงฝากไว้หทัยถอน 
สลักลึกตรึงไว้ให้อาวรณ์ 
สุดสะท้อนภิรมย์ห่มดวงมาลย์ 
  จากแม่พระธรณีหนีพรากไกล 
แสนอาลัยแผ่นดินถิ่นสถาน 
ทิ้งริ้วรอยฝากไว้คล้ายทรมาน 
ต้องซมซานซุกซ่อนถอนฤทัย 
  สิ้นบุญและบารมีที่เคยสร้าง 
ต้องรกร้างไร้สิ้นถิ่นอาศัย 
มีเพียงน้ำกับฟ้ามาล้อมใจ 
สิ้นวิไลสิ่งซึ้งซ่านตรึงตา 
  หวังทดแทนแผ่นดินถิ่นกำเนิด 
ให้บรรเจิดแนวสวัสดิ์พิพัฒน์หา 
มิอาจก้าวล่วงพ้นคนมายา 
สั่นผวาผันผวนป่วนสิ่งครอง 
  ดุจราชสีห์ทิ้งทุ่งพรากแนวไพร 
ซมซานไกลแผ่นดินถิ่นเคยสนอง 
ร่อนเร่ไปไร้ฐานอันหมายครอง 
สิ้นเรืองรองหลับใหลไม่อาจคืน 
  จะมีน้ำกลับฟ้าเป็นเพื่อนคนึง 
หวานเคยซึ้งหนีจากพรากสะอื้น 
โดดเดี่ยวรอนลิดร้างห่างยั่งยืน 
จนต้องฝืนทนไว้คล้ายเดียวดาย 
  เมื่ออยู่นี้แสนห่วงหาอาลัย 
โอ้จากไกลดวงใจให้แสนหาย 
กลิ่นไอหอมฟุ้งยังคลุ้งกำจาย 
ซุกซ่อนกายดุจดังไร้แผ่นดิน
  มองแผ่นน้ำแลฟ้าพาสะอื้น
ยากจะคืนกลับมาวาสนาสิ้น
แผ่นดินแม่ทอทาบอาบดวงจินต์
สุดแสนถวิลครวญคร่ำน้ำตานอง
  มีมันสมองปัญญาพาขื่นขม
เฝ้าตรอมตรมมิอาจปราศสนอง
กลับสร้างที่เขาให้ได้เรืองรอง
จนโลกก้องยกย่องฉลองเปรมปรีดิ์
  เกิดแหลมทองพิลาสปราศอาศัย
ห้วงหัวใจปวดร้าวเฝ้าหม่นศรี
แผ่นดินเขาเฝ้าพนอคลอยินดี
ในห้วงฤดีร้องไห้มิคลายครวญ
  ยิ่งคิดไปให้หม่นปนความเศร้า
เหลือบแลเฝ้าชะแง้แสนแลหวน
น้ำกับฟ้าขวางกั้นแสนรัญจวน
อกปั่นป่วนคิดไปให้ร้าวรอน
  มองแผ่นดินถิ่นเกิดบรรเจิดล่วง
หอมกลิ่นปวงผกามาศวาดสลอน
เปี่ยมด้วยภาพอาบสีที่มากตอน
วิวัฒน์กร่อนความจริงหาสิ่งใด
  คิดถึงน้องนงนุชสุดแสนสวาท
โอ้นวลนาถพิลาปร่ำพร่ำร้องไห้
มิตรสนิทมากล้นพ้นพรากไกล
ทุกสิ่งไร้แผ่นดินถิ่นยึดครอง
  ห่วงชาติเชื้อเดียวกันพลันอับเฉา
ทุกสิ่งเคล้าน้ำตาพาหม่นหมอง
แม้นอยู่ไกลใจรำลึกตรึกตรอง
มิอาจสนองสิ้นแล้วแผ่วชีวิน
  ถึงจะอยู่อย่างสบายมิไร้เกียรติ
เปรียบดั่งเฉียดขุมนรกหมกไหม้ถวิล
กายอยู่ไกลใจสถิตปลิดดวงจินต์
ให้ห่วงถิ่นแผ่นดินสิ้นทดแทน.
     * แก้วประเสริฐ. *

Cartoon_Animation_08.gif692823n68ya60jv9.gif				
comments powered by Disqus
 • ครูกระดาษทราย

  19 ตุลาคม 2553 18:36 น. - comment id 1116755

  696864iq2j0x7rb7.jpg
  
  ขอลาแล้วแก้วตาอนิจจาเจ้า 
  
  จะลาไปไหนเล่าคุณครูขา
  
  รู้ไหมหนูรอครูเลี้ยงข้าวปลา
  
  จะรีบลาไปไหนในมื้อเย็น...12.gif
 • อินสวน

  20 ตุลาคม 2553 15:17 น. - comment id 1117166

  สวัสดีครับ....เศร้าจังครับคุณครู
  ...ฝากกำลังใจไปนะครับ36.gif36.gif36.gif
 • พจนา ForLife

  20 ตุลาคม 2553 08:38 น. - comment id 1118326

  ไพเราะมากครับ  29.gif1.gif
 • แก้วประเสริฐ

  20 ตุลาคม 2553 16:04 น. - comment id 1118348

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ Gemini58
  
      ครูมิได้ว่าเธอหรอกจ้าเพียงแต่ยกตัว
  อย่างให้ไว้เท่านั้นเอง
      เขียนกลอนเป็นกลอนตลาด ดังที่ครู
  กล่าวไว้ว่า กลอนแแปดต้องแปดคำ ต้องรู้
  จักใช้อักษรหากเป็นคำกล้ำก็ผสานกับคำ
  ต่อไป จนครบแปดคำ หากเล่นกลอนตลาด
  เหมือนสมัยก่อนครูเริ่มใหม่ๆก็เช่นเธอนี่
  แหละ ต่อมากว่าจะฝึกได้ครบถ้วนก็ใช้เวลา
  นานพอสมควร กลอนตลาดมักจะเกิดกับ
  การด้นคำ หรือพวกยี่เก ลำตัด มักจะใช้
  จะอนุโลมได้ก็เพียงคำบาลี สันสฤตและ
  คำราชาศัพท์เท่านั้น
  
  ผู้ที่ไม่ค่อยสันทัดหาอักษรมักใช้และเป็น
  การเน้นคำ ซึ่งหากใช้เป็นไม่ต้องเน้น
  คนอ่านก็จะทราบได้ว่าหมายถึงอะไรจ้า
     อีกอย่างหนึ่งการเขียนร้องกรองเขา
  ห้ามโดยเด็ดขาดในภาษาอื่นๆ คือคำว่า
  Gemini  หากจะมาเขียนก็ควรทับศัพท์
  ไว้ ว่า จีมินี่ ไปเลยการใช้นอกจากภาษา
  ไทยเท่านั้นแม้จะเป็นภาคใดๆก็ตามจำ
  ไว้ด้วยนะ กลอนเธอครูจะย่อให้ดู ความ
  หมายก็เหมือนกัน
  
  "Gemini ไทยแท้ ทั้งแม่พ่อ
  จบมอสอ ก็จำพราก จากสถาน
  เคยมีสุข กลับทุกข์ท้อ ทรมาน
  ต้องเขียนอ่าน ควานหา ตำราครอง
  Gemini ไทยแท้ ทั้งแม่พ่อ
  จากเคยท้อ พอมีเพื่อน เลือนเศร้าหมอง
  ได้งานดี มีเงินใช้ ชายหมายปอง
  สร้างรังรอง จองสถาน วิมานแมน
  Gemini ไทยแท้ ทั้งแม่พ่อ
  แต่ต้องขอ ประทานโทษ อย่าโกรธแสน
  ถือเมืองไทย คือบ้านเกิด เลิศดินแดน
  อเมริกา คือเมืองแทน แผ่นฝากกาย."
    หากมาทำให้เป็นแปดคำ ดังนี้
  
    จิมินี่ไทยแท้ทั้งแม่พ่อ
  จบมอสอจำพรากจากสถาน
  เคยมีสุขทุกข์ท้อทรมาน
  ต้องเขียนอ่านควานหาตำราครอง
  
    จิมินี่ไทยแท้ทั้งแม่พ่อ
  จากเคยท้อมีเพื่อนเลือนเศร้าหมอง
  ได้งานดีมีเงินชายหมายปอง
  สร้างรังรองจองสถานวิมานแมน
  
    จิมินี่ไทยแท้ทั้งแม่พ่อ
  แต่ต้องขอยกโทษอย่าโกรธแสน
  ถือเมืองไทยบ้านเกิดเลิศดินแดน
  อเมริกาเมืองแทนแผ่นฝากกาย.
  
      จะเห็นได้ว่าครบแปดพอดี ความหมาย
  เหมือนกัน ซ้ำยังไพเราะมากกว่า อ่อน
  ไหวกว่ากัน 
      ฉนั้นการตัดคำหรือเลือกอักษรคำ
  มาใช้นั้นจะมีประโยชน์แก่เรามากมายนัก
  อีกประการหนึ่ง กลอนทั้งหมดความ
  ไพเราะนั้นสู้กลอนแปดไม่ได้ หากเรารู้
  จักใช้อักษรคำให้ผสานกับทำนองนะ
    เธอเป็นศิษย์ใหม่ๆครูจำเป็นต้องติด
  ตามผลงานเธอเสมอค่อยๆเป็นค่อยๆไป
  จนกว่าจะเล่นกลอนแปดได้เชี่ยวชาญ
  ด้วย กลอนแปด คือรากเง่าของร้อยกรอง
  ทัุึ้งหมด ไม่ว่าจะเป็น โคลง ฉันท์ กาพย์
  ฯลฯ ก็ต้องอาศัยกลอนแปดเป็นหลัก
  เพียงแต่เขามาดัดแปลงให้แตกต่างกัน
  ระหว่างการอ่านและบังคับด้วยคำ ครุ คือ
  คำหนัก ที่มักจะออกเสียงคำๆเดียว เสียง
  เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ฯลฯ เป็นต้น
  จะออกแนวทางเสียงต่ำ คำ ลหุ คือคำเบาที่
  มักจะผสมเป็นสองพยางค์ เช่น ประสาน
  ขจัด (ออกเสียงสองพยางค์ในคำเดียว)
  เป็นต้น จะออกแนวเสียงกลางและสูง
      ดังนั้นการหัดกลอนแปดให้ครบแปด
  คำจึงเป็นที่มาแห่งการเล่นทั้งปวง และ
  ยังเป็นประโยชน์ยิ่งในการไปเล่นร้อยกรอง
  อื่นๆอีกด้วย
       รักศิษย์เรามากเสมอ
  
       16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • Gemini58

  20 ตุลาคม 2553 07:17 น. - comment id 1118375

  สวัสดีคะ คุณครูแก้วประเสริฐ
  หวังว่าคุณครูคงไม่ว่าGemini58เป็นคนไม่รักประเทศไทยนะคะ 
  "Gemini ไทยแท้ ทั้งแม่พ่อ
  จบมอสอ ก็จำพราก จากสถาน
  เคยมีสุข กลับทุกข์ท้อ ทรมาน
  ต้องเขียนอ่าน ควานหา ตำราครอง
  Gemini ไทยแท้ ทั้งแม่พ่อ
  จากเคยท้อ พอมีเพื่อน เลือนเศร้าหมอง
  ได้งานดี มีเงินใช้ ชายหมายปอง
  สร้างรังรอง จองสถาน วิมานแมน
  Gemini ไทยแท้ ทั้งแม่พ่อ
  แต่ต้องขอ ประทานโทษ อย่าโกรธแสน
  ถือเมืองไทย คือบ้านเกิด เลิศดินแดน
  อเมริกา คือเมืองแทน แผ่นฝากกาย."
  
  29.gif29.gif29.gif
 • แก้วประเสริฐ

  20 ตุลาคม 2553 15:34 น. - comment id 1118444

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ครูกระดาษทราย
  
     ทุกวันนี้ทานข้าวหัวปลาทู
  ช่างอดสูปลาร้าคลุกข้าวใส่
  จิ้มผักบุ้งข้างบ้านฉันทานไป
  ด้วยยากไร้ถ้าชอบขอเชิญชิม.
  
      รักเสมอครับครู
  
      16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  20 ตุลาคม 2553 16:08 น. - comment id 1118758

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ อินสวน
  
      สวัสดีครับ การเล่นของผมมักจะออก
  แนวนี้ด้วย อาจจะเกิดจากเบื้องหลัีงของผม
  ก็เป็นไปได้ที่ประสบแต่ความผิดหวัง เศร้า
  ใจจึงเก็บสะสมไว้ใต้จิตสำนึกผมกระมังครับ
      ด้วยการเขียนงานผม ผมจะเอาอารมณ์
  ของผมใส่ลงไปในตัวอักษรเนื้อความด้วย
  ครับ รักเสมอ
  
       16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  20 ตุลาคม 2553 16:05 น. - comment id 1118949

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ พจนา
  
       ขอบคุณครับ กลอนคุณก็งามเช่นกัน
  รักเสมอ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • ราชิกา

  21 ตุลาคม 2553 01:53 น. - comment id 1163013

  แวะมาทักทาย...แฝดเพื่อนค่ะ...อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ..ช่วงนี้ งานเยอะมาก ค่ะเพราะต้องรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แต่ทุกคนทั้งแพทย์/พยาบาลก็พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยด้วยใจเต็มร้อยค่ะ
  
  36.gif29.gif36.gif
 • Gemini58

  21 ตุลาคม 2553 07:55 น. - comment id 1163041

  สวัสดีคะ คุณแก้วประเสริฐ
  บทที่คุณครูแก้ อ่านแล้วออกมาดีกว่าบทที่เจมิไนแต่งซะอีกคะ
  ขอบคุณมากคะ เจมิไนจะจำหลักตรงนี้ไปทำตามคะ
  (อย่าโกรธนะคะ...
  ที่คุณครูสอนทางe-mail เจมิไน "เข้าใจ" เพียงครึ่งเดียวจริงๆ กรุณาอดทนสอนต่อนะคะ อย่าเพิ่งทิ้งลูกศิษต์...โง่โง่คนนี้ไป)
  
  29.gif29.gif29.gif
 • Gemini58

  21 ตุลาคม 2553 08:04 น. - comment id 1163042

  คุณครูขา
  คำที่เจมิไน...ไม่เข้าใจคือ
  1 คำกล้ำ
  2 ผู้ที่ไม่ค่อยสันทัดหาอักษรมักใช้และเป็นการเน้นคำ
  3 กลอนตลาด
  4 หากใช้เป็นไม่ต้องเน้น
  5 ใช้อักษรคำให้ผสานกับทำนอง
  6 กลอนแปด คือรากเง่าของร้อยกรอง
  7 ครุ คือคำหนัก 
  8 ลหุ คือคำเบา
  9 รากเง่า
  10 ผสาน
  กรุณา อย่าหนักใจนะคะ
  ขอบคุณคะ
  
  29.gif29.gif29.gif
 • เฌอมาลย์

  21 ตุลาคม 2553 11:17 น. - comment id 1163078

  สวัสดีค่ะ
  
  ไพเราะงดงามค่ะ
  ชอบการใช้คำ สละสลวยเสมอ 36.gif11.gif
 • กิ่งโศก

  21 ตุลาคม 2553 12:00 น. - comment id 1163090

  มาอ่านงานครูแก้วครับ 
  
  ผมพยายามจะเขียนยาวๆ แต่มักจะรีบจบลงก่อนทุกที ( เรื่องจบนะครับ)
  
  รักษาสุขภาพด้วยครับครู
 • แก้วประเสริฐ

  21 ตุลาคม 2553 12:50 น. - comment id 1163104

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ราชิกา
  
      แฝดเพื่อนที่รัก งานเกือบทุกงาน
  ย่อมมีจรรยาบรรณในการยึดมั่นเสมอๆ
  ยิ่งงานที่ได้รับการยกย่องด้วยแล้ว คำนี้
  จึงต้องรัดกุมมีมากกว่างานอื่นใด โดย
  เฉพาะ แพทย์ พยาบาล ครู เป็นต้น
       ฉนั้นงานที่กล่าวนี้จึงจะต้องทุ่มเท
  เสียสละมากกว่างานอื่นใดๆทั้งสิ้น ด้วย
  เป็นงานที่ต้องทำตลอดเวลาในชีวิตของ
  การทำงาน ถึงแม้ว่าจะพ้นการทำงานแล้ว
  ก็ตาม งานนี้ยังติดตามไปตราบจนวัน
  ตายด้วยความที่มีจรรยาบรรณคอยควบ
  คุมฝังลึกในห้วงแห่งจิตใจมากกว่างาน
  อื่นใด ต้องมีใจรักจริงๆ แต่ก็มีบางคน
  เหมือนกันเข้ามาเพื่อต้องการเกียรติยศ
  หาได้สนใจในจรรยาบรรณเสีย เพียงแค่
  ประกาศนียบัตร คนจำพวกนี้คือหนอน
  ในสังคมแห่งที่กล่าวมานี้ เช่นเป็นแพทย์
  ที่จะไปรักษาคน กับไปเล่นการเมือง
  หาผลประโยชน์แก่ตนเพื่อตัวเอง การ
  เป็นแพทย์พยาบาลครูนี่ ผมยกย่องมาก
  ด้วยต้องมีใจรัก อุตสาหะ วิริยะ ขันติและ
  ความพากเพียรอย่างสูงมาก ส่วนผมเอง
  จึงยกย่องมากกว่างานใดๆทั้งสิ้น
      ในเมื่อแฝดเพื่อนมีใจรักจึงหมั่น
  เพียรขยันอุตสาหะวิริยะด้วยเป็นงานที่
  ได้ทั้งเงินและผลบุญกุศลมากมายนัก
       รักแฝดเพื่อนเสมอมิมีวันลืมเลือน ฉนั้นผมถึงเขียนงานนี้มากกว่า
  งานใดๆทั้งสิ้น รักเสมอ
  
     16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 ตุลาคม 2553 13:00 น. - comment id 1163107

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ Gemini58
  
      ผมเองนั้นไม่คำนึงหรอกว่าคน
  เก่งหรือคนไม่เก่งหรอก ผมชอบสอน
  แนะนำกับคนไม่เก่งมากกว่าคนเก่ง
  ด้วยคนไม่เก่งจะมีความตั้งใจสนใจ
  เชื่อฟังตั้งมั่นแห่งใจเป็นหลัก การรู้ตัว
  ว่าเราไม่เก่งนั้นคือข้อดียิ่งทำให้จิตใจ
  เราไม่ทะเยอทะยานไม่เหย่อหยิ่งจอง
  หอง และมีสติตลอดเวลา ผิดกับคนที่
  เก่งแล้วมักจะทะเยอทะยานพอเป็นและ
  ดีขึ้นก็มักจะลืมตัวเอง หารู้ไม่ว่าการ
  เรียนรู้ในสิ่งใดๆในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุด
  การอบรมแนะนำของผู้ทำการแนะนำ
  ย่อมมีจุดยืนของตัวเอง จนคิดว่าจะพอ
  จะแนะนำเขาได้หากเขายอมรับ นี่คือ
  หลักของผม ฉนั้นครูเองถึงไม่เคยง้อ
  ใครๆไม่ใช่ว่าตัวเองจะเก่งกาจ มักจะ
  ออกตัวเสมอว่า เป็นคนงี่เง่าเต่าตุ่น
  ความรู้ยังสู้หางอึ่งไม่ได้ นิสัยออกจะ
  บ้าๆบอๆบ๊องส์เสมอมา และมักจะออก
  ตัวเองเสมอๆ  หากเชื่อมั่นศรัทธาทด
  ลองดูก็ได้ แล้วย้อนไปดูผลงานตัวเอง
  กับผลงานที่ผ่านการแนะนำจากผมก็
  แล้วกันว่าแตกต่างกันอย่างไร เชื่อก็
  รับฟังการแนะนำ ไม่เชื่อก็ปล่อยวางเสีย
  ไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องกลัวว่าผมจะโกรธ
  หรอก ผมน้อยครั้งนักจะโกรธ เกลียด
  ใคร รักใครก็รักอย่างจริงจังพร้อมให้
  เสมอ เกลียดใครก็หนีไปก็สิ้นเรื่องนี่
  คืออุปนิสัยของครู  ไม่ต้องกังวลใดๆ
  ทั้งสิ้นทดลองดูก่อนนะ รักเสมอ
  
        16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 ตุลาคม 2553 13:43 น. - comment id 1163114

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ Gemini
  
     Gemini อ่านว่า เจมิไน หรือครูเอง
  ก็ไม่เก่งเสียด้วยในเรื่องนี้ เลยอ่าน
  เป็น จิมีนี่ ไป จะอธิบายให้ฟัง
  1) คำกล้ำ เป็นคำที่ครูเรียกเอง คือคำ
  ที่อ่านออกเสียงได้สองพยางค์แต่เป็น
  คำๆเดียว เช่น รัตติกาล ราตรี เป็นต้น
  
  2) ใช่แล้วการเขียนกลอนโดยใช้คำกล้ำนั้น เมื่อนับคำแล้ว เกินแปดคำไป
  การนับคำต้องนับทำนองด้วย หากใช้เรา
  ต้องลดคำลงโดยหาคำที่คล้ายคลึงกัน
  มาช่วย เช่น ฉันยืนมองราตรีที่แสนสล้าง (คำสล้างเป็นได้ในสองอย่างคือ
  สะล้างก็ได้ สล้าง ก็ได้ อ่านสองพยางค์
  คือคำก็ได้ คำเดียวก็ได้ ฉนั้นจึงได้รับ
  การยกเว้นไว้ แต่ควรไปไว้ท้ายวรรคจึง
  จะเหมาะที่สุด)
  
  3) กลอนตลาด หมายถึงกลอนด้นที่มัก
  จะเน้นคำ มักใช้ในจำพวก ยี่เก ลำตัดไม่
  คำนึงว่ากลอนนั้นจะมีกี่คำ จึงเกินกว่า
  กลอนแปด เขาจึงเรียกว่า กลอนตลาด
  ดั่งเช่นบรมครูสุนทรภู่ท่านมักกล่าวว่า 
  กลอน
  กลอนฉันมักเป็นกลอนตลาด ด้วยเนื่อง
  จากท่านใช้คำราชาศัพท์ เป็นต้น)
  
  4) คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องอักษรทำนอง
  มักจะเน้นคำ ให้คนอ่านรู้ ว่านี่แน๊ะต้อง
  เป็นอย่างนี้มักจะออกแนวการพูดมาก
  กว่าการเล่นกลอน จึงต้องเน้นคำให้เขา
  ได้สนใจในสิ่งนี้เป็นต้น หากจะใช้วิธีนี้
  ควรจะเล่นกลอนเก้าไปให้หมด การเล่น
  กลอนแปดต้องรู้จักการตัดคำย่อความ
  ให้กลอนรัดกุม สั้นแต่ได้เนื้อหาความ
  หมาย ฉนั้นกลอนแปดจึงเป็นต้นแบบ
  
  5) ในทุกๆอักษรจะมีเสียงอยู่ในตัวเอง
  เสร็จ เช่น ก.ไก่ จะออกเสียงแนวสูงหาก
  มาผสมกับอักษรอีก ก็จะออกเสียงสามัญ
  เช่น กานต์ 
    ทำนองก็เหมือนกัน ร้อยกรองแต่ละ
  อย่าง จะมีทำนองในการอ่านเป็นกฏเกณฑ์
  อยู่แล้ว เช่นการ อ่านโคลง ฉันท์ กาพย์
  กลอน ฯลฯ และมักจะมาจากเสียง
  เด่ โร มี ฟา ซอล ลา ซิ โด้
  เป็นหลัก ด้วยเสียงนี้เป็นเสียงภาษาคน
  และสัตว์สูงต่ำไม่เท่ากัน ส่วนบูรพาจารย์
  ท่านวางกำหนดไว้ว่า เสียงที่ดีนั้นจะไม่
  ข้ามขั้นตอน คือ พอใช้เสียงสูงก็ควร
  เป็นเสียงกลางก่อน เสียงกลางต้องให้
  คอยรับเสียงสูงแล้วไล่เสียงลงเสียงต่ำ
  ไม่ใช้กระโดดข้ามไป สูงไปต่ำ ต่ำไป
  สูงจะทำให้กลอนนั้นจัดกันกระด้างใน
  การอ่านทันที
  
  6) กลอนแปดคือร่างเง่า ของร้อยกรอง
  ด้วยกลอนแปดนั้นเปรียบเสมือนการ
  ย่อความยาวๆให้สั้นลงอ่านได้ใจความ
  กำหนดให้แค่แปดคำเท่านั้นจึงยากแก่
  การย่อความมากมาย หากจะให้ยาวต้อง
  มาขยายในบทต่อไป ไม่ว่าโคลง ฉันท์
  กาพย์ อื่นๆแม้นกลอนละคร กลอนเห่เรือ
  กลอนเพลงฉ่อย กลอนจีบสาวในเรือ
  ฯลฯ ก็มาในแนวทางของกลอนแปด
  ทั้งสิ้น ฉนั้นครูจึงจัดว่าเป็นต้นแบบคือ
  รากเง่าของร้องกรองทั้งสิ้น
  
  7) ครู คือคำหนัก หมายถึงการออกเสียง
  จะหนักแน่น มักจะอยู่ในเสียงต่ำ ให้
  สังเกตุเวลาเราอ่านออกเสียง เสียงนั้น
  จะต่ำกว่าปลายจมูกลงมา และมักจะเป็น
  คำๆเดียวที่หนักแน่น เช่น คำว่า พ่อ จะ
  เสียงสั้นๆหนักๆ เป็นต้น
  และจะมีแค่คำๆเดียวหรือพยางค์เดียว
  
  8) คำลหุ คือเสียงที่ออกมาเบาๆ ให้สัง
  เกตุการเปล่งเสี่ยงเราจะอยู่ในระดับแค่
  ปลายจมูกไม่ต่ำลง หรือเลยไปที่หน้าผาก
  เราคือเสียงสูง จะมีคำที่ใช้ผสมกันระหว่าง
  อักษรต่ออักษร เช่นคำ ประสาน จะออก
  เสียงเบาๆ พยางค์ (อ่านพะยางค์) เป็นต้น
  
  9) รากเง่า คือต้นแบบ ในการก่อสร้าง
  เปรียบดังรากแก้วต้นไม้ ด้วยกลอนแปด
  นั้นได้กล่าวไว้แล้ว การเล่นร้อยกรอง
  อื่นๆก็ต้องอาศัยกลอนเป็นสำคัญ ฉนั้น
  จึงเปรียบเสมือนรากเง่าของร้อยกรอง
  ทั่วๆไป
  
  10) คำว่าผสานกันหมายถึง อักษรที่
  เราประกอบเป็นคำขึ้น ให้เข้ากับทำนอง
  ซึ่งทั้งสองอย่างนั้นจะมีระดับเสียงใน
  ตัวเองแล้ว หากนำมารวมกันเข้าก็ต้อง
  ให้สอดคล้องไม่ขัดแย้งกัน ครูจึงเรียก
  ว่าผสานกันระหว่างคำกับทำนอง
  
    ครูบอกแล้วว่าครูไม่กลัวคนไม่เก่ง
  แต่กลัวคนเก่ง เรื่องหนักใจไม่มีในความ
  นึกคิดครูหรอก ช่วยเท่าที่จะช่วยได้หาก
  ไม่พอใจ ก็เลิกไปก็สิ้นเรื่อง ไม่ยึดติด
  ใครจะนับถือหรือไม่นับถือก็ได้ ด้วยนิสัย
  ครูเป็นอย่างนี้ ใครศรัทธาเชื่อฟังตั้งใจ
  และไม่ลืมครู ก็อยู่กันต่อไปแบบซังกะตาย
  ก็แล้วกั้น วางใจได้ว่าครูจะหนักใจ ครู
  เป็นคนรักเดียวใจเดียว มีเมียก็มีคนเดียว
  จนแก่ด้วยกันใกล้จะตายวันตายพรุ่งมิรู้
  ที่อยู่แล้ว นี่ก็ใกล้ฝั่งถึงหลักชัยเต็มทน
  แล้วล่ะจ้า เอานะหากสงสัยอื่นๆอีกรู้ก็
  จะตอบให้เข้าใจ  รักศิษย์เรามากเสมอ
  
        16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 ตุลาคม 2553 13:49 น. - comment id 1163116

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ เฌอมาลย์
  
      เจ้าหญิงที่รัก ผมเองก็ไม่รู้เหมือน
  กันผมก็ปฏิบัติตามกระทู้ที่ตอบแก่ 
  เจมิไน นั่นแหละ ผมไม่รู้จะกล่าวอย่าง
  ไรดีด้วย มันเป็นแนวทางแต่ละคนครับ
  เปรียบอย่างนักเรียนในชั้นเรียนแหละ
  ครูก็คนเดียวกันสอนก็เหมือนกัน แต่
  เวลาสอบผลการสอบไม่เหมือนกัน
  นั่นแหละครับ แต่ที่แน่ๆคือผมรักเจ้า
  หญิงมากเสมอครับ
  
        16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 ตุลาคม 2553 13:58 น. - comment id 1163119

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ กิ่งโศก
  
      ศิษย์รักเอ๋ย การเล่นกลอนนั้น
  เปรียบเสมือนการเขียนย่อความหาก
  จะให้ยาวก็ควรขยายความออกไป แต่
  ต้องระวังอย่าให้คนละเรื่องกับหัวข้อ
  โดยการเพิ่มสอดแทรกแนวความคิด
  หรือการโน้มใจคนอ่านเข้ามาเพิ่มก็จะ
  ทำให้เขียนได้ยาวๆ เช่นการเขียนนิราศ
  เป็นต้น ก็คือการเก็บเล็กผสมน้อยที่
  ได้เห็นมาแล้วมาขัดเกลาเขียนขึ้น
  กลอนก็จะยาวเองแหละแต่หลักการ
  เรียนร้อยกรองก็ดี ร้อยแก้วก็ดี หลัก
  สำคัญคือ
  
  1) คำนำ
  2) ลำนำ
  3) เนื้อความ
  4) ยกปรัชญา ตัวอย่าง
  5) บทสรุป
  
     นี่คือหัวใจในการเขียนทั้งปวง ซึ่ง
  บางคนนั้นไม่ถือในหลักนี้ก็จะเรียกว่า
  น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง ไปจ๊ะ
  ไม่ต้องท้อถอย หัดเขียนนิราศด้วยกลอน
  ก่อน เมื่อเขียนนิราศได้แล้ว จะไปเขียน
  อะไรก็ได้โดยอาศัยหลักกลอนแปด
  เป็นรากเง่าสำคัญ การเขียนนิราศกับ
  สักกวา จะลงท้ายเหมือนกัน เธอก็รู้
  แล้วด้วยตำราที่มอบไว้ให้ศึกษา หมั่น
  อ่านเสมอๆอย่าลืม หรือหาหนังสือของ
  ท่านบรมครูฯมาอ่านในเรื่องนิราศไว้ด้วย
        รักศิษย์เรามากเสมอ
  
        16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • ช่ออักษราลี

  22 ตุลาคม 2553 07:10 น. - comment id 1163221

  สวัสดีค่ะคุณครูแก้ว
  
  จะไปไหนหรือคะ อ่านแล้วเศร้าจังค่ะ
 • เพียงพลิ้ว

  22 ตุลาคม 2553 10:58 น. - comment id 1163286

  คำว่าลาก่อนนี่ฟังดูเศร้ามากเลยนะคะคุณลุง
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • แก้วประเสริฐ

  22 ตุลาคม 2553 12:16 น. - comment id 1163308

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ช่ออักษราลี
  
       ศิษย์รุ่นแรกของครูที่รักยิ่ง ครู
  มิได้หนีไปไหนหรอก ให้รำลึกนึกถึง
  คนๆหนึ่งเท่านั้นเอง เสียดายสติปัญญา
  ความรอบรู้ซึ่งยากนักจะหาใครเสมอ
  เหมือนได้ยากจ๊ะ จึงเขียนรำพันไว้ใน
  ความเสียดายเท่านั้นเอง ศิษย์เรารุ่นนี้
  เหลือเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น ที่เข้า
  มาเยี่ยมครูยามว่างเสมอ ครูนั้นรักเสมอ
  และนึกถึงเสมอๆจ้า 
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  22 ตุลาคม 2553 12:18 น. - comment id 1163310

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ เพียงพลิ้ว
  
       หลานรักของลุง มิได้หนีไปไหน
  หรอกดังเคยกล่าวไว้ว่าจะสิ้นสุดก็ที่นี่
  แหละ แต่ดังกล่าวไว้กับศิษย์รุ่นแรก
  ของลุงนั่นแหละจ้า รักหลานเรามากที่
  สุดจ้า
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif