๏ อวยพรเผ่าไทยให้สุขนิรันดร์...

tiki

    ๏  เข้าห่มผ้า พาตัว ปราศมัวหมอง
ไล่ละออง ผองเจ็บ อันเหน็บแสน
เขารักไทย ขายไทย ทั่วดินแดน
เสมือนแม้น ลูกเล่ห์ เนรคุณ ๚ 
  ๏   จึงห่มผ้า พาตัว ปล่อยชั่วผ่าน
สวดมนต์บท นานนาน ผ่านเรื่องวุ่น
เพราะมีชาติ เสมือนแม่ แผ่เจือจุน
ประชาชน มีบุญ มีแม่ดี ๚
  ๏  แต่บัดดล ชาติเรา เขาคอยเฉือน
ทั้งบิดเบือน ตอกไข่ ใส่ล้านสี
ลากไปศาล สมาคม ชมอับปะรีย์
จันจะไร มิใยดี ทุกวี่วัน ๚
 ๏   แม่แผ่นดิน จึงเศร้า เหงาหนักหนา
ทั้งบุตรา บุตรี ก็เสียขวัญ
มาเถิดลูก กลับอ้อม อกอนันต์
ชุบชีวัน เรียกขวัญ ให้กลับคืน ๚
 ๏  แม่จะสวด จะอ้อน วอนพรพ่อ
ฟ้าชะลอ  ลอยเลื่อน เกลื่อนปมฝืน
ถนอมเอ๋ย ถนอมลูก ผูกหยัดยืน
"เราเผ่าไทย จงแช่มชื่น นิรันดร " ๚ะ๛ 
tiki_ทิกิ

บันทึกไว้ ณ เรือนไม้เก่านนทบุรี สยาม ราชอาณาจักรไทย
คืนพระอังคาร ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เพลา ๒๓:๑๐ นาฬิกา				
comments powered by Disqus
 • tiki_4895 unlogged-in

  31 สิงหาคม 2554 12:11 น. - comment id 1206993

  ขอบคุณทุกท่านผู้มาชม ตั้งสองร้อยกว่า ครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ29.gif
  tiki