" ไก่งามเพราะขน...คนงามเพราะแต่ง "

อ.วรศิลป์

ไก่งามเพราะขน	  คนงามเพราะแต่ง
ฟังดูทะแม่ง	      คนแต่ง แต่ไก่ไม่
ไฉนจึงเปรียบเปรย	  หากฟังเฉยแค่ผ่านไป
โดยไม่คิดอะไร	      ก็ฟังได้เข้าที
แต่ถ้าใคร่ครวญ	  สำนวนที่ว่านี้
อาจไม่เข้าที	      สองสิ่งนี้ต่างกัน
ไก่งามตัวตน	      เพราะขนสร้างสรรค์
งามของคนนั้น	      ต้องหมั่นแต้มเติม
แต่งนั่นแต่งนี่	      ไม่มีก็เพิ่ม
ที่ขาดก็เสริม	      เติมกันเข้าไป
ที่มากก็ลด	          หดเล็กจากใหญ่
ทั้งหญิงทั้งชาย	      หาได้ต่างกัน
ไก่งามเพราะขน	  ขนไก่สร้างสรรค์
งามของคนนั้น	      ต่างกันแน่นอน
และความงามแท้	  พ่อแม่พร่ำสอน
วัยเยาว์เก่าก่อน	  พึงสังวร...ทบทวน				
comments powered by Disqus
 • เปลวเพลิง

  21 มีนาคม 2555 17:49 น. - comment id 1227932

  สวัสดีครับ
  แวะมาอ่านกลอนครับ
  36.gif36.gif36.gif36.gif
 • บุญพร้อม

  21 มีนาคม 2555 19:54 น. - comment id 1227940

  เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ