* วาบหวามใจ *

แก้วประเสริฐ

2HlsOT.gif2HlsOT.gif2HlsOT.gif
    * วาบหวามใจ *
๐ ตอนแรกรักฝากไว้ฤทัยมั่น
แสนผูกพันซาบซึ้งรำพึงฝัน
ยามมาร้างหลีกไปมิคล้ายกัน
มากผูกพันเศร้าจิตหากคิดไป
๐ โอ้นี่หรือความรักมักเที่ยวหา
ม่านบังตาแปรผันจนฝันใฝ่
หากคะนองระเริงบันเทิงใจ
มีหวังได้สู่ห้วงล่วงลับพลัน
๐ ปีเดือนวันเกิดปัญหาจนล้าจิต
ผวนชีวิตจึงเพลียแทบเสียขวัญ
หลายเหตุผลสร้างลงมิตรงกัน
ทุกคืนนั้นผันเปลี่ยนสู่เวียนวน
๐ อันความรักกับใคร่ควรใฝ่คิด
บ่วงชีวิตปะปนเปลี่ยนวนข้น
ซึ่งรูปลักษณ์กับใจดูคล้ายปน
จึงมากล้นล้วนแปรผ่านแย่กัน
๐ พอเริ่มแรกหัวใจคล้ายยึดมั่น
เขาพูดกันลืมทุกข์ด้วยสุขสันต์
กลิ่นหอมอวลซาบซึ้งมาขึงพัน
พอผ่านวันนานเข้าเฝ้าแยกทาง
๐ ก่อนจะคิดดำเนินอย่าเพลินไว้
จงตรึกให้แน่นอนจึงผ่อนสร้าง
หญิงกับชายคล้ายไฟที่ไหม้ฟาง
ย่อมจืดจางปวดร้าวเฝ้าเรืองรอง
๐ ควรรู้จักเลือกใช้ในหลายอย่าง
จงหวนสร้างใฝ่คิดให้ติดสมอง
หมั่นตั้งสติตรวจตราที่คราปอง
อย่าหม่นหมองต่อตนจนละอาย
๐ คิดหากรักมากน้อยค่อยตรวจซึ้ง
ควรคำนึงต่อกันยากพลันสลาย
แม้นรู้จักคิดสร้างระหว่างกราย
ย่อมสู่สายทางราบวาบหวามใจ.
   * แก้วประเสริฐ. *

1139348gm3744qpip.gif76.gif				
comments powered by Disqus
 • สีเมจิก

  2 เมษายน 2555 22:07 น. - comment id 628404

  ครูครับ กลอน *ใช่กลอนแปดหรือ* มีประโยชน์สำหรับผู้รักกลอนหรือผู้กำลังฝึกปรือกระบวนยุทธ์มากๆ ครับ 29.gif29.gif29.gif
  ส่วนภาพสาวผมยาวด้านบนสุดที่กำลังจะร้องไห้น่ะครับ อาจทำจิตใจผมกวัดแก่วงไม่ปกติได้ครับครู 11.gif57.gif59.gif29.gif
 • บุญพร้อม

  2 เมษายน 2555 07:30 น. - comment id 1228952

  สวัสดี คุณแก้ว
       ผมต้องขอบคุณ ที่ให้คำแนะนำ มาตลอด
  ผมได้หนังสืออ่านแล้ว เวียนหัว เห็นจะเป็นเพราะความบกพร่องทางสติปัญญาของผมเอง 
  ก็คงได้แค่นี้แหละครับ 
                         นับถือ
                         บุญพร้อม
 • คอนพูทน

  2 เมษายน 2555 09:41 น. - comment id 1228961

  แวะทักทายท่านแก้วประเสริฐ
  อ่านแล้ววาบหวามใจมากมาย อิอิ
  
  สุขอย่าได้สร่าง
  36.gif6.gif7.gif8.gif16.gif
 • ศรีสมภพ

  2 เมษายน 2555 11:09 น. - comment id 1228969

  หวามวาบ ภาพนวลน้อง
  สอดคล้องทำนองความ
  เกี่ยวกันผสานงาม
  เห็นนิยามที่หวามหวาน
  
  ตรึงตระการ ..ปานฉะนี้ !
  
  41.gif36.gif24.gif
 • แก้วประเสริฐ

  2 เมษายน 2555 14:15 น. - comment id 1228986

  36.gif16.gif36.gif
  
   ผมก็อายุ 70 อีกเดือนกว่าก็จะเต็มแล้วครับ จึงงด
  การรับศิษย์ใช้เวลาส่วนตัวหาความเพลิดเพลิน
  แต่คุณกับผมคงจะรุ่นเดียวกัน ผมเคยสั่งสอนศิษย์
  มาก็มากนัก จึงได้เชียนกลอนในระบบ สักกวา ไว้
  เพื่อให้แก่คนที่เข้ามาอ่านว่า การเล่นกลอนแปด
  นั้นเขาเล่นอย่างไร ครั้นจะให้คุณไปหาก็จะ
  หาไม่เจอ ผมเลยหานำมาฝากไว้ครับ อาจจะ
  ทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่านะครับ
  
          * ใช่กลอนแปดหรือ *
  แก้วประเสริฐ
  
     * ใช่กลอนแปดหรือ *
  
     สักวาจารจารึกผนึกอักษร
  หากเล่นกลอนแปดนั้นอันสดใส
  อักษราอ่อนพลิ้วลอยลิ่วไป
  สัมผัสในนอกไว้ควรใส่กัน
  
     จะมีบ้างบางคำย้ำหลีกเลี่ยง
  ทำนองเสียงบังคับนับเสกสรร
  คำกล้ำเกินระวังยังผูกพัน
  สิ่งสร้างกันให้เกิดเลิศไฉไล
  
     ฉันท์ลักษณ์หมั่นจำพร่ำมิขาด
  ด้วยแบ่งบาทเป็นสี่นี้เฉิดไสว
  วรรคที่หนึ่งเรียกสลับประดับใน
  คำสุดท้ายสามัญเต้นเน้นจำ
  
     วรรคที่สองรองรับท้ายบทส่ง
  นิยมตรงจัตวาอย่ามาขำ
  ห้ามโทตรีสามัญนั้นผูกนำ
  อีกมีรูปวรรณยุกต์พร่ำย้ำแจง
  
     หากเขาใช้เสียงตรีนี้เป็นไฉน
  ด้วยเหตุได้กลอนส่งบรรจงแฝง
  จำต้องปองสนองไว้ให้พลิกแพลง
  กลอนมีแรงไพเราะเจาะอารมณ์
  
     วรรคที่สามกลอนรองต้องค้นพบ
  จงบรรจบเสียงสามัญเสพย์สม
  ห้ามจัตวาวรรณยุกต์รูปเชยชม
  คำตายบ่มเสียงตรีรับกลับมา
  
     วรรคที่สี่กลอนส่งบรรจงสอย
  นิยมร้อยสามัญเสียงหรรษา
  เว้นคำตายวรรณยุกต์รูปผูกพา
  เสียงตรีหนาก็ได้ไม่เป็นไร
  
     สัมผัสนอกในควรมิแอบแฝง
  ซึ่งเป็นแหล่งไพเราะเพราะสดใส
  จะไหวหวิวพลิ้วเพริศสู่เกรียงไกร
  เฉิดภายในดั่งนี้ที่ควรมอง
  
     สัมผัสนอกคำท้ายกลอนได้ส่ง
  แล้ววางตรงสองสามสี่ที่สนอง
  หรือห้าหกเจ็ดได้ให้ลำพอง
  แต่ควรต้องคำสามตามตำรา
  
     สัมผัสในโลมเรียงเคียงห้าเจ็ด
  หรือเบ็ดเสร็จสามสี่ก็ดีหนา
  หากไม่มีก็ได้ไม่นำพา
  เพียงแต่ว่ากระด้างมิสร้างจินต์
  
     อักษรสูงเสียงสูงผดุงจิต
  สิบเอ็ดคำนำประดิษฐ์ให้ถวิล
  อักษรกลางวางเก้าเฝ้ากวิน
  นอกนั้นสิ้นต่ำหมดจรดกาล
  
     กลอนแปดแปดคำพริ้งระวิงแว่ว
  จะเพริศแพร้วอย่างไรให้ประสาน
  จิตอารมณ์ผสมผสานผ่านเนิ่นนาน
  ใจเสกสรรควบคุมชุ่มภิรมย์
  
     ก่อสร้างกานท์เอกโทเขาโล้สมาน
  เพื่อเบิกบานผันผองตรองผสม
  กับกลางต่ำแนวทางวางอารมณ์
  ปราศขื่นขมอนุมานผ่านจินตนา
  
     หากเป็นเอกทำนองรองสู่สูง
  เพื่อโน้มผดุงอักษรามาภาษา
  ถ้าใช้โทค่อนสูงผดุงกานท์มา
  ล้วนไขว่คว้าสำเนียงเสียงวิไล
  
     อักษรสูงเอกโทโผล่ประสาน
  จะขับขานอ่อนไหวให้สดใส
  เพิ่มทักษะฝากลงตรงเกริกไกร
  กานท์ไฉไลหยดย้อยอ่อนช้อยเอย.
  
     ***  แก้วประเสริฐ.  ***
  
    เอาไปคิดและทดลองทำก็แล้วกัน แต่นี่
  เป็นเพียงหลักเท่านั้น ยังมีสาระอีกมากมาย
  นักนะครับ ขอบคุณที่มาเยี่ยมครับ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  2 เมษายน 2555 14:18 น. - comment id 1228988

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ คอนพูทน
  
       ครับคนภูธรผมก็พยายามหาความสุขใส่ตัว
  ก่อนชีวิตจะลาโลกนี้ไปครับ จึงทำทุกอย่างเพื่อ
  สร้างใจอารมร์ให้มีความสุข ด้วยผ่านทุกข์มามาก
  แล้วครับ ขอบคุณครับ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  2 เมษายน 2555 14:21 น. - comment id 1228990

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ศรีสมภพ
  
     ที่เขียนกลอนนี้ตอนไปดูเขาเต้น โคโยตี้มาครับ
  ก็เลยนึกถึงว่า หากเรานำมาเขียนไว้ก็จะดีนะ
  เพราะพวกโคโยตี้เขามาหาผมด้วย อิอิ อย่าคิด
  มากนะครับ ไม่มีอะไรหรอก เขาคงนึกว่าผมยัง
  ไม่แก่มากกระมัง ฮ่าๆๆๆ ขอบคุณรักเสมอ
  
           16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • din

  2 เมษายน 2555 14:51 น. - comment id 1228993

  16.gif..........
  
  เข้ามาอ่านกลอนไพเราะ
  ได้ดูโคโยตี้
  และได้สาระจากกลอนแปดด้วยจ้ะครู
  
  ................16.gif
 • บุญพร้อม

  2 เมษายน 2555 14:51 น. - comment id 1228994

  ขอบคุณ  อีกครั้งครับ
 • *

  2 เมษายน 2555 15:32 น. - comment id 1229000

  36.gif16.gif36.gif
  คณ ดิน
  
      ครูไปร้านอาหารของลูกสาวมา เขามีโคโยตี้
  มาแสดงด้วยล่ะ ก็เลยนั่งจิบไวท์ดูเขาเต้นฟังเพลง
  ที่เขา แต่ว่าเพลงนั้นฟังได้แต่ไม่ชอบเพราะเป็น
  เพลงวัยรุ่น เจอสาวหนึ่งเขามาสนิทสนมและทาน
  ด้วยกันด้วย เลยทำให้ลืมแก่ไปพักหนึ่งเหมือนกัน
  แต่ก็ไม่ได้ล่วงเกินอะไร นอกจากหยอกเย้า
  กันแบบธรรมดาเท่านั้น อ้อๆๆเรื่องกลอนนั้น
  ครูแต่งไว้นานแล้ว เห็นบุญพร้อมเขาไม่เข้าใจ
  ก็เลยนำมาลงขี้เกียจเขียนรายละเอียดเพิ่ม
  ให้เขาค้นคว้าหาเอาเอง จะได้จดจำได้ดีจ้า
  และให้คนอื่นได้รับรู้ไว้เป็นวิทยาทานอีกด้วย
      ครูมิได้หวังอะไรมากนักหรอกแก่แล้วก็ช่วย
  เท่าที่จะช่วยได้เท่านั้นเอง
       รักศิษย์เราเสมอๆ
  
       16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  2 เมษายน 2555 15:34 น. - comment id 1229001

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ บุญพร้อม
  
       นี่แค่หลักเกณฑ์เบื้องต้นเท่านั้นแฝงสิ่งบางอย่าง
  ลงไปให้รู้ว่า การจะทำให้กลอนอ่อนหวานอ่อนช้อย
  นั้นเขาใช้อักษรใดบ้าง จะได้เพิ่มทักษะในเรื่อง
  อักษรไว้อีกด้วย ไม่เป็นไรหรอกแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ
  เท่านั้นเอง
  
           16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  2 เมษายน 2555 23:51 น. - comment id 1229024

  36.gif16.gif36.gif
  คุุณ สีเมจิก
  
      การที่ครูเขียนกลอนนี้ไว้นานแล้ว เพราะตอนนั้น
  ครูรับศิษย์ไว้อยู่ เห็นว่าไม่มีคนเขียน ก็เลยเขียนขึ้น
  ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ ตลอดจนจะทำให้กลอน
  นั้นอ่อนหวาน อ่อนช้อย พลิ้วไหว ได้อารมรณ์
  คนอ่านอีกด้วย ถ้าหากเรารู้จักใช้อักษร
  ให้ผสานกับทำนองของกลอน และยังสามารถ
  บังคับกลอนได้อีกด้วยไม่ให้กลอนถูกทำนองพาไป
  ที่เขาเรียนกลอนพาไปนั่นแหละ
  อีกประการ
  หนึ่งคือสามารถค้นคว้าหาอักษรมาใช้เพราะ
  ต้องรู้จักคำๆนั้นๆมีระดับเสียงอย่างไร
      ความต้องการคือไม่อยากอธิบายให้มาก
  เพราะยังมีสาระปลีกย่อยอีกมากมายนัก คำว่า
  อักษรกล้ำนั้นหมายความว่าการสมาสคำต่อคำ
  นั่นเอง เช่น เอกลักษณ์ เพราะว่าเอกก็แปล
  ได้ ลักษณ์ก็แปลได้ แต่เมื่อมาผสมกันเข้าจะ
  แปลไปอีกอย่างหนึ่ง ครูจึงเขียนว่าคำกล้ำ
  นั่นเอง เช่น ไพเราะ การนับกลอนแปดเขาจะ
  นับทำนองเป็นเกณฑ์รวมทั้งคำกล้ำด้วยแต่
  สมัยนี้อนุโลมกันไป ดังนั้นบรมครูสุนทรภู่
  เมื่อท่านกล่าวถึงคำกล้ำที่ท่านไม่ค่อยใช้แต่
  บางครั้งต้องใช้ จึงบอกว่า กลอนท่านเป็น
  กลอนตลาดด้วยเหตุดังนี้เอง การสัมผัสนั้น
  ปราชญ์ยุคใหม่เขาตั้งชื่อกันแต่ครูไม่สนใจ
  มากนักสนใจอักษรคำแปลมากกว่า เช่นคำว่า
  พิลาสงามปานหนึ่งเทพอัปสร 
  คำว่าพิลาสก็แปลว่างาม
  ในเมื่อเอามาซ้อนกันมันไม่งาม
  แม้ว่าจะดูไพเราะก็ตาม หรือเช่นชิืงสัมผัสกัน
  ซึ่งครูเองไม่ค่อยสนใจนักเขาจะว่าการชิงสัมผัส
  คือเวลารับคำส่งแล้วไปรับอีกในคำที่ห้าแล้ว
  ไปสัมผัสกันอีก บางคนใช้ถึงสามสัมผัสก็มี
  เป็นการทำให้สัมผัสซ้อนกัน แต่สัมผัสใน
  นั้นไม่ควรจะให้มีมากนักมันไม่งามจ้า เอ๊าๆ
  พูดไปชักจะมากๆเข้าแล้ว เพียงยกตัุวอย่าง
  ให้ศิษย์เราทราบไว้เท่านั้น ส่วนการเล่นกลอน
  ใครจะว่าอย่างไรครูไม่สน ดังนั้นกลอนครูจึง
  มักจะแหวกแนวเสมอๆ และใช้หลักที่เขียน
  กลอนนี้เป็นแบบ ในการเล่นกลอนของครู
  เท่านั้นเอง อธืบายความก็จะมากกว่านี้อีก
  ดังนั้น ดูกลอนครูเองก็แล้วกัน อีกอย่างหนึ่ง
  บทแรกกับบทสองนั้นอักษรไม่ควรจะซ้ำๆกัน
  ด้วยนะ เพราะจะทำให้เราด้อยในทางอักษร
  ไป หากไม่จำเป็นครูจะไม่ใช้คำๆนั้นเด็ดขาด
   เอาล่ะเท่านี้ก่อนนะ เดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้
  ครูเอา แค่นี้เขาก็หมั่นไส้มากพออยู่แล้วจ้า
       รักศิษย์เรามากเสมอๆ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • อนงค์นาง

  2 เมษายน 2555 23:51 น. - comment id 1229026

  สวัสดีค่ะครู  
  
  ร้านอาหารลูกสาวครูอยู่แถวไหนเหรอคะ เผื่อมีโิอกาสจะได้ไปอุดหนุนค่ะ
  
  36.gif36.gif36.gif29.gif
 • แก้วประเสริฐ

  3 เมษายน 2555 00:03 น. - comment id 1229028

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ อนงค์นาง
  
      อ้อๆๆอยู่หลังแฟร์ชั่นไอแลนด์แต่ไม่เข้าไปทาง
  ห้างหรอกต้องตรงไปทางถนนปัญญากอลร์ฟแล้ว
  เข้าไปทางห้างเซเว่นอีระเว่น หากมาทางรามอินทรา
  ทางทางแยกไปทางบางปะอินแหละ แต่มีทาง
  เข้าแฟร์ชั่นสองทาง แต่จะแยกทางไปถนน
  ปัญญาจ้า แต่ต้องไปกลับรถที่ถนนปัญญาแล้วอยู่ซ้ายมือ จะมองเห็นร้านเซเว่นฯก็เลี้ยว
  เข้าไปอยู่ด้านซ้ายมือจ้า ชื่อร้านวีซ่าร์ 
  (we zaa) จ๊ะ แต่ครูไม่อยู่หรอกนานๆจะไป
  สักทีจ้าแต่จะมีวงดนตรีเล่นทุกๆวันแหละ
  แต่งานโคโยตี้นานๆจะมีสักครั้ง ไปก็ไม่พบ
  ครูหรอก บอกเขาว่าเป็นศิษย์ครู แต่ตัดคำว่า
  แก้วออกนะเขาถึงจะรู้จ้า แฟนเขาเป็นฝรั่งจ้า
  บอกว่าพ่อบอกก็แล้วกัน ว่ามาจากไทยกลอน
  เขาก็คงจะรู้จ้า แต่เขาคงจะอยู่ไม่ดึกหรอก
  เพราะระยะนี้กำลังท้องไส้อยู่ คงเหลือแต่แฟน
  เขาอยู่เท่านั้น มันไม่รู้เรื่องครูหรอกว่าครูเล่น
  กลอนจ้า หากไปทดลองดูก็แล้วกันนะจ๊ะ
      รักศิษย์เรามากเสมอๆ
  
      16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • ร้อยฝัน

  3 เมษายน 2555 22:24 น. - comment id 1229082

  คุณลุงแก้ว 
  อ้อยชอบภาพประกอบของลุงจัง
  สามสาวเต้นได้น่ารักจริง ๆ 
  มุมมองความรัก อีกมุมชอบค่ะ
  รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 • โคลอน

  4 เมษายน 2555 12:26 น. - comment id 1229106

  มาทักทายค่า แก้วประเสริฐ
  
  สบายดีเปล่าคะ...สามลิงเป็นห่วงเสมอ11.gif36.gif11.gif
 • เพียงพลิ้ว

  4 เมษายน 2555 15:13 น. - comment id 1229131

  อาการของคนมีความรักนะคะคุณลุง
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • แก้วประเสริฐ

  4 เมษายน 2555 15:51 น. - comment id 1229142

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ร้อยฝัน
  
        ลุงเองไปดูเขาเต้นโคโยตี้ร้านอาหารลูกสาว
  มาจ้า แต่ไม่ได้คิดอะไรหรอก ไปอ่านข่าวต่างๆ
  เห็นภาพนี้น่ารักดี ก็เลยก๊อปเอามาแล้วก็เลยแต่ง
  เรื่องนี้ขึ้นมาจ้า แต่จะเขียนมันก็ดูกระไรอยู่จึง
  เขียนในแนวนี้ไว้ คิดถึงรักมากเสมอจ้า
  
           16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  4 เมษายน 2555 15:53 น. - comment id 1229145

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ โคลอน
  
        สุขภาพก็เป็นไปตามสภาพแหละจ้า ดีบ้าง
  ไม่ดีบ้างเป็นธรรมดา แต่ส่วนลึกๆลุงคิดถึงฝนเสมอ
  จึงได้ไปถามว่าหายไปไหนเป็นห่วงจ้า เห็นสบาย
  ดีก็ดีใจด้วย ยังรักมั่นเสมอจ้า
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  4 เมษายน 2555 15:55 น. - comment id 1229146

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ เพียงพลิ้ว
  
      หลานรักจะให้เขียนแนวโคโยตี้หรือก็ละอาย
  ใจนักเพราะว่าแก่แล้ว จึงเปลี่ยนแนวมาทางนี้จ้า
  ใช่แล้่วเป็นบทเรียนแห่งความรักที่อาจจะใช่เป็น
  ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยจ้า รักหลานเรามากเสมอๆ
  
            16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • เฌอมาลย์

  5 เมษายน 2555 08:18 น. - comment id 1229180

  2HlsOT.gif
  
  วาบหวามใจ ในบางทีค่ะ
 • แก้วประเสริฐ

  5 เมษายน 2555 13:43 น. - comment id 1229236

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ เฌอมาลย์
  
      ก็เจ้าหญิงเป็นผู้หญิงนี่นา เลยไม่วาบหวามใจ
  เหมือนพวกผู้ชายหรอกจ้า ดังเหตุข้างบนแหละ
  เห็นเต้นสวยดีเลยเอามาลงไว้ื เต้นสวยกว่าโคโยตี้
  ที่คนเต้นเสียอีกล่ะ รักเจ้าหญิงเสมอ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • ยา่แก้ปวด

  6 เมษายน 2555 01:14 น. - comment id 1229286

  ความวาบหวาม
  
  มันมักทรมานความรู้สึก
  
  มะลุงแก้วจ๋า
  
  59.gif46.gif
 • แก้วประเสริฐ

  6 เมษายน 2555 12:56 น. - comment id 1229320

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ยาแก้ปวด
  
       หลานรักใช่แล้วจ้า ความวาบหวามใจเกิดจาก
  ทำให้ืมีความรัก เมื่อมีความรักก็มีความวุ่นวายใจ
  หากเราเลือกถูกก้นับว่าบุญ หากเลือกผิดก็นับ
  ว่าเป็นกรรมของเราจ้า รักหลานลุงมากเสมอดีใจ
  ที่เห็นหลานมาเยี่ยม ตอนนี้เบื่อหน่ายอยู่ด้วยจ้า
  รักมากๆเสมอ
  
            16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • สุญญะกาศ

  6 เมษายน 2555 16:31 น. - comment id 1229329

  29.gif36.gif36.gif36.gif
  
    กราบครูครับ ยลไปเหมือนความไหลของสายน้ำ
  ขอบพระคุณที่มอบสิ่งดีดี ให้ได้ศึกษาครับ
 • แก้วประเสริฐ

  6 เมษายน 2555 17:40 น. - comment id 1229332

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ สุญญะกาศ
  
       ศิษย์เรานอกจากระทู้ตอบข้างบนแล้ว การที่ครู
  บอกว่าหากคำซ้ำกันนั้นไม่ผิดหรอกแต่บ่งบอก
  ถึงความรอบรู้ในเรื่องอักษรของเรา ให้เราเอาความ
  หมายเป็นตัวบ่งชี้จะเหมาะกว่า หรือจะเล่ืนคำแต่
  แปลเหมือนกัน เช่น พิลาส หรือ งาม ก็จะดูสวย
  แต่ไม่ควรดีที่สุดนะ เพราะแต่ละบทนั้นไม่
  ควรจะซ้ำกันในอักษรตัวเดียวกันควรจะ
  หลีกเลี่ยง จะไปบทที่สามใช้อีกก็ได้จ้า ก่อน
  นั้นครูก็มักจะใช้แต่เมื่อไปศึกษามามากๆเข้า
  ถึงจะรู้ความจริงว่า ทำให้เราด้อยในเรื่อง
  ภาษาแล้วยังทำให้เราจนปัญญาอีกด้วย
  จึงควรหลึีกเลี่ยงเสีย จะว่าผิดก็ไม่ผิดหรอก
  เพียงแต่ไม่งามเท่านั้นเอง การส่งหรือรับก็
  เหมือนกันควรอยู่ในระดับเสียงเดียวกัน
  แต่สิ่งที่ครูห้ามเด็ดขาดคือบรรทัดที่สามคำ
  สุดท้ายห้ามเสียงเอก โท เท่่านั้นเอง เหตุใด
  เพราะบทที่สองเสียงจะออกแนวสูงอยู่แล้ว
  เพราะจะทำให้กลอนนั้นไพเราะมากๆ
  เมื่อมาบรรทัดที่สามควรจะอยู่ใน
  ระดับเสียงเดียวกันแต่ให้
  ลดระดับเสียงลงมาแต่ไม่มากนักนะ เอาเท่า
  นี้ก่อนนะ อยากใดก็ตามควรอ่านกระทู้ครูเสมอ
  เมื่อเธอเข้ามาเยี่ยมครู วันใดอารมณ์ดีก็มัก
  จะเผยสอนไว้ด้วย แต่บอกก่อนนะว่าการ
  สอนของครูจะไม่เหมือนคนอื่นเขา
  เพราะครู อิอิ นิสัยบ้าๆบอๆอยู่แล้วล่ะ แล้ว
  ไม่ค่อยจะง้อใครอีกด้วยซิ ฮ่าๆๆๆ คนจะมา
  เป็นศิษย์เราต้องทำใจด้วย แต่หากเดินตาม
  แนวทางครูรับรองว่าไม่นานหรอกจะไม่ด้อย
  ไปกว่าคนเล่นกลอนอื่นๆหรอกจ้า
      รักศิษย์เราเสมอ
  
       16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • สอง

  7 เมษายน 2555 15:08 น. - comment id 1229408

  8.gif วาบหวามใจ จริงๆจร้า
 • แก้วประเสริฐ

  7 เมษายน 2555 15:43 น. - comment id 1229433

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ สอง
  
        น้องสาวที่น่ารัก ผมก็เขียนไปเพราะภาพกาตูน
  นี่แหละจ้า รักน้องมากเสมอ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif