๏ กราบครูกลอน๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏วันทากวีแก้ว...........................กรุงสยาม
รัตนมณีงาม..............................แห่งหล้า
ศาสตร์ศิลป์เลื่องลือนาม............เอกบุรุษ
กลอนกาพย์เคียงคู่ฟ้า...............หนึ่งนั้นใครเทียม๚
๏ จันทร์แปดหนึ่งค่ำขึ้น.............แรมวาย
นักษัตรมะเมียหมาย.................ท่านท้าว
จวบจนล่วงปีกราย.....................เดือนหก
กำเนิดครูผู้ก้าว.........................สู่ห้วงวรรณศิลป์๚
.
๏ สองศตวรรตพ้น....................นานปี
คุณค่าอีกความดี.......................ท่านสร้าง
แบบแผนแห่งกวี......................คงอยู่
สานก่อมิลบร้าง.........................ล่มสิ้นวรรณกรรม๚
๏ น้อมกราบครูภู่สร้าง................แนวทาง
แบบอย่างกลกลอนวาง...............ก่อไว้
พระคุณดั่งฟ้ากาง.......................โอบสมุทร
ขอเทิดทูนท่านไซร้....................เหนือเกล้าเกศี๚ะ๛				
comments powered by Disqus
 • บินเดี่ยวหมื่นลี้

  25 มิถุนายน 2555 20:29 น. - comment id 1236791

  เวลาไหว้ครูแล้ว..รู้สึก..เบาหวิว..เหมือนร่างกายและจิตใจจะล่องลอยไปไหนสักแห่ง..
  
  ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา 
  โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย 
  ทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จ สรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย 
  ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป 
  ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 
  ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนฯ
 • ทางแสงดาว

  26 มิถุนายน 2555 07:44 น. - comment id 1236803

  กราบคารวะครูกลอน สุนทรภู่29.gif
 • พุด

  26 มิถุนายน 2555 09:00 น. - comment id 1236810

  ร้อยมาลัยพุดซ้อนอย่างอ่อนหวาน
  ก้มกราบกรานสุนทรภู่บรมครูขวัญ
  กี่เดือนปีคงความดีตราบนิรันดร์
  รำลึกมั่นขอตามรอยสร้อยอักษรา...
  
  พุดพัดชาและสาวบ้านนา
  ขอกราบคารวะบรมครูกลอน
  ที่จักสถิตสถาพรในดวงใจไปตราบกาลค่ะ29.gif36.gif16.gif
 • ศรีสมภพ

  26 มิถุนายน 2555 12:07 น. - comment id 1236833

  คาราวะ ณ ยามนี้ .. ศรีสมภพ
  ขอน้อมนบ กวีครู สุนทรภู่ท่าน
  ตัวข้าน้อย ร้อยอักษรา มาขับขาน
  หวังแค่ขอ ต่อสาน ...ตำนานกวี
  
  
  29.gif36.gif24.gif
 • din

  26 มิถุนายน 2555 13:30 น. - comment id 1236849

  16.gif..............
  
  ร้อยมาลัยอักษรามาก้มกราบ
  ท่านจอมปราชญ์กานท์กลอนสุนทรศรี
  ทั้งโคลงฉันท์เพริศแพรวแววรุจี
  สดุดีด้วยรำลึกนึกถึงคุณ
  
  
  ...................16.gif16.gif