หว่าน...ถ้อยแห่งธรรม

อ.วรศิลป์

หว่านถ้อยแห่งธรรม
ให้งอกงามในใจคน
กี่ร้อยกี่พันหน  
จะเพียรทนหว่านโปรยไป
หวังเพื่อให้งามงอก  
ชูช่อดอกเบ่งบานใหญ่
ให้ถ้อยธรรมกระจายไกล
ปกคลุมไว้โลกของเรา
ผู้คนจะได้สุข
หลุดพ้นทุกข์ที่แผดเผา
ให้ถ้อยธรรม....เป็นร่มเงา  
บังทุกข์เศร้า..สาธุชน				
comments powered by Disqus
 • ศรีสมภพ

  5 สิงหาคม 2555 14:18 น. - comment id 1241190

  หว่านถ้อยแห่งธรรม
  กอบกำหวังไม่
  ดินดำฉ่ำไร้
  ยากได้ผลธรรม...
  
  24.gif34.gif
 • ฟ้าฟื้น ธรรมชาติ

  6 สิงหาคม 2555 09:05 น. - comment id 1241528

  พบแล้วอีกหนึ่งท่าน กวีธรรม
  
  หวานในธรรมนามรสบทกวี
  หวานวจีกวีนี้กวีไหน
  จรเดินทางร่อนเร่ตุเหร่ไป
  ตุหรัดดุ่มหาไทในงานธรรม