หมอกบังใจ

zilver

ขุล่ยบรรเลงเพลงหวานวันวานแว่ว
กี่ปีแล้วที่จากบ้านมานานเนิ่น
ทำนองซึ้งทำใจนั้นหวั่นเหลิอเกิน
กลัวหมางเมินจากคนไกลในบางครา
เฝ้าครุ่นคิดครวญหากี่คราแล้ว
คิดถึงแถวทิวไม้ที่ปลายฟ้า
เมฆหมอกบังหนาครึ้มในบางครา
เหมือนบังตาบังจิตให้คิดครวญ				
comments powered by Disqus