รัฐที่ขี้ฉ้อตอแหล

ดาวศรัทธา

ประชาหน้าซื่อดื้อขอ
รัฐก้อขี้ฉ้อตอแหล
จิตใจไม่สนไม่แคร์
เถือกแถสมญาเมืองยิ้ม

สมญาเมืองยิ้มพริ้มพราย
กรีดกรายย้ายท่ากระหยิ่ม
เลื่องลือทั่วท่องลองลิ้ม
เชิญชิมรสธรรมมรรคา

อริยมรรคาวิถี
นำทางชีวีมีค่า
ล้ำเลิศพุทธธรรมสัมมา
ตรึงตรากำหนดกฏกรรม

กฏกรรมนำชี้ดีชั่ว
เกรงกลัวกลั้วเกลือกเถลือกถลำ
แต่คนด้านโกงโยงระยำ
เสื่อมซ้ำรากฐานบ้านทลาย

รากฐานบ้านทลายขายชาติ
เกลื่อนกลาดโครงการสานสลาย
กู้หนี้ตกทอดวอดวาย
ชาติตายคนตายขายคน

ขายคนจัญไรไม่ออก
คนบอกร่ำร้องหมองหม่น
คนซื่อดื้อขอรอทน
รัฐชนขี้ฉ้อตอแหล .....................
				
comments powered by Disqus