อุ ป ม า ดั่ ง แ ก้ ว เ จี ย ร ะ ไ น

รการต์


     อุปมาดั่ง แก้วเจียระไน ๏ หวนระเหยเชยกมลเมื่อค้นพบ ไยจึงหลบแปรธาตุมิคาดฝัน กะรัตซึ่งเทียบได้ใกล้เคียงกัน งามรูปพรรณโลมเล้าช่างเย้ายวน โมเลกุลเยื่อใยไม่ปรากฎ? เธองามงดสมตัวจนทั่วถ้วน สง่าทุกสรรพางค์อย่างนุ่มนวล อณูมวลยิ่งยวดอวดรูปกาย จุดเดือดอุณหภูมินั้นแตกต่าง เยือกแข็งบ้างหากแยกแตกสลาย แต่บางครั้งอะตอมหลอมละลาย เธอกลับกลายเป็นไฟในทันที ! สถานะเปลี่ยนได้ในพื้นฐาน หากส่งผ่านความเคลียดถ้าเสียดสี แต่อาจแปรเปลี่ยนไปหลายวิธี คุณสมบัติเคมีที่ต่างกัน บางขณะเป็นกรดกลับรสหวาน แต่ถ้าผ่านสภาวะจะแปรผัน อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าคละเคล้ากัน และฉับพลันจะเวียนเปลี่ยนเป็นขม ย้ำ !..ข้อพึงระวังยังมีบ้าง คือควรสร้างสัมพันธ์อันเหมาะสม ครอบครองได้หนึ่งเดียวอย่างเกลียวกลม จะงามสมตามสรุปอุปมา ๚ะ๛                                 รการต์
comments powered by Disqus