ร้อน

KIRATI


อวลอบอ้าวผ่าวร้อนนอนเหงื่อแตก

หยดเหงื่อแผก...แตกหยดรดรินหมอน

ลามหลั่งไหลไคลย้อยน้อยอาภรณ์

เมษาฯก่อน...ร้อนปนฝนพร่างพราย

 

ร้อนคนคิดติดแอร์แพ้อากาศ

เกลื่อนตลาด...ปองสมภิรมย์หมาย

บ่งเบอร์ห้าบ้าซื้อ...ยื้อสบาย

กี่มากมาย...สู้ร้อนนอนห้องแอร์

 

เพราะโลกร้อนคนร้อนนอนไม่หลับ

รถราขับ....ติดเครื่อง เมืองจึงแพ้

เป็นนครร้อนเรืองทุกเรื่องแล

ยิ่งขุดแร่แปรธาตุ....วาดเป็นเงิน

 

โลกจึงร้อน...ร้อนขึ้นทะมึนโลก

วิปโยค...อดสูอยู่ขัดเขิน

น้ำแข็งขั้วทั่วโลกบักโกรกเกิน

ละลายเชิญ...ท่วมเททะเลธาร

 

จึงมีแต่...แอร์ใจไว้ไล่ร้อน

จะขอนอน...เปียกเหงื่อเพื่อแตกฉาน

ขอรักษ์โลก...โศกจิตพิชิตกาล

ร้อนเป็นทาน...บุญแผ่แก่โลกเฮา

 

ผู้รับเคราะห์คลาดไปในรุ่นนี้

ตายเป็นผี...ผ่านไปใครล่ะเผา

รุ่นต่อชาติ...อาจไม่...มีวัยเยาว์

เพราะพวกเรา...เผาโลกเสียโศกซม

 

comments powered by Disqus