- = แพ้ = -

วฤก

- = แพ้ = -

๏ ฤๅล้ามาล่าช้า..........เมลืองฉาย
มืดหม่นจนคนวาย........วอดรู้
ธรรมะอธรรมกลาย	......กลับถูก.....ผิดแล
ซอกตรอกล้วนล้าสู้......ซ่อนพ้นคนถนน ฯ

๏ รอจนพ้นกัปล้าง.......กลี-
ยุคยุ่ยฤๅวิถี...............ที่แท้
ธรรมะจะร้างพี-..........ระพ่าย.....แพ้นอ
ปล่อยถ่อยท้นพ้นแก้....กีดกั้นกันไฉน ฯ

วฤก ; ๘ เมษายน ๒๕๕๖				
comments powered by Disqus