หัวใจทอง

กุ้งหนามแดง

ราคาทองตกแล้วคนแถวนี้
รู้สึกดีผู้บ่าวจองเข้าหอ
ค่าสินสอดเตรียมไว้เกือบไม่พอ
คราวนี้หนอเหลือแยะตั้งแบะแบน

หน้าเลยบานกว่าเดิมจากเริ่มแรก
เตรียมปลดแอกแก้เขินหิ้วเงินแสน
อยากจะขอข้ามเส้นจากเป็นแฟน
สู้วางแผนมุ่งหมายตั้งหลายปี

เข้าตามตรอกออกประตูเที่ยวดูฤกษ์
เอิกเกริกด้วยรักสมศักดิ์ศรี
สมควรแก่วาระประเพณี
เราจึงมีวันนี้อยู่ร่วมกัน

ส่วนที่เหลือมากล้นใส่ก้นถุง
ไม่ยากยุ่งพอรับยามคับขัน
ใจกับทองสิ่งเดียวที่เกี่ยวพัน
ไม่มีวันแตกสลายเสื่อมคลายเอย..
..

				
comments powered by Disqus