ขอเชิญชวน มาร่วมกัน เบื่อว๊อยยยยย ขอรับ อิอิ

KIRATI


เขียนกลอนติด คิดเบื่อเบื่อ แบบอยากอยาก

ยิ่งเขียนมาก ก็ยากจิตจะคิดเขียน

ฉันทลักษณ์วางอักษรดั่งกลอนเพียร

คิดวนเวียน...อยากเพี้ยนจิต ลองผิดดู

 

ไม่ต้องคิดให้ผิดถูกเพียงผูกผัง

เขียนไปหยั่ง...ที่ตั้งใจจะใคร่รู้

คล้องไม่คล้องอยากลองเขียนไม่เพียรดู

ตามใจหนู...ดูกันบ้าง ในทางกลอน

 

เริ่มล่ะนะ..จ๊ะจะเขียนแบบเพี้ยนสุด

ที่มนุษย์...เหล่ากวีศรีอักษร

จะระเบิดความมันส์ในคำกลอน

ซ้ำทุกตอน พวกหนูหนู...ห้ามทำตาม อิอิ

 

โอ้เวลา...ณ พารา...จะครานี้

ปวดกบาล มารตี ศรีสยาม

วัดจะเดาะห์เคราะห์จะได๋ จะใคร่ปราม

มิอาจห้าม ข้าพข้อย จะด๋อยดง

 

จะโดดดินแล้วดิ่งดำไปด่ำดื่ม

สัมผัสลืม...สักพักหาย คลายประสงค์

เพื่อเปลื้องปลดทุกกฏ ก ติกาคง

ฉวัดวง บรรจงหวดปรวดใจ

 

ขอเชิญชวนพ่อมวลภมรต่อ... (เอาจิ)

 

 

 

 

comments powered by Disqus