เชือดไก่ให้ลิงดู

กุ้งหนามแดง

หลังเรียกร้องก็ได้ชัยชนะ
โดยสละเลือดเนื้อบางเสื้อสี
ประชาธิปไตยเชื่อว่ามี
การันตีโอกาสอย่างเท่าเทียม

เสรีภาพพร่ำพรอดเคยออดอ้อน
ชักร้อนร้อนหนาวหนาวคละเคล้าเหนียม
ได้แต่คิดผลิตคำผิดธรรมเนียม
จั๊กกะเดียมลมโปรยหยอกโชยดิน

มีอำนาจสมหวังก็ตั้งกฏ
ใจกบฎโยนความปรามติฉิน
หมิ่นประมาทปรักปรำขวางทำกิน
กดหัวก่อนตัดลิ้นสิ้นจุดยืน

อุดมการณ์สนธิเกียรติศักดิ์
เทน้ำหนักทางใดไม่ขัดขืน
เสมอภาคชีช้ำทนกล้ำกลืน
ขวางทางปืนรอดตายเลี้ยงไม่โต!!!
..

				
comments powered by Disqus